Zakład Translatoryki

dr hab. prof. UŁ Jacek Tadeusz Waliński

O mnie

Jacek Walinski Photo

 

Bio

Jestem absolwentem Liceum Ekonomicznego w Kaliszu. W 1995r. ukończyłem studia magisterskie na kierunku Pedagogika. W 1997r. uzyskałem ukończyłem studia magisterskie na kierunku Filologia angielska w dwóch specjalnościach: nauczycielskiej i translatorskiej. Bezpośrednio po ich ukończeniu rozpocząłem studia doktoranckie w dziedzinie językoznawstwa, które ukończyłem w 2001 broniąc rozprawę doktorską "Lexical Acquisition of Terminology from Comparable Corpora" [Akwizycja leksykalna terminologii z korpusów porównywalnych]. Równolegle, w latach 1997–1999 pracowałem w łódzkim oddziale Gazety Wyborczej. W roku 2013 opublikowałem monografię "Complementarity of Space and Time in Distance Representations. A Cognitive Corpus-based Study" [Komplementarność czasu i przestrzeni w reprezentacjach odległości. Studium kognitywne w oparciu o korpusy językowe], która stanowiła podstawę uzyskania stopnia doktora habilitowanego w roku 2014. W roku 2016 uzyskałem awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W zakresie dydaktyki zajmuję się prowadzeniem zajęć z zakresu języka specjalistycznego (Business English) i przekładu tekstów fachowych oraz edukacją elektroniczną (E-learning). Jestem tłumaczem przysięgłym z języka angielskiego. 

Moje zainteresowania naukowe obejmują zastosowanie metodologii językoznawstwa empirycznego do rozwiązywania problemów z lingwistyki kognitywnej i stosowanej. W trakcie pracy w UŁ brałem udział w licznych programach badawczych. Przez 10 lat prowadziłem zajęcia z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej, w których udział wzięło ponad 1000 studentów. Obecnie szczególnie pasjonuje mnie problem reprezentacji językowych ruchu, czasu i przestrzeni jako spójnego kontinuum. Badania w tym zakresie prowadziłem w ramach projektów TIMELY (Time In Mental Activity) w programie COST Action oraz “Percepcja czasu” realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. W 2018 roku ukazała się moja kolejna monografia związana z tą tematyką "Verbs in Fictive Motion".

Najnowsze publikacje (pełna lista w zakładce obok)

 • Waliński, J. T. (2018). Verbs in Fictive Motion. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. doi: 10.18778/8142-382-3
 • Waliński, J. T. (2018). The cross-cultural conceptualization of ‘I’m lovin’ it’ between English and Polish. Kwartalnik Neofilologiczny, LXV(4), 517–530. doi: 10.24425/kn.2018.125001
 • Pęzik & J. T. Waliński (2017) (Eds.), Language, Corpora and Cognition. Frankfurt am Main: Peter Lang. doi:10.3726/b10717
 • Waliński, J. T. (2017). Using time to express remoteness in space: A corpus-based study of distance representations for motion medium in the National Corpus of Polish. In P. Pęzik & J. T. Waliński (Eds.), Language, Corpora and Cognition (pp. 129–144). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Korwin-Szymanowska, A., & Waliński, J. T. (2017). Figurative dimensions of health: a corpus-illustrated study. In P. Pęzik & J. T. Waliński (Eds.), Language, Corpora and Cognition (pp. 87–106). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Waliński, J. T. (2016). Space and time in medium-mediated expressions of distance. In G. Drożdż (Ed.), Studies in Lexicogrammar: Theory and applications (pp. 229–240). Amsterdam: John Benjamins. doi:10.1075/hcp.54.12wal
 • Waliński, J. T. (2016). Reflection of temporal horizon in linguistic performance. In B. Lewandowska-Tomaszczyk (Ed.), Conceptualizations of Time (pp. 273–293). Amsterdam: John Benjamins. doi:10.1075/hcp.52.12wal
 • Waliński, J. T. (2016). How to sneeze off papers from the desk in Polish translation: re-conceptualization and approximation at work. In Ł. Bogucki, B. Lewandowska-Tomaszczyk, & M. Thelen (Eds.), Translation and Meaning. New Series, Vol. 2, Pt. 1 (pp. 85–105). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Waliński, J. T. (2016). Implementing Linguistic Landscape Investigations with M-Learning for Intercultural Competence Development. In Information Resources Management Association (Ed.), Human-Computer Interaction: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 1283–1294). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-4666-8789-9.ch062
 • Waliński, J. T. (2015). Instrumentality of fictive motion in coextension paths. Kwartalnik Neofilologiczny, 62(1), 87–103.

