Aktualności

Rejestracja - seminaria licencjackie - Lingwistyka dla Biznesu

OPISY SEMINARIÓW LICENCJACKICH LINGWISTYKA DLA BIZNESU - 2018/2019

dr Beata Gontar (Wydział Zarządzania)
Media społecznościowe we współczesnym świecie


Tematy prac licencjackich podejmowanych w ramach seminarium będą koncentrować się na problematyce wykorzystania mediów społecznościowych zarówno przez osoby prywatne, przedsiębiorstwa jak i organizacje publiczne.
W komunikowaniu się z użytkownikami najważniejszą rolę odgrywa zazwyczaj zasięg danego kanału komunikacyjnego, a pod tym względem media społecznościowe nie mają sobie równych. Zastosowanie mediów jest coraz szersze i obejmuje różne dziedziny przez promocję, komunikację z odbiorcami/klientami, dostarczanie informacji (np. o konkurencji),
budowanie relacji czy public relations. Zaistnienie w mediach to budowanie w nich swojego wizerunku, przez który jesteśmy odbierani, dotarcie o odpowiedniego odbiorcy i utrzymanie z nim relacji.

Przykładowe tematy prac licencjackich z 2018 roku:
1. Infografiki jako forma wizualizacji informacji w biznesie
2. Znajomość języków obcych wśród studentów lingwistyki dla biznesu, a rynek pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora nowoczesnych usług biznesowych

dr hab. prof. UŁ Stanisław Goźdź-Roszkowski  - 2 grupy
Dyskurs korporacyjny: komunikacja, kultura, tożsamość

Tematy realizowane w trakcie seminarium dotyczyć będą szeroko rozumianej problematyki właściwości dyskursu wykorzystywanego w procesie komunikacji w korporacjach, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej. Przykładowe zagadnienia będą dotyczyć:
Komunikacja z pracownikami (np. ogłoszenia o prace, proces rekrutacji, programy indukcyjne);
Komunikacja z inwestorami (np. raporty roczne);
Dyskursy reklamowe (np. dyskurs reklamowy międzykulturowy);
Komunikacja ze światem zewnętrznym (np. strony internetowe, blogosfera).
Istnieje możliwość zaproponowania własnego tematu.

dr Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska
Dyskurs specjalistyczny w świecie korporacji funkcjonujących w woj. łódzkim 

powrót