Władze

Dyrektor Instytutu Anglistyki:

prof. dr hab. Łukasz Bogucki

Dyżury w semestrze zimowym 2016/2017
wtorki 12-13, środy 10-11 w p. 4.35.

 

Z-cy Dyrektora Instytutu Anglistyki:

                                                       

dr Magdalena Cieślak                                                                       dr Tomasz Dobrogoszcz

Dyżur: środy 11.30-13.30, p. 4.15                                                    Dyżur: pon 11.30-13, czw. 12-13, p. 4.22

 

 Administracja

Sekretariat Instytutu Anglistyki UŁ: pn-pt. 8-15

                                                             

 Grażyna Chętko                                                                                   mgr Paweł Kołodziej