Realizacja krajowych i międzynarodowych projektów badawczych

 • April 2015–April 2018 COST Action IS1312: TextLink - Structuring Discourse in Multilingual Europe.
 • January 2011–May 2015 Percepcja czasu jako kategorii językowej.

Więcej informacji w zakładce "Projekty badawcze". 

Wypromowane doktoranty

Opieka nad doktorantami

 

 

 

  

 

 

Publikacje

w procesie wydawniczym

Walinski, J. T. (submitted). Duality of 'Time as a Pursuer' metaphor: Is time a category of the third kind?
Waliński, J. T. (in press) Zdrowie i choroba jako metaforyczne skale pojęciowe osadzone w ucieleśnieniu. In A. Stolarczyk-Gembiak, M. Woźnicka, & M. Trojszczak (Eds.), Zbliżenia 4: językoznawstwo – translatologia. Konin: PWSZ w Koninie.
Walinski, J. T. (in press). Aproksymacja angielskiej konstrukcji przyczynowo-skutkowej ruchu w przekładzie na język polski. In A. Bączkowska (Ed.), Język-Technologie-Internet. Bydgoszcz: Wydawnictwo BTN.
Walinski, J. T. (in press). Odzwierciedlenie perspektyw czasu w korpusie konwersacyjnym PELCRA. In A. Bączkowska (Ed.), Język-Technologie-Internet. Bydgoszcz: Wydawnictwo BTN.
 
2018
Front cover of Language, Corpora and Cognition
Waliński, J. T. (2018). Verbs in Fictive Motion. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. doi: 10.18778/8142-382-3 [E-BOOK]
Waliński, J. T. (2018). The cross-cultural conceptualization of ‘I’m lovin’ it’ between English and Polish. Kwartalnik Neofilologiczny, LXV(4), 517–530. doi: 10.24425/kn.2018.125001 [LINK]
Waliński, J. T. (2018). Cross-Cultural Re-Conceptualization as a Key Part of Translation Competence Development: A Case Study of I’m lovin’it. In Ł. Bogucki, P. Pietrzak, & M. Kornacki (Eds.), Understanding Translator Education (pp. 171–192). Frankfurt am Main: Peter Lang. [PREPRINT]
Waliński, J. T. (2018). Not to be taken lightly: A difference between conceptualization of love in English and Polish. In A. Biedrzyńska, M. Zięba-Plebankiewicz, & G. A. Ziętala (Eds.), Język i jego wyzwania: język w kulturze, kultura w języku, Tom I. Językoznawstwo (pp. 149–164). Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu.
Waliński, J. T. (2018). Verbs of rolling in coextension path expressions in the British National Corpus (PELCRA Research Report No. 01/JTW/2018). Łódź: University of Łódź. doi: 10.13140/RG.2.2.30277.29925 [REPORT]
Waliński, J. T. (2018). Verbs of running in fictive motion expressions in the British National Corpus (PELCRA Research Report No. 03/JTW/2018). Łódź: University of Łódź. doi: 10.13140/RG.2.2.33632.74242 [REPORT]
Waliński, J. T. (2018). Verbs of walking in fictive motion in the British National Corpus (PELCRA Research Report No. 02/JTW/2018). Łódź: University of Łódź. doi: 10.13140/RG.2.2.26921.85607 [REPORT]
Waliński, J. T. (2018). Fictive motion expressions including verbs of unsteady movement in the British National Corpus (PELCRA Research Report No. 04/JTW/2018). Łódź: University of Łódź. doi: 10.13140/RG.2.2.17694.38729 [REPORT]
Waliński, J. T. (2018). Instrumental motion verbs in coextension path expressions in the British National Corpus [Data first published in 2013 as COST TIMELY Research Report No. 06/2013] (PELCRA Research Report No. 05/JTW/2018). Łódź: University of Łódź. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32793.88169 [REPORT]
 
