Aktualności

Zapisy na zajęcia wybieralne - I i II stopień

OGŁOSZENIE DLA STUDIÓW II STOPNIA
W dniach 6-11 grudnia 2016 odbędzie się rejestracja na bloki specjalizacyjne, seminaria magisterskie oraz konwersatoria anglistyczne. Zgodnie z dokonanym wyborem, będą Państwo uczęszczać na zajęcia bloku specjalizacyjnego oraz seminarium magisterskiego (wraz z przypisanym do niego seminarium uzupełniającym) w dalszym toku studiów, a na zajęcia konwersatorium anglistycznego w II semestrze studiów.
Opisy zajęć będą umieszczone w zakładce Studenci/Opisy kursów.
UWAGA: Wybór konkretnego bloku specjalizacyjnego oraz danego seminarium magisterskiego nie są ze sobą powiązane.

Rejestracja odbędzie się przez system USOS.
1. Rejestracja na bloki specjalizacyjne odbędzie się od 6 grudnia 2016 od godz. 21:00 do 9 grudnia 2016 do godz. 23.59.
2. Rejestracja na seminaria magisterskie odbędzie się od 7 grudnia 2016 od godz. 21:00 do 10 grudnia 2016 do godz. 23.59. Rejestracja żetonowa przez stronę ul.uni.lodz.pl.
3. Rejestracja na konwersatoria anglistyczne odbędzie się od 8 grudnia 2016 od godz. 21:00 do 11 grudnia 2016 do godz. 23.59.

1.
W ramach wyboru bloków specjalizacyjnych można wybrać jeden z poniższych bloków, zapisując się w systemie na przypisane do tego modułu zajęcia odbywające się w II semestrze:

Specjalizacje wymagające znajomości języka polskiego:
a) blok specjalizacji translatorskiej: przedmiot „Teoria przekładu”
b) blok specjalizacji nauczycielskiej: przedmiot „Psychopedagogika”
c) blok specjalizacji Nauczanie języka polskiego jako obcego: zapisy nie odbywają się przez system USOS, ale osobiście w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej

Specjalizacja nie wymagająca znajomości języka polskiego:
d) blok specjalizacji Kultura i kształcenie językowe: przedmiot: „Elementy kultury w kształceniu językowym”

W zapisach na bloki specjalizacyjne nie obowiązują limity miejsc.
Istnieje możliwość realizowania więcej niż jednego bloku specjalizacyjnego. Realizowanie dodatkowych punktów ECTS jest płatne.

2.
W ramach wyboru seminariów magisterskich należy zapisać się na jedno seminarium przypisane do grupy identyfikowanej nazwiskiem promotora.
Wybrane seminarium magisterskiego powinno być kontynuacją proseminarium, na które zapisani byli Państwo w tym semestrze. System będzie ograniczał możliwość zapisywania się do grup zgodnie z tą zasadą.
W grupach obowiązują limity miejsc. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc prosimy o zapisanie się do innej grupy.

3.
W zapisach na zajęcia konwersatorium anglistycznego biorą udział TYLKO studenci, którzy nie realizują przedmiotu PNJA Zajęcia dodatkowe. Należy dokonać wyboru jednej grupy zgodnie z nazwiskiem prowadzącego.
W grupach obowiązują limity miejsc. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc prosimy o zapisanie się do innej grupy.

Z uwagi na przepisy UŁ dotyczące ilości osób w grupach, ostateczne zatwierdzone wyniki rejestracji zostaną podane na stronie internetowej IA na początku stycznia 2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE DLA STUDIÓW I STOPNIA
Od 5 grudnia 2016 od godz. 21:00 do 8 grudnia 2016 do godz. 23:59 odbędzie się rejestracja przez system USOS na zajęcia wybieralne na II roku studiów licencjackich. Będzie to rejestracja żetonowa przez stronę ul.uni.lodz.pl.

Studenci realizujący specjalność anglistyczną wybierają po jednej grupie następujących zajęć:
Konwersatorium literaturoznawcze
Konwersatorium językoznawcze A
Konwersatorium językoznawcze B
Przedmiot orientujący A
Przedmiot orientujący B

(Uwaga: dr Pęzik realizuje po jednych zajęciach w bloku konwersatorium językoznawcze A i B: prosimy o zapisywanie się na nie więcej niż jedne jego zajęcia.)

Studenci realizujący specjalność filologia angielska z drugim językiem obcym (UWAGA: tylko poziom podstawowy) wybierają jedną grupę zajęć spośród zajęć Konwersatorium językoznawcze A LUB Konwersatorium językoznawcze B.
Opisy proponowanych zajęć będą umieszczone w zakładce „Opisy kursów”.
W grupach obowiązują limity miejsc. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc prosimy o zapisanie się do innej grupy.

Z uwagi na przepisy UŁ dotyczące ilości osób w grupach, ostateczne zatwierdzone wyniki rejestracji zostaną podane na stronie internetowej IA na początku stycznia 2017 r.

 

powrót