Terminy egzaminów


PNJA - I stopień - egzamin poprawkowy

Sprawności Zintegrowane
14 lutego 2017, g. 9.30 s. 0.15

Egzamin ustny:
14 lutego 2017, g. 12.00 s.0.05, 0.06


PNJA - II rok II stopień - egzamin poprawkowy

Egzamin pisemny:
13 lutego 2017, g.9-15.30, aula A3

Egzamin ustny:
14 lutego 2017, g. 10-14, s. -04

 II rok, studia stacjonarne I st., 
Historia i kultura USA (egzamin poprawkowy - drugi termin)

- warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedstawienie pisemnej zgody Dziekana
Termin: 28.02.2017 (wtorek), g. 17.00 s. 2.20