2017
Front cover of Language, Corpora and Cognition
Pęzik & J. T. Waliński (2017) (Eds.), Language, Corpora and Cognition. Frankfurt am Main: Peter Lang. doi:10.3726/b10717 [LINK]
Waliński, J. T. (2017). Using time to express remoteness in space: A corpus-based study of distance representations for motion medium in the National Corpus of Polish. In P. Pęzik & J. T. Waliński (Eds.), Language, Corpora and Cognition (pp. 129–144). Frankfurt am Main: Peter Lang. [PREPRINT]
Korwin-Szymanowska, A., & Waliński, J. T. (2017). Figurative dimensions of health: a corpus-illustrated study. In P. Pęzik & J. T. Waliński (Eds.), Language, Corpora and Cognition (pp. 87–106). Frankfurt am Main: Peter Lang. [PREPRINT]
Waliński, J. T. (2017). Developing Intercultural Competence with Linguistic Landscape & M-Learning. In M. Krawiec (Ed.), Foreign Language Education and Its Cross-cultural Links (pp. 107–120). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars. [PREPRINT]
Waliński, J. T. (2017). Profilowanie struktury zdarzenia w przekładzie konstrukcji przyczynowo-skutkowej ruchu. In A. Stolarczyk-Gembiak & M. Woźnicka (Eds.), Zbliżenia 3: językoznawstwo – translatologia (pp. 177–187). Konin: PWSZ w Koninie. [PREPRINT]
Waliński, J. T. (2017). Rekonceptualizacja jako źródło alternatywnego obrazowania zdarzeń w przekładzie. In B. Lewandowska-Tomaszczyk (Ed.), Kompetencje współczesnego tłumacza (2016-2017) (pp. 21–31). Konin: PWSZ w Koninie. [PREPRINT]
Waliński, J. T. (2017). Fictive motion expressions that encode the source and goal of motion in the British National Corpus (PELCRA Research Report No. 01/JTW/2017). Łódź: University of Łódź. doi: 10.13140/RG.2.2.31640.44806 [REPORT]
Waliński, J. T. (2017). Unbounded path verbs in fictive motion in the British National Corpus (PELCRA Research Report No. 02/JTW/2017). Łódź: University of Łódź. doi: 10.13140/RG.2.2.21574.11843 [REPORT]
Waliński, J. T. (2017). Relations of routing (cross and pass) in coextension paths in the British National Corpus (PELCRA Research Report No. 03/JTW/2017). Łódź: University of Łódź. doi: 10.13140/RG.2.2.33318.16966 [REPORT]
Waliński, J. T. (2017). Chase and accompany verbs in fictive motion expressions in the British National Corpus (PELCRA Research Report No. 04/JTW/2017). Łódź: University of Łódź. doi: 10.13140/RG.2.2.29962.72649 [REPORT]
Waliński, J. T. (2017). Deictic verbs of motion in coextension paths in the British National Corpus (PELCRA Research Report No. 05/JTW/2017). Łódź: University of Łódź. doi: 10.13140/RG.2.2.36673.61284 [REPORT]
 
2016
Waliński, J. T. (2016). Implementing Linguistic Landscape Investigations with M-Learning for Intercultural Competence Development. In Information Resources Management Association (Ed.), Human-Computer Interaction: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 1283–1294). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-4666-8789-9.ch062 [PREVIEW]
Waliński, J. T. (2016). Space and time in medium-mediated expressions of distance. In G. Drożdż (Ed.), Studies in Lexicogrammar: Theory and applications (pp. 229–240). Amsterdam: John Benjamins. doi:10.1075/hcp.54.12wal [PREPRINT]
Waliński, J. T. (2016). Reflection of temporal horizon in linguistic performance. In B. Lewandowska-Tomaszczyk (Ed.), Conceptualizations of Time (pp. 273–293). Amsterdam: John Benjamins. doi:10.1075/hcp.52.12wal [PREPRINT]
Waliński, J. T. (2016). Semantic shifts from space to time in motion-mediated expressions of distance. In M. Deckert & I. Witczak-Plisiecka (Eds.), Language and cognition: meaning across contexts (pp. 61–71). Muenchen: LINCOM. [PREPRINT]
Waliński, J. T. (2016). How to sneeze off papers from the desk in Polish translation: re-conceptualization and approximation at work. In Ł. Bogucki, B. Lewandowska-Tomaszczyk, & M. Thelen (Eds.), Translation and Meaning. New Series, Vol. 2, Pt. 1 (pp. 85–105). Frankfurt am Main: Peter Lang. [PREPRINT]
Walinski, J. T. (2016). Media Creation and Sharing for Intercultural Competence Development: Implementation of M-learning with Linguistic Landscape. In B. Lewandowska-Tomaszczyk, M. Kopytowska, J. Osborne, J. Schmied, & K. Yumlu (Eds.), Languages, Cultures, Media (pp. 339–361). Chambery: Universite Savoie Mont Blanc. [PREPRINT]
Waliński, J. T. (2016). Construal in approximations of caused-motion patterns. In D. Gonigroszek & A. Stanecka (Eds.), Philological Studies: Interdisciplinary and Multidimensional Approaches (pp. 67–83). Piotrków Tryb.: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie. [PREPRINT]
 
