Zakład Translatoryki

prof. dr hab. Łukasz Bogucki

Łukasz Bogucki


prof. Łukasz BoguckiKariera zawodowa

Wykształcenie i stopnie naukowe

 • 1993 magister filologii, spec. filologia angielska. Praca magisterska „On English verbs expressing natural phenomena”
 • 1997 doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Praca doktorska „Socio-pragmatic aspects of translation: rendering language register”
 • 2005 doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego. Rozprawa habilitacyjna A Relevance Framework for Constraints on Cinema Subtitling.
 • 2014 profesor nauk humanistycznych (postanowienie Prezydenta RP z dnia 28 lipca)

Doświadczenie zawodowe

 • profesor nadzwyczajny UŁ — 2006 - obecnie
 • dyrektor Instytutu Anglistyki UŁ - 2012 - obecnie
 • kierownik Zakładu Translatoryki w Instytucie Anglistyki UŁ — 2012 - obecnie
 • kierownik Zakładu Teorii i Praktyki Przekładu w Katedrze Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego UŁ — 2007 - 2012
 • kierownik studiów podyplomowych „Tłumaczenia specjalistyczne” na Wydziale Filologicznym UŁ - 2015 - obecnie
 • członek Rady Programowej Podyplomowego Studium dla Tłumaczy Filmowych na Wydziale Filologicznym UŁ - 2012
 • kierownik studiów wieczorowych filologii angielskiej na Wydziale Filologicznym UŁ — 2008 - obecnie
 • kierownik Podyplomowego Studium Translatoryki w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi — 2007 - 2012
 • koordynator merytoryczny kierunku „Lokalizacja stron internetowych” w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi — 2010 - 2012
 • koordynator merytoryczny specjalności „Komunikacja interkulturowa” w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi — 2010 - 2012
 • profesor wizytujący Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach — kwiecień - maj 2014
 • profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi — 2006 - 2012
 • prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi — 2006
 • adiunkt w Katedrze Języka Angielskiego Uniwersytetu Łódzkiego — 1998-2006
 • adiunkt w Katedrze Studiów Brytyjsko-Amerykańskich w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi— 2004-2006
 • lektor języka angielskiego, dyrektor metodyczny w Szkole Języków Obcych PROGRES w Łodzi — 1997-2007
 • lektor języka angielskiego, Policealne Studium Gastronomii, Hotelarstwa i Turystyki w Łodzi - 1993-1997
 • nauczyciel języka angielskiego, Prywatne Liceum Ogólnokształcące J. J. Misiaków w Łodzi - 1991-1993

Staże naukowe i dydaktyczne w uczelniach zagranicznych 

 • 1993 Universiteit Utrecht, Holandia
 • 1994 Université de Strasbourg, Francja
 • 1995 Universitat Autònoma de Barcelona, Hiszpania
 • 1995 Centre for Translation Studies, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia
 • 1997 Universität Lepizig, Niemcy
 • 1998 Universität Lepizig, Niemcy
 • 1998 Tampereen Yliopisto, Finlandia
 • 2000 Ludwig-Maximilians-Universität München, Niemcy
 • 2005 London Metropolitan University, Anglia
 • 2005 Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Niemcy
 • 2006 Roehampton University, Londyn, Anglia
 • 2007 Institute of Technology Tallaght, Dublin, Irlandia
 • 2007 Bahcesehir Universitesi, Stambuł, Turcja
 • 2008 Instituto Politécnico de Leiria, Portugalia
 • 2008 Universidad de Extremadura, Hiszpania
 • 2008 Roehampton University, Londyn, Anglia
 • 2009 Högskolan Dalarna, Szwecja
 • 2009 Universidade Catolica Portuguesa, Lizbona, Portugalia
 • 2010 Universidade do Porto, Portugalia
 • 2010 Libera Universita degli Studi San Pio V, Rzym, Włochy
 • 2012 Universidade Catolica Portuguesa, Lizbona, Portugalia
 • 2012 Universidade de Santiago de Compostela, Hiszpania
 • 2014 ZHAW Winterthur, Szwajcaria
 • 2014 Universita Autónoma de Barcelona, Hiszpania
 • 2016 Zurich University of Applied Sciences, Winterthur, Szwajcaria
 • 2016 University College London, Anglia

