Aktualności

Informacja dla studentów I roku st. stacj. I stopnia

Przypominamy, że zgodnie z programem zajęć studenci, którzy wybrali w I semestrze przedmiot „Łacina”, w drugim semestrze obowiązani są realizować „Przedmiot z oferty Wydziału Filologicznego” w wymiarze 60 godzin.
Instytut Anglistyki proponuje Państwu przedmiot „Podstawy języka obcego”, oferując wybór spośród następujących języków: niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski. Warunkiem utworzenia się grupy danego języka jest zapisanie się do niej minimum 15 osób.
Prosimy wszystkich studentów, którzy wybrali przedmiot „Łacina” w I semestrze i chcieliby realizować „Podstawy języka obcego” w semestrze II o zgłoszenie się do Sekretariatu Instytutu Anglistyki do dnia 23 grudnia 2014 r. i wpisanie się na listę grupy wybranego języka. Zgłoszenie zainteresowania realizacją tego przedmiotu i wybór konkretnego języka pozwoli nam ocenić, jakie grupy mogą się utworzyć w przyszłym semestrze.

Jednocześnie przypominamy, że studenci, którzy nie wybrali przedmiotu „Łacina” w II i III semestrze realizują lektorat z języka obcego organizowany przez Studium Języków Obcych, zakończony egzaminem na poziomie B2.

powrót