Aktualności

Nagroda European Language Label (ELL) 2014 dla projektu DysTEFL

Projekt DysTEFL - Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language (www.dystefl.eu), koordynowany przez Joannę Nijakowską z Zakładu Pragmatyki Językowej Instytutu Anglistyki i Marcina Podogrockiego z Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ, otrzymał nagrodę European Language Label (ELL) 2014 w kategorii projektów instytucjonalnych!
European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej. W Polsce przyznawany jest od 2001 roku za projekty wykorzystujące nowatorskie rozwiązania w dziedzinie nauczania i uczenia się języków. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.
Prestiżowe certyfikaty, podpisane przez komisarza Unii Europejskiej ds. wielojęzyczności oraz ministra edukacji narodowej, wręczyli polskim laureatom: Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Mirosław Marczewski – dyrektor FRSE, Rafał Rudnicki – przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce, Katrzyna Hall – posłanka na Sejm RP oraz przewodnicząca jury konkursowego – prof. Hanna Komorowska.

Europejska baza ELL
Gala European Language Label 2014
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
The DysTEFL - Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language (www.dystefl.eu) project, coordinated by Joanna Nijakowska and Marcin Podogrocki, receives the European Language Label 2014 award!
The European Language Label is awarded to local, regional, and national projects that have found creative ways to improve the quality of language teaching, motivate students, make the best use of available resources to diversify the languages on offer, and other innovative initiatives.

ELL database for innovative projects in language teaching and learning contains projects that have received the European Language Label since 1999. The database aims to inspire practitioners, stakeholders and policymakers by presenting "best practices" in the field of language teaching and learning.
 

 

 

 

powrót