Nagrody i wyróżnienia

 • 2007 nagroda Rektora Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.
 • 2007 dyplom uznania Rektora Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych za pracę na rzecz uczelni.
 • 2010 nagroda Rektora UŁ I stopnia za książkę „Tłumaczenie wspomagane komputerowo”.
 • 2016 Nagroda Rektora UŁ II stopnia za najlepszy podręcznik akademicki („Ways to Translation”)
 • 2016 Nagroda Rektora UŁ III stopnia za działalność naukową

Kursy doszkalające

 • kurs angielskiego języka prawa w ramach Tempus JEP 8036, Uniwersytet Łódzki i Rijksuniversiteit Limburg (Maastricht)
 • CETRA Summer Research Seminar for Translation, Communication and Cultures, Leuven, 1995
 • szkolenia z zakresu zarządzania projektem badawczym, własności intelektualnej oraz procesu komercjalizacji wyników badań, kwiecień - czerwiec 2013 Łódź

Inna działalność zawodowa

 • recenzje wydawnicze kilkudziesięciu monografii i artykułów w monografiach
 • członek kolegium redakcyjnego periodyku specjalistycznego Journal of Specialised Translation
 • wieloletni egzaminator języka angielskiego (LCCI English for Business, City and Guilds Pitman Qualifications, AIESEC)
 • wykładowca na kursach doszkalających dla nauczycieli języka angielskiego (City and Guilds Access Certificate in English Language Teaching, LCCI Further Certificate for Teachers of Business English)
 • tłumaczenie tekstów naukowych z zakresu filmoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i prawa
 • współredaktor (z Barbarą Lewandowską-Tomaszczyk) serii Lodz Studies in Language (Peter Lang, ISSN 1437-5281)
 • współpraca z redakcją czasopisma SLing (Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis)
 • członek Rady Naukowej czasopisma Translatorica&Translata (Wydział Filologiczny UŁ)
 • członek Rady Naukowej czasopisma Status Quaestionis (Uniwersytet La Sapienza, Rzym)
 • założyciel i działacz w grupie badawczej Intermedia (intermedia.edu.pl)
 • recenzent projektów MNiSW

POWRÓT

Organizacja i współorganizacja międzynarodowych konferencji naukowych

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:

 • Intermedia, Łódź Conference on Interpreting and Audiovisual Translation, 2007
 • Intermedia 2, 2013
 • Teaching Translation and Interpreting 1, 2008
 • Teaching Translation and Interpreting 2, 2009
 • Teaching Translation and Interpreting 3, 2011
 • Sixth Maastricht-Łódź Duo Colloquium on „Translation and Meaning”, 2015
 • International Communication Association Regional Conference, Łódź 2015
 • Intermedia 2016, Łódź 14-16 kwietnia 2016

Sekretarz naukowy konferencji:

 • Second Maastricht-Łódź Duo Colloquium on „Translation and Meaning”, 1995
 • Third Maastricht-Łódź Duo Colloquium on „Translation and Meaning”, 2000
 • Fourth Maastricht-Łódź Duo Colloquium on „Translation and Meaning”, 2005
 • Fifth Maastricht-Łódź Duo Colloquium on „Translation and Meaning”, 2010

Członek komitetu organizacyjnego:

 • Maastricht-Łódź Duo Colloquium on „Translation and Meaning”, 1990
 • Intersemiotic Translation, 2013
 • Teaching Translation and Interpreting 4, 2014