2015
Waliński, J. T. (2015). Instrumentality of fictive motion in coextension paths. Kwartalnik Neofilologiczny, 62(1), 87–103. [REPRINT]
Waliński, J. T. (2015). Application of conceptual conditions for translation of fictive motion. In P. Pietrzak & M. Deckert (Eds.), Constructing Translation Competence (pp. 75–89). Frankfurt am Main: Peter Lang. [PREPRINT]
Waliński, J. T. (2015). Time in structuring fictive motion: an empirical corpus-based study. In K. Kosecki & J. Badio (Eds.), Empirical Methods in Language Studies (pp. 177–191). Frankfurt am Main: Peter Lang. [PREPRINT]
Waliński, J. T. (2015). Translation Procedures. In Ł. Bogucki, S. Goźdź-Roszkowski, & P. Stalmaszczyk (Eds.), Ways to Translation (pp. 55–67). Łódź: Łódź University Press. [PREPRINT]
Waliński, J. T. (2015). Spatial-temporal hybridity of distance representations. In A. Kwiatkowska & A. Stanecka (Eds.), Hybrids and Hybrydity (pp. 131–153). Piotrków Tryb.: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie. [PREPRINT]
Waliński, J. T. (2015). Spatial and temporal representations of medium-mediated expressions of motion-framed distance in the National Corpus of Polish (COST Action TD0904 TIMELY Research Report No. 01/2015). Lodz: University of Lodz. [REPORT]
 
2014
Front cover of "Complementarity of Space and Time in Distance Representations. Second Edition"
Waliński, J. T. (2014). Complementarity of Space and Time in Distance Representations. A Cognitive Corpus-based Study. Second Edition. Łódź: Łódź University Press. doi:10.18778/7969-441-9 [E-BOOK]
Waliński, J. T. (2014). Motion as a modulator of spatiotemporal relations in prepositional expressions of distance. In K. Rudnicka-Szozda & A. Szwedek (Eds.), Cognitive Linguistics in the Making (pp. 331–347). Frankfurt am Main: Peter Lang. [PREPRINT]
Waliński, J. T. (2014). Implementing Linguistic Landscape investigations with M-learning for Intercultural Competence Development. International Journal of Mobile and Blended Learning, 6(2), 15–25. doi:10.4018/ijmbl.2014040102 [LINK] [PREPRINT]
Waliński, J. T. (2014). Reflection of Temporal Horizon in Linguistic Performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 126, 178–187. doi:10.1016/j.sbspro.2014.02.363 [REPRINT]
Waliński, J. T. (2014). Complementarity of Space and Time in Motion-Framed Distance. In B. Lewandowska-Tomaszczyk & K. Kosecki (Eds.), Time and Temporality in Language and Human Experience (pp. 85–101). Frankfurt am Main: Peter Lang. [PREPRINT]
Waliński, J. T. (2014). Atemporality of Coextension Paths. In B. Lewandowska-Tomaszczyk & K. Kosecki (Eds.), Time and Temporality in Language and Human Experience (pp. 103–119). Frankfurt am Main: Peter Lang. [PREPRINT]
Waliński, J. T. (2014). Warunek instrumentu dla wyrażeń ruchu fiktywnego. In A. Stolarczyk-Gembiak & M. Woźnicka (Eds.), Zbliżenia: językoznawstwo – literaturoznawstwo – translatologia (pp. 103–114). Konin: PWSZ w Koninie. [PREPRINT]
Waliński, J. T. (2014). Time in structuring fictive motion in the National Corpus of Polish – an extended study (COST TIMELY Research Report No. 01/2014). Lodz: University of Lodz. doi:10.13140/RG.2.1.2216.6488 [REPORT]
Waliński, J. T. (2014). Spatial and temporal representations of medium-mediated expressions of distance in the British National Corpus (COST TIMELY Research Report No. 02/2014). [REPORT]
 
