Zakład Translatoryki

dr Mikołaj Deckert

O mnie

Zainteresowania naukowe:  

 • teoria przekładu

 • przekład audiowizualny 

 • Językoznawstwo Kognitywne

 • pragmatyka językowa

 • językoznawstwo korpusowe

 • analiza dyskursu medialnego 

 

 

 

Publikacje

Monografie:

Deckert, M. (2013). Meaning in Subtitling: Toward a Contrastive Cognitive Semantic Model. Peter Lang: Frankfurt nad Menem.

Tomy zbiorowe współredagowane:

Deckert, M. (red.) (2017). Audiovisual Translation – Research and UsePeter Lang: Frankfurt nad Menem.

Deckert, M., Witczak-Plisiecka, I. (red.) (2016). Language and cognition: meaning across contexts. Lincom: Monachium.

Pietrzak, P., Deckert, M. (red.) (2015). Constructing Translation Competence. Peter Lang: Frankfurt nad Menem.

Bogucki, Ł., Deckert, M. (red.) (2015). Accessing Audiovisual Translation. Peter Lang: Frankfurt nad Menem.

Bogucki, Ł., Deckert, M. (red.) (2012). Teaching Translation and Interpreting: Advances and Perspectives. Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne.

Redagowane numery czasopism

Deckert, M. (2017). Translation and Cognition: Cases of Asymmetry. Research in Language 15:2.

Artykuły i rozdziały:

Deckert, M. (2017). Asymmetry and automaticity in translation, Translation and Interpreting Studies 12:3, 469488.

Deckert, M. (2017). Construing temporal magnitudes: implications for event conceptualisation", Cognitive Semantics 3:2, 217237.

Deckert, M. (2017). „Translation and cognition: cases of asymmetry. An editorial”, Research in Language 15:2, 119128.

Deckert, M. (2016). „Translatorial dual-processing – evidence from interlingual trainee subtitling”, Babel 62: 3, 495–515. 

Deckert, M. (2016). „Im-/precision in temporal magnitude representation: a corpus-based contrastive account”, Linguistica Silesiana 37, 105–124.

Deckert, M., Pęzik, P., Dróżdż, Ł. (2016). „Formulaic sentiment markers in online political discourse”, w: M. Kopytowska, B. