Aktualności

Zapisy na bloki specjalizacyjne - st. stacj. II stopnia

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

W dniach 16-18 grudnia 2015 odbędzie się rejestracja na bloki specjalizacyjne na studiach II stopnia. Zgodnie z dokonanym wyborem, będą Państwo uczęszczać na zajęcia bloku specjalizacyjnego w dalszym toku studiów. Opisy bloków specjalizacyjnych znajdują się w zakładce Studenci/Opisy kursów.
Wybór bloku specjalizacyjnego nie jest związany z wyborem seminarium magisterskiego.

Rejestracja odbędzie się przez system USOS. Rozpocznie się w środę, 16 grudnia o godz. 21.00 i zakończy w piątek, 18 grudnia o godz. 23.59.

W ramach wyboru bloków specjalizacyjnych można wybrać jeden z poniższych bloków, zapisując się w systemie na przypisane do tego modułu zajęcia odbywające się w II semestrze:

Specjalizacje wymagające znajomości języka polskiego:
1. blok specjalizacji translatorskiej: przedmiot „Teoria przekładu”
2. blok specjalizacji nauczycielskiej: przedmiot „Psychopedagogika”
3. blok specjalizacji „Nauczanie języka polskiego jako obcego” – zapisy nie odbywają się przez system USOS, ale osobiście w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej   

Specjalizacja nie wymagająca znajomości języka polskiego:
4. blok specjalizacji „Kultura i kształcenie językowe” – przedmiot: nauczanie języka angielskiego jako obcego

W zapisach na bloki specjalizacyjne nie obowiązują limity miejsc.
Istnieje możliwość realizowania więcej niż jednego bloku specjalizacyjnego. Realizowanie dodatkowych punktów ECTS jest płatne. Odpłatność wynosi 600 zł za realizację całego dodatkowego bloku specjalizacyjnego.

 

 

 

 

 

 

powrót