2013 i wcześniejsze (wybrane publikacje)
Front cover of "Complementarity of Space and Time in Distance Representations"
Waliński, J. T. (2013). Complementarity of Space and Time in Distance Representations. A Cognitive Corpus-based Study. Łódź: Łódź University Press.
Waliński, J. T. (2013). Relevance of Linguistic Landscape to Intercultural Competence Development in the Context of Situated Learning. In Ł. Salski & W. Szubko-Sitarek (eds.), Perspectives on Foreign Language Learning (pp. 155–166). Łódź: Łódź University Press. [PREPRINT]
Waliński, J. T. (2013). Media creation and sharing in informal, situated, authentic mobile learning for local cultural diversity investigation. In I.A. Sanchez (ed.), Proceedings of IADIS Mobile Learning Conference. Lisbon: Portuguese Open University. [REPRINT]
Waliński, J. T. (2013). Coextension path expressions with motion verbs conflating instrument in the British National Corpus (COST TIMELY Research Report No. 06/2013). Lodz: University of Lodz. doi:10.13140/RG.2.1.3070.5363 [REPORT]
Waliński, J. T. (2013). Representations of motion-framed distance in spatial and temporal terms in the British National Corpus (COST TIMELY Research Report No. 02/2013). Lodz: University of Lodz. doi:10.13140/RG.2.1.2939.4640 [REPORT]
Waliński, J. T. (2013). Representations of motion-framed distance in spatial and temporal terms in the National Corpus of Polish (COST TIMELY Research Report No. 03/2013). Lodz: University of Lodz. doi:10.13140/RG.2.1.4119.1128 [REPORT]
Waliński, J. T. (2013). Temporality of coextension path expressions in the British National Corpus (COST TIMELY Research Report No. 04/2013). Lodz: University of Lodz. doi:10.13140/RG.2.1.1497.6721 [REPORT]
Waliński, J. T. (2013). Temporality of coextension path expressions in the National Corpus of Polish (COST TIMELY Research Report No. 05/2013). Lodz: University of Lodz. doi:10.13140/RG.2.1.2021.9607 [REPORT]
Waliński, J. T. (2012). Enhancing intercultural communicative competence in an online collaborative assessment environment: CEFcult project. In P. Pezik (Ed.), Corpus Data across Languages and Disciplines (pp. 55–64). Frankfurt am Main: Peter Lang. [PREPRINT]
Waliński, J. T. (2012). References to temporal perspectives in the PELCRA Spoken Conversational Corpus (COST TIMELY Research Report No. 02/2012). Lodz: University of Lodz. doi:10.13140/RG.2.1.3791.4328 [REPORT]
Waliński, J. T. (2012). Spatial and temporal representations of distance in contexts parallel to “away” in the National Corpus of Polish (COST TIMELY Research Report No. 04/2012). Lodz: University of Lodz. doi:10.13140/RG.2.1.1235.5281 [REPORT]
Waliński, J. T. (2012). Spatial and temporal representations of topographical distance in the British National Corpus (COST TIMELY Research Report No. 03/2012). Lodz: University of Lodz. doi:10.13140/RG.2.1.2284.1046 [REPORT]
Waliński, J. T. (2011). The WebCEF e-platform in testing learners’ oral proficiency across Europe. In A. Bednarek & I. Witczak-Plisiecka (Eds.), Interdisciplinary approaches to communication studies (pp. 209–215). Łódź: Wydawnictwo WSSM. [PREPRINT]
Waliński, J. T. (2010). E-learning. In B. Lewandowska-Tomaszczyk (Ed.), New Ways to Language (pp. 377–394). Łódź: Łódź University Press. [PREPRINT]
Waliński, J. T. (2007). Monitoring e-learners feedback with blogs. In J. T. Waliński, K. Kredens, S. Goźdź-Roszkowski, (Eds.), Corpora and ICT in Language Studies (pp. 430-443). Frankfurt am Main: Peter Lang.
Waliński, J. T., & Pęzik, P. (2007). Web access interface to the PELCRA referential corpus of Polish. In J. T. Waliński, K. Kredens, & S. Goźdź-Roszkowski (Eds.), Corpora and ICT in Language Studies (pp. 65–86). Frankfurt am Main: Peter Lang.
Uzar, R., & Waliński, J. T. (2007). Analysing the fluency of translators. In W. Teubert (Ed.), Text Corpora and Multilingual Lexicography (pp. 135–145). Amsterdam: John Benjamins. doi:10.1075/bct.8.12uza
Waliński, J. T., & Pęzik, P. (2005). Implementing Web Access to Language Corpora. In V. Multinović (ed.) Advances in the Internet, Processing Systems, and Interdisciplinary Research. Cambridge, MA: IPSI-MIT.
Waliński, J. T. (2005). Korpusy wielojęzyczne - równoległe i porównywalne [Multiligual Parallel and Comparable Corpora]. In B. Lewandowska-Tomaszczyk (Ed.), Podstawy jezykoznawstwa korpusowego (pp. 42–60). Łódź: Łódź University Press.
Waliński, J. T. (2005). Typologia korpusów oraz warsztat informatyczny lingwistyki korpusowej [Corpus typology and the computational workshop of corpus linguistics]. In B. Lewandowska-Tomaszczyk (Ed.), Podstawy jezykoznawstwa korpusowego (pp. 27–41). Łódź: Łódź University Press.
Waliński, J. T. (2005). Przewodnik po samplerze korpusu PELCRA – 10 milionów słów  [A Guide to the PELCRA Corpus Sampler – 10 mln words]. PELCRA sampler – 10 milionów słów. [CD-ROM] Łódź: University of Łódź.
Waliński, J. T. (2004). Acquisition of terminology at the phrase level from comparable corpora. In B. Lewandowska-Tomaszczyk (Ed.), Practical Applications in Language and Computers, (pp. 33–48). Frankfurt am Main: Peter Lang.
Waliński, J. T. (2003). Automatic acquisition of terminology from comparable corpora. In B. Lewandowska-Tomaszczyk (Ed.), Practical Applications in Language Corpora (pp. 69–88). Frankfurt am Main: Peter Lang.
Uzar, R., & Waliński, J. T. (2001). Analysing the Fluency of Translators. International Journal of Corpus Linguistics, 6(SI), 155–166. doi:10.1075/ijcl.6.si.12uza

