Zakład Translatoryki

mgr Janusz Wróblewski

 

Urodziłem się w Łodzi i tutaj też skończyłem studia w Instytucie Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1979-1988 pracowałem jako asystent a następnie starszy asystent w Instytucie Filologii Angielskiej UŁ. W latach 1988 – 1990 byłem zatrudniony w Studium Języków Obcych UŁ, zaś od roku 1990 do 2008 na stanowisku wykładowcy, a następnie starszego wykładowcy, w Kolegium Języków Obcych UŁ. Obecnie jestem starszym wykładowcą w Zakładzie Translatoryki Instytutu Anglistyki UŁ. Moje zainteresowania naukowe to teoria i praktyka przekładu, a w szczególności tłumaczenie kalamburów i innych gier słownych.

W trakcie pracy w Kolegium Języków Obcych UŁ byłem Pełnomocnikiem Dziekana do spraw Praktyk Pedagogicznych a obecnie jestem Pełnomocnikiem Dziekana do spraw Praktyk Zawodowych i Translatorycznych.

 

Książki

·         Trener słówek i zwrotów z języka angielskiego. Wydawnictwo Fantazja: Łódź, 1997.

 • 2014. Хайруллин В.И. (Ред.). Фобии: Терминологический словарь (английский, русский, польский, татарский языки). Moskwa: Wydawnictwo URSS. (Redakcja części polskiej).

 

Artykuły

·         1981. "Film w nauczaniu języka angielskiego". W: Pozaszkolne formy nauczania języków obcych – Wybrane materiały z V Sympozjum Naukowego PTN, Charzykowy 1980. Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.

·         1986a. "The Present Perfect Tense and its Polish Equivalents". Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Folia Linguistica. Łódź: Uniwersytet Łódzki.  143-165.

·         1986b. "A może można i należy tłumaczyć dosłownie?" W: Grucza, Franciszek (red.). 1986. Problemy translatoryki i dydaktyki translatorycznej. Materiały Sympozjum Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW (Białowieża, 15-17 grudnia 1983 r.). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: 79-90.

·         1996. “False Friends Revisited”. W: Lewandowska-Tomaszczyk, B. i M. Thelen (red.), Translation and Meaning, Part 4. Proceedings of the Łódź Session of the 2nd Maastricht–Łódź Duo Colloquium on “Translation and Meaning”, 22–24 September 1995, 213–222. Maastricht: Hogeschool Maastricht, School of Translation and Interpreting.

 • 2002. “Mistakes in the Original – A Contribution to the Periphery of Translation Studies”. W: Lewandowska-Tomaszczyk, B. i M. Thelen (red.), Translation and Meaning, Part 6. Proceedings of the Łódź Session of the 3rd International Maastricht–Łódź Duo Colloquium on “Translation and Meaning”, Held in Łódź, Poland, 22–24 September 2000, 137–147. Maastricht: Hogeschool Zuyd: Maastricht School of Translation and Interpreting.
 • 2010a. “Sensisitizing Learners to Multiple Equivalence”. W: Bogucki, Łukasz (red.). 2010. Teaching Translation and Interpreting. Challenges and Practices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing: 51-67.
 • 2010b. Recenzja: Хайруллин В.И. Перевод и фреймы: Учебное пособие. – М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2010. 144 с. / Khairoulline V.I. Translation and Frames. – Moscow: LIBROCOM Book House, 2010. 144 str. W: Хайруллин В.И. (red.). 2010. Перевод и право. Translation Studies and Law. Уфа: РИЦБашкирского государственного университета: 160-163.
 • 2012. “Selected Aspects of (Teaching) Medical Translation”. W: Bogucki, Łukasz i Mikołaj Deckert (red.). 2012. Teaching Translation and Interpreting: Advances and Perspectives. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing: 55-66.
 • 2013. Dolores de la Traducción, or Lolita in Translation”. W: Lewandowska-Tomaszczyk, B. i M. Thelen (red.). 2013. Translation and Meaning Part 10. Proceedings of the Lodz Session of the 5th International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on “Translation and Meaning”, Held in Lodz (Poland), 16-19 September 2010. Maastricht: Maastricht School of Translation and Interpreting, Zuyd University of Applied Sciences: 79-90.
 •  2015. “Translating the Unsaid and Not Translating the Said”. W: Bogucki, Łukasz i Mikołaj Deckert (red.) 2015. Accessing Audiovisual Translation. Frankfurt nad Menem: Peter Lang: 71-85.

 • 2015. “Linguistic Barriers to Translating”. W: Bogucki, Łukasz, Stanisław Goźdź-Roszkowski i Piotr Stalmaszczyk (red.) 2015. Ways to Translation. (Łódź Studies in English and General Linguistics 3). Łódź – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 69-107.

 •  2015. “Cultural Barriers in Translation”. W: Bogucki, Łukasz, Stanisław Goźdź-Roszkowski i Piotr Stalmaszczyk (red.) 2015. Ways to Translation. (Łódź Studies in English and General Linguistics 3). Łódź – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 109-143.

 •  2015. “Translation Problems for Translation Trainees”. W: Pietrzak, Paulina / Deckert, Mikołaj (red.) (2015). Constructing Translation Competence. Frankfurt nad Menem: Peter Lang: 257-281.

 •  2016. “The English Past Perfect Tense in Translation into Polish”. W: Bogucki, Łukasz / Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara / Thelen, Marcel (red.) (2016). Translation and Meaning. New Series, Vol. 2, Pt. 1. Frankfurt nad Menem: Peter Lang: 273-288.

 •  2017. “My Experience with Working on a Multilingual Dictionary of Phobias”. W: Медведева А.В. [Medvedeva A.V.] (red.) (2017). Язык и право как идентификационные коды культуры. Уфа [Ufa]: Wydawnictwo УГНТУ [UGNTU]: 51-63.

 •  2017. “Problems of AVT in the 1980s and 1990s”. W: Deckert, Mikołaj (red.) (2017). Audiovisual Translation – Research and Use. Frankfurt am Mein / nad Menem: Peter Lang: 51-65.

 •  2017. „Wybory translatorskie”. W: Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (red.) (2017). Kompetencje Współczesnego Tłumacza (2016–2017). Konin: Wydawnictwo PWSZ: 57-102.

 E-mail: jzwrob@gmail.com