Udział w konferencjach na zaproszenie (referat plenarny) oraz wykłady gościnne

 • Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza. 27 listopada 2010. Wykład dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Tłumaczenia Audiowizualnego WA UAM pt. „Methodologies of AVT research”
 • Gdańsk, Uniwersytet Gdański. 8 stycznia 2011. Wykład dla słuchaczy Podyplomowego Studium Translatoryki UG pt. „New trends in the theory and practice of audiovisual translation”
 • Wrocław, Wyższa Szkoła Filologiczna. „Tłumacz a komputer”, 20-21 kwietnia 2012. Referat pt. „Translation software in audiovisual contexts.”
 • Warszawa, „Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce”, 6-7 października 2012. Referat pt. „Technologiczne aspekty tłumaczenia audiowizualnego. Implikacje dla tłumacza.”
 • Kielce, „Cultures and Literatures in Translation”, 5-6 grudnia 2013. Referat pt. „Multilingual films in translation”
 • Włocławek, „Rozwijanie kompetencji tłumacza wobec wyzwań współczesnego rynku pracy” 25 listopada 2013. Referat pt. “Audiovisual Translation Studies – toward a new university discipline”.
 • Bydgoszcz, „Interdisciplinary Approaches to Translation”, 27-28 marca 2014. Referat pt. „Audiovisual translation studies as an emerging academic discipline”.
 • Łódź, „Metodologie Językoznawstwa 6”, 15 maja 2014. Referat pt. „Metodologia badań w przekładzie audiowizualnym”. 
 • Nowe Media, „Przekład audiowizualny w kontekście nowych mediów - geneza, charakterystyka, wyzwania”
 • Maastricht, 21-22 maja 2015, Duo Colloquium - the Maastricht Session, “Rendering Otherness in Film. Techniques for Translating Multilingual Audiovisual Material”
 • Łódź, 18-19 września 2015, Duo Colloquium - the Łódź Session, “Volunteer translation,  collaborative knowledge acquisition and  what is likely to follow”
 • Kraków, 15-16 października 2016, Interdisciplinary Encounters - Dimensions of Interpreting Studies, “Speech translation systems - a challenge for interpreters?”
 • Poznań, 19-20 listopada 2015, Przekład tekstów specjalistycznych - norma a uzus, „Norma a uzus w przekładzie audiowizualnym: ograniczenia, technologia, legislacja, praktyka i oczekiwania.”
 • Olsztyn, 25-26 kwietnia 2016, Konferencja Między słowami, między światami, „Meandry przekładu audiowizualnego: semantyka, semiotyka, socjologia, technologia i legislacja.”

Udział w konferencjach (wybór)

 • Maastricht-Łódź Duo Colloquium on „Translation and Meaning”, 1990-2010, sesje w Maastricht i Łodzi
 • PALC (Practical Applications in Language and Computers, wcześniej Practical Applications of Language Corpora), Łódź, 1997-2011
 • Media for All 4, Londyn 2011
 • Points of View in Language and Culture. Audiovisual Translation, Kraków 2011
 • Metodologie Językoznawstwa, Łódź, 2010, 2012
 • Accents, Łódź, 2011-2012
 • Humanistyka jako translacja i komunikacja, Wydział Filologiczny UŁ, 2 grudnia 2016

Członkostwo w organizacjach zawodowych

 • IATEFL, 1993-1996
 • International Communication Association, 2010-obecnie
 • Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2015

POWRÓT

Publikacje

Monografie:

 • Bogucki, Ł., 2004, A Relevance Framework for Constraints on Cinema Subtitling. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Bogucki, Ł., 2007, Teoria i praktyka przekładu. Skrypt dla studentów neofilologii. Łódź: Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych.
 • Bogucki, Ł., 2009, Tłumaczenie wspomagane komputerowo. Warszawa: PWN.
 • Bogucki, Ł., 2013, Areas and Methods of Audiovisual Translation Research. Lodz Studies in Language vol. 30, Frankfurt am Main: Peter Lang. Drugie wydanie poprawione 2015

Tomy redagowane:

 • Bogucki, Ł. and K. Kredens (eds.), 2010, Perspectives on Audiovisual Translation. Lodz Studies in Language vol. 20, Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Bogucki, Ł. (ed.), 2010, Teaching Translation and Interpreting: Challenges and Practices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Bogucki, Ł. and M. Deckert (eds.), 2012, Teaching Translation and Interpreting: Advances and Perspectives. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Bogucki, Ł., Góźdź-Roszkowski, S. and P. Stalmaszczyk (eds.), 2015, Ways to Translation. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Bogucki, Ł. and M. Deckert (eds.), 2015, Accessing Audiovisual Translation. Lodz Studies in Language vol. 35, Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Thelen, M., van Egdom, G-W., Verbeeck, D., Bogucki, Ł. and B. Lewandowska-Tomaszczyk (eds.), 2016), Translation and Meaning. New Series, Vol. 1. Frankfurt am Main: Peter Lang
 • Bogucki, Ł., Lewandowska-Tomaszczyk, B. and M. Thelen (eds.), 2016, Translation and Meaning. New Series, Vol. 2, Pt.1, Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Bogucki, Ł., Lewandowska-Tomaszczyk, B. and M. Thelen (eds.), 2016, Translation and Meaning. New Series, Vol. 2, Pt.2, Frankfurt am Main: Peter Lang.