 
 

 

Realizowane projekty badawcze

bieżące

2015–2018: International research project COST Action IS1312 “TextLink – Structuring Discourse in Multilingual Europe” executed with funds from the European COST programme - participant
2011–2015: Research project “Percepcja czasu jako kategorii językowej” [Perception of time as a linguistic category] no. 2011/01/M/HS2/03042 executed with funds granted by the Polish National Science Centre - participant
wcześniejsze
2010–2014: International research project COST Action TD0904 “TIMELY Time In MEntaL activitY: theoretical, behavioral, bioimaging and clinical perspectives” executed with funds from the European COST programme - participant
2010–2014: Research project of Polish National Science Centre “Przemiany w Postrzeganiu Rzeczywistości a Język Nowych Mediów” [Changes in the perception of reality vis-à-vis the language of new media] no. 740/N-COST/2010/0 executed with funds granted by Polish National Science Centre - participant
2010–2014: International research project COST Action IS0906 “Transforming Audiences, Transforming Societies” executed with funds from the European COST programme - participant
2009–2011: International research project “CEFcult - Raising awareness and enhancing intercultural communicative competences for students and lifelong learners” executed with funds from the European Minerva programme - participant
2007–2011: Research project “Narodowy Korpus Języka Polskiego” [Polish National Corpus] no. R17 003 03 financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education - participant
2007–2009: International research project „WebCEF - Collaborative assessment of oral language proficiency through a web-based environment” executed with funds from the European Minerva programme - participant
2006–2009: International research project COST Action 31 “Stability and Adaptation of Classification Systems in a Cross-Cultural Perspective” executed with funds from the European COST programme - participant
2006–2009: Research project “Analiza systemów kategoryzacji w polszczyźnie, angielszczyźnie, językach celtyckich i rekonstrukcji indoeuropejskiej z perspektywy lingwistyki kognitywnej i korpusowej” [Categorization systems in Polish, English, Celtic and Indo-European Reconstruction from the perspective of cognitive and corpus linguistics] no. 152/COS/2006/03 financed by Ministry of Science and Higher Education - participant
2005–2009: International research project “IntUne - Integrated and United? A Quest for Citizenship in an Ever Closer Europe” no. 2005-513421 executed with funds from the 6th Framework Programme of the European Union - participant
2005–2009: Research project “Zintegrowani i zjednoczeni. Tożsamość obywateli jednoczącej się Europy” [Integrated and United. Identity of citizens in the uniting Europe] no. 232/6.PR UE/2006/7 financed by Ministry of Science and Higher Education - participant
2003–2005: International research project “ELISE – E-learning in in-service teacher training in Europe” no. 100618-CP-1-2002-BE- MINERVA-M executed with funds from the European Minerva programme - participant
2003–2005: Research project of Polish Scientific Research Committee “Współczesny referencyjny korpus języka polskiego PELCRA – 100 milionów słów” [A referential corpus of contemporary Polish – PELCRA 100 million words] no. 2 H01D 008 25 financed by Ministry of Science and Computerisation - participant
 

 

 

Referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych
 

2018
Waliński, J.T. “Arguing for cluster equivalence as a model of cross-linguistic equivalence”. Equivalence in texts, dictionaries and lexical databases, 18-19 October 2018, Opole. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. & Trojszczak, M. “Figurative mapping of health and disease onto conceptual scales originating from the embodied experience”. FTL4 - 4th International Conference on Figurative Thought and Language, 23-26 October 2018, Braga, Portugal. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Cultural identity of emotions: the meaning of love in English vs. Polish”. PASE 2018 The 27th Annual Conference of the  Polish Association for the Study of English: Language, art, literature: in search of identity, 25-27 June 2018, Łódź. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Not to be taken lightly: a difference in the meaning of LOVE between English and Polish”. II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja 'Język i jego wyzwania. Język w kulturze, kultura w języku', 29-30 May 2018, Nowy Sącz. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Events and objects as the underlying conceptual layer for the temporal dimension in actual vs. fictive motion expressions”. TEPEN - Theoretical and Empirical Perspectives on Events and Narrative in Language, 11-12 May 2018, Łódź. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “The entanglement of spatial and temporal categories in linguistic representations of distance”. Categories and Units in Language and Linguistics CULL, 9–10 April 2018, Wałbrzych. [ABSTRACT]
 
2017
Waliński, J.T. “Metaphorical and metonymical expressions of health and disease: a corpus illustrated study”. Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference, 2-3 December 2017, Wrocław. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Studium korpusowe zdrowia i choroby jako metafor konceptualnych powstałych w wyniku ucieleśnienia”. ZBLIŻENIA: językoznawstwo - translatoryka - literaturoznawstwo 2017, 21-22 November 2017, Konin. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Korpusy jezykowe jako narzedzie wspomagajace rekonceptualizacje tłumacza w procesie przekładu”. KOMPETENCJE WSPÓŁCZESNEGO TŁUMACZA 2017, 15 March 2017, Konin. [ABSTRACT]
 
2016
Waliński, J.T. “Construal of motion events in Polish approximations of Caused Motion Construction”. Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference, 3-4 December 2016, Wrocław. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. & Korwin-Szymanowska, A. “Health and disease as conceptual metaphors arising from cognitive embodiment”. Obrazy choroby w języku i kulturze/Representations of illness in culture and language. 8-9 November 2015, Piotrków Trybunalski. [ABSTRACT]
 
2015
Waliński, J.T. “Construal of caused motion events as a challenge for translators”. Theoretical and Empirical Perspectives on Events and Narrative in Language - TEPEN, 9-10 December 2015, Łódź. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Duality of TIME IS A PURSUER metaphor”. Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference, 3-6 December 2015, Wrocław. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Ścieżki re-konceptualizacji  konstrukcji Caused Motion Construction: czy można „skichnąć” papiery z biurka w przekładzie na język polski?”. ZBLIŻENIA: językoznawstwo - translatoryka - literaturoznawstwo. 16-17 November 2015, Konin. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Możliwość przeniesienia do języka polskiego konstrukcji Caused Motion Construction z perspektywy danych korpusowych”. JĘZYK – TECHNOLOGIE – INTERNET. 9-10 November 2015, Bydgoszcz. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Odzwierciedlenie horyzontów czasu dla różnych grup demograficznych w korpusie mówionym konwersacyjnym języka polskiego PELCRA”. JĘZYK – TECHNOLOGIE – INTERNET. 9-10 November 2015, Bydgoszcz. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Paths of re-conceptualization in Polish approximations of Caused Motion Construction”. ZBLIŻENIA: językoznawstwo - translatoryka - literaturoznawstwo. 6 November 2015, Piotrków Trybunalski. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “How to sneeze off papers from the desk in Polish translation”. 6th International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on Translation and Meaning, 18-19 September 2015, Łódź. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Communicating space as time in distance representations”. ICA Lodz Conference, 9-11 April 2015, Łódź. [ABSTRACT]
 
2014
Waliński, J.T. “Translating fictive motion”. Teaching Translation and Interpreting 4 - TTI 2014. 28-29 November 2014, Łódź. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Time and space in distance representations: a corpus based study”. Uncovering Time in Language. 22 November 2014, Łódź. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Metaphorical opposition between health and disease: a corpus illustrated study”. 9th International Conference on Practical Applications of Language Corpora - PALC 2014. 20-22 November 2014, Łódź. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Instrument condition for fictive motion expressions”. 9th International AELCO/SCOLA Conference. 15-18 October 2014, Badajoz, Spain. [ABSTRACT]
Korwin-Szymanowska, A. & Waliński, J.T. “Metaphorical Conceptions of Health”. Cognitive Linguistics in the Year 2014. 15-16 September 2014, Częstochowa. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Speaking Fictive Motion”. Cognitive Linguistics in the Year 2014. 15-16 September 2014, Częstochowa. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Implementation of M-learning with Linguistic Landscape approach for linguistic & cultural education”. 3rd International Conference on Cross-Curricularity in Language Education. 30 May-1 June 2014, Krotoszyn. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Complementarity of Space and Time in Distance Representations". Linguistic Snaphots: Language and Cognition 3 – LiSLaC 3. 16-17 May 2014, Sosnowiec. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Instrumentality of fictive motion in coextension path expressions". International Conference on Empirical Methods in Linguistics – EMLS 2014. 7-8 April 2014, Łódź. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Reflection of temporal horizon in linguistic performance” International Conference on Timing and Time Perception. 31 March - 3 April 2014, Corfu, Greece. [PAPER]
Waliński, J.T. “Spatial-temporal hybridity of distance representations” Hybrids and Hybridity / Hybrydy i hybrydyczność. 28-29 marca 2014, Piotrków Tryb. [ABSTRACT]
 