Artykuły:

 • “On Translating Neologisms.” In: Thelen, M. and B. Lewandowska-Tomaszczyk (eds), 1995, Translation and Meaning Part 3, Proceedings of the Maastricht Session of the Second International Maastricht – Łódź Duo Colloquium on ‘Translation and Meaning’, Maastricht: Universitaire Pers Maastricht, pp. 344-353.
 • "On Rendering Register.” In: Lewandowska-Tomaszczyk, B. and M. Thelen (eds), 1996, Translation and Meaning Part 4, Proceedings of the Łódź Session of the Second International Maastricht – Łódź Duo Colloquium on “Translation and Meaning”, Maastricht: Universitaire Pers Maastricht, pp. 107-112; artykuł ukazał się także w Vandale, J. (ed), 1999, Translation and the (Re)Location of Meaning: Selected Papers of the CETRA Research Seminars in Translation Studies 1994-1996, Leuven: CETRA: The Leuven Research Centre for Translation, Communication, and Cultures/St. Jerome.
 • “On English Verbs Expressing Natural Phenomena” (Czasowniki opisujące zjawiska naturalne). In: Lewandowska-Tomaszczyk, B. (ed.), 1997, New Trends in Language Studies, Folia Linguistica 36, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, str. 109-133.
 • “Toward Understanding Translation” (Przekład. W poszukiwaniu definicji). In: Lewandowska-Tomaszczyk, B. (ed.), 1998, Linguistic Theory and Applications, Folia Linguistica Anglica 1, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, str. 233-253.
 • Recenzja: Leszek Berezowski, Dialect in Translation, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. In: Folia Linguistica Anglica 3, 175-176. 2001, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • “A Note on Conventions and Norms in Non-literary Translation” (Konwencje i normy w przekładzie nieliterackim). In: Folia Linguistica Anglica 3, 69-74. 2001, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • “Translating in the Media – Conventions and Norms.” In: Thelen, M. and B. Lewandowska-Tomaszczyk (eds.), 2001, Translation and Meaning Part 5, Proceedings of the Maastricht Session of the Third International Maastricht – Łódź Duo Colloquium on “Translation and Meaning”, Maastricht: Hogeschool Zuyd/Maastricht School of Translation and Interpreting, str. 227-230.
 • „Neologizmy w przekładzie i w słownikach,” conference proceedings (VII Międzynarodowa Konferencja Translatoryczna „Leksykografia polska a potrzeby tłumaczy”, Akademia Polonijna Częstochowa, 16-17 maja 2002.
 • "Teaching Translation and Interpreting to Language Students in Łódź" (z Magdaleną Szeflińską i Mariuszem Milczarkiem). In: Lewandowska-Tomaszczyk, B. and M. Thelen (eds.), 2002, Translation and Meaning Part 6, Proceedings of the Łódź Session of the Second International Maastricht – Łódź Duo Colloquium on “Translation and Meaning”, Maastricht: Universitaire Pers Maastricht
 • “The Pragmatics Of Screen Translating. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring as a case in point.” In: Cap, P. and P. Stalmaszczyk (eds.), 2004, Research in Language II. Lodz: University of Lodz Press.
 • “Aspekty kulturowe przekładu dla potrzeb kina.” Conference proceedings (VIII Międzynarodowa Konferencja Translatoryczna „Rzeczywistość kulturowa a przekład”, Akademia Polonijna Częstochowa, 16 maja 2003.
 • “The Constraint of Relevance in Subtitling,” (tłumaczenie artykułu własnego autorstwa). In: Jostrans, Issue 1 (www. jostrans. org) .
 • “Relewancja jako ograniczenie w procesie tworzenia napisów,” Jostrans, Issue 1 (www. jostrans. org).
 • “Pragmatic Considerations in Translating Films.” In: Cap, P. (ed.) (2005). Pragmatics Today. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, str. 255-262.
 • “Subtitled, Dubbed or Voiced-Over? Choices in Audiovisual Translation.” In: Thelen, M. and B. Lewandowska-Tomaszczyk (eds), 2007, Translation and Meaning Part 7, Proceedings of the Maastricht Session of the Fourth International Maastricht – Łódź Duo Colloquium on “Translation and Meaning’, Maastricht: Hogeschool Zuyd/Maastricht School of Translation and Interpreting.
 • "A Polish translator's perspective. An interview with Adam Podstawczyński" Jostrans, Issue 7 (www.jostrans.org), pp. 195-199.