2013 i wcześniejsze (wybrane referaty)
Waliński, J.T. “Constraints on translation of fictive motion in AVT” INTERMEDIA 2013 - The Łódź Conference on Audiovisual Translation and Localization, 22-23 November 2013, Łódź. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Warunek instrumentu w wyrażeniach ruchu fiktywnego” [Instrument condition for fictive motion expressions] Conference: ZBLIŻENIA jezykoznawstwo - translatoryka – literaturoznawstwo, 13-14 November 2013, Konin. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Spatial-temporal complementarity of motion-framed distance representations” Cognitive Linguistics in the Year 2013, 16-17 September 2013, Warszawa. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Electronic media creation and sharing in Linguistic Landscape approach for Intercultural Competence Development” New Media, New Audiences, International Workshop & Discussion Forum, 13 April 2013, Łódź.[ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Atemporality of fictive motion in coextension paths” MCC 2013 - Meaning, Context & Cognition, 11-13 April 2013, Łódź. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Media creation and sharing in informal, situated, authentic mobile learning for local cultural diversity investigation” IADIS International Conference Mobile Learning 2013, IADIS International Conference Mobile Learning 2013, 14–16 March, Lisbon, Portugal. [PAPER]
Waliński, J.T. “Investigating time horizon (time perspective) in different demographic groups with spoken language corpora.” TimeLing - Time & Temporality in Language and Human Experience, 11-13 October 2012, Łódź. [ABSTRACT]
Waliński, J.T. “Enhancing intercultural communicative competence in an online collaborative assessment environment in the CEFcult project” The 7th International conference on Practical Applications in Language and Computers, PALC 2011, 12-15 April 2011, Łódź.
Waliński, J.T. “Wykorzystanie technologii mobilnej w nauczaniu języka angielskiego.” [Mobile Technologies in Teaching English as a Foreign Language] Conference “Język - Poznanie – Zachowanie”, 26-28 September 2010, Łódź.
Waliński, J.T. “The WebCEF e-platform in testing learners’ oral proficiency across Europe.” Intercultural Communication in the European Contex, INTERCOM, 6-8 June 2009, Łódź.
Waliński, J.T. “The use of workshop module in Moodle for collaborated learning experience.” The 6th International conference on Practical Applications in Language and Computers, PALC 2009, 6-9 April 2009, Łódź.
Waliński, J.T., Pęzik, P., & Dróżdż, Ł. “Collection of data for spoken corpora”. The 5th International conference on Practical Applications in Language and Computers, PALC 2007, 19-22 April 2007, Łódź.
Waliński, J.T., & Pęzik, P. “Advantages of implementing web access to corpora - the PELCRA corpus of Polish” MIT Conference: Advances in the Internet, Processing Systems, and Interdisciplinary Research. 7-10 July 2005, Cambridge, MA, USA.
Waliński, J.T. “Using corpora for analysis of political discourse from Polish electronic media” MEDIACOM - Media and International Communication Conference, 3-5 June 2005, Łódź.
Waliński, J.T. & Pęzik, P. "Internetowy dostęp do zasobów Korpusu Języka Polskiego PELCRA" [Web access to the PELCRA Referential Corpus of Polish]. LXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 16-17 September, Warszawa.
Waliński, J.T. “Monitoring e-learners feedback with blogs” The 4th International conference on Practical Applications in Language and Computers, PALC 2005, April 2005, Łódź.
Waliński, J.T. “E-platforms from the teacher and learner perspectives - ELISE project” Special session devoted to e-learning in the 4th International conference on Practical Applications in Language and Computers, PALC 2005, April 2005, Łódź.
 

 

Kontakt

pokój: 4.08
email: jacek.walinski@gmail.com
telefon: +48 501476174 (proszę najpierw o SMS, ponieważ często mam wyciszony telefon)