 • “Beyond the Word. The Unit of Translation.” In: Lewandowska-Tomaszczyk, B. and M. Thelen (eds.), 2008, Translation and Meaning Part 8, Proceedings of the Łódź Session of the Fourth International Maastricht – Łódź Duo Colloquium on ‘Translation and Meaning’, Maastricht: Hogeschool Zuyd/Maastricht School of Translation and Interpreting.
 • “Amateur subtitling on the Internet.” In: Anderman, G. and J. Diaz-Cintas (eds.), 2009, Audiovisual Translation. Language Transfer on Screen, Palgrave Macmillan.
 • “Translating and subtitling wordplay – between domestication and foreignisation” In: Oleksy, W. and P. Stalmaszczyk (eds.), 2009, Cognitive Approaches to Language and Linguistic Data. Peter Lang.
 • "The Demise of Voice-over? Audiovisual Translation in Poland in the 21st Century" in Lewandowska-Tomaszczyk, B. and M. Thelen (eds), 2010, Meaning in Translation, Lodz Studies in Language vol. 19, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang
 • “Bariery językowe i kulturowe w przekładzie”. W: Stalmaszczyk, P. i A. Obrębska (red.) 2011 Poznawanie słowa 2. Wykłady inauguracyjne Wydziału Filologicznego UŁ wygłoszone w roku akademickim 2010/2011. Łódź: Primum Verbum. 73-81.
 • “The application of Action Research to audiovisual translation”. In: Incalcaterra McLoughlin, L. et al. (eds.) 2011 Audiovisual Translation. Subtitles and Subtitling. Oxford/Bern/Berlin/Bruxelles/Frankfurt am Main/New York/Wien: Peter Lang. 7-18.
 • Recenzja: Maria Piotrowska, Proces decyzyjny tłumacza. Podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego. The Interpreter and Translator Trainer, Vol. 6, Number 1, 2012. 131-135.
 • “Taking Stock in Audiovisual Translation.” In: Bednarek, A. (ed.) 2012 Interdisciplinary perspectives in cross-cultural communication. LINCOM Studies in Pragmatics 21.
 • „Kompetencja tłumaczeniowa a proces tworzenia interjęzykowych napisów filmowych” (z Mikołajem Deckertem). In: Piotrowska, M. (red.) 2012 Kompetencje tłumacza. Kraków: Tertium. 103-120.
 • “Action research as a methodology for audivisual translation.” In: Thelen, M. and B. Lewandowska-Tomaszczyk (eds), 2013, Translation and Meaning Part 9, Proceedings of the Maastricht Session of the Fifth International Maastricht – Łódź Duo Colloquium on ‘Translation and Meaning’, Maastricht: Hogeschool Zuyd/Maastricht School of Translation and Interpreting.
 • “Audiovisual transfer: where do we go from here?” In: Lewandowska-Tomaszczyk, B. and M. Thelen (eds), 2013, Translation and Meaning Part 10, Proceedings of the Łódź Session of the Fifth International Maastricht – Łódź Duo Colloquium on ‘Translation and Meaning’, Maastricht: Hogeschool Zuyd/Maastricht School of Translation and Interpreting, 371-375.
 • “Translation software in audiovisual contexts.” In: Piotrowski, T. and Ł. Grabowski (eds.), 2013, The Translator and the Computer. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej, 35-42.
 • Multimodal communication and multidimensional translation in audiovisual contexts”. In: Bogucki, Ł., Góźdź-Roszkowski, S. and P. Stalmaszczyk (eds.), 2015, Ways to Translation, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 189-206.
 • „Metodologia badań w przekładzie audiowizualnym.” In: P. Stalmaszczyk (ed.), 2015, Metodologie językoznawstwa. Od dialektologii do dialektyki, 74-96. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • “Volunteer translation, collaborative knowledge acquisition and what is likely to follow,” co-authored with B. Lewandowska-Tomaszczyk. In: Bogucki, Ł., Lewandowska-Tomaszczyk, B. and M. Thelen (eds.), 2016, Translation and Meaning. New Series, Vol. 2, Pt. 1, 45-54. Frankfurt am Main: Peter Lang
 • “Rendering otherness in film – techniques for translating multilingual audiovisual material.” In: M. Thelen, G-W. van Egdom, D. Verbeeck and Ł. Bogucki, 2016, Translation and Meaning. New Series, Vol. 1, 183-191. Frankfurt am Main: Peter Lang
 • „Norma a uzus w przekładzie audiowizualnym: ograniczenia a oczekiwania.” In: A Fimiak-Chwiłkowska, B. Walkiewicz and J. Woroch (eds.), 2016, Norma a uzus w przekładzie tekstów specjalistycznych. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM

POWRÓT

Wypromowane prace doktorskie, magisterskie i licencjackie oraz zrecenzowane prace doktorskie

Wykaz prac doktorskich:

promocje:

 • Michał Kornacki, "Narzędzia wspomagające tłumaczenie (CAT) w procesie kształcenia tłumaczy."
 • Paulina Pietrzak, „Rozwijanie kompetencji językowej w procesie kształcenia tłumaczy.”
 • Mikołaj Deckert, „Struktura języka a znaczenie w przekładzie filmów anglojęzycznych w formie napisów w języku polskim.”
 • Hanna Mijas, „Manipulacje językowe i kulturowe w tłumaczeniach filmowych z perspektywy teorii narracji – aluzje, symbole i odniesienia kulturowe w hiszpańskich i polskich napisach filmowych.“

recenzje:

 • Agnieszka Szarkowska, UW, „Forms of Address in Contemporary Polish and English. Implications for Translation.”
 • Aleksandra Knapik, UŁ, „Przysłowia w kreolu jamajskim – studium z perspektywy lingwistyki kontaktu.“
 • Anna Wieczorek, UŁ, „Znaczniki przynależności i wykluczenia w przemówieniach przedwyborczych Baracka Obamy.“
 • Sylwia Wrześniewska, UŁ, „Zastosowanie analizy językoznawczej nagłówków prasowych w procesie nauczania języka obcego dorosłych.“
 • Anna-Maria Rędzioch-Korkuz, UW, „Nadpisy operowe jako szczególny przypadek tłumaczenia audiowizualnego”.
 • Anna Jankowska, UJ, „Tłumaczenie skryptów audiodeskrypcji z języka angielskiego jako alternatywna metoda tworzenia skryptów audiodeskrypcji”.
 • Łukasz Wiraszka, UJ, „Kategoria punktu widzenia w przekładzie ustnym z perspektywy językoznawstwa kognitywnego”.
 • Anna Pałczyńska, UŁ, ”Analiza trzech wersji językowych – angielskiej, niemieckiej i polskiej – Urzędowego Dziennika Unii Europejskiej z perspektywy językoznawstwa feministycznego”.
 • Marta Lichy, Metaphor and Proximisation in the Analysis of the Discourse of Indirect Threat: A Study of the US Rhetoric on the Russia-Ukraine Conflict 
 • Paulina Królikowska Discourse of Conflict as Political Genre
 • Karolina Karaszewska Metody audiodeskrypcji i wpływ ich zastosowania na zrozumienie filmu przez odbiorców
 • Jacek Łagun, UWM Olsztyn, Perception of taboo language by people aged 17-25 in their native and a foreign language.

recenzje habilitacji:

 • Agnieszka Szarkowska, Uniwersytet Warszawski, 2016
 • Piotr Blumczyński, Uniwersytet Wrocławski, 2016

Wykaz prac magisterskich:

promotor ponad 150 prac magisterskich i ponad 30 licencjackich z zakresu translatoryki

POWRÓT


Kontakt

Dyżury w semestrze zimowym 2016/2017 w p. 4.35

wtorki 12-13

środy 10-11

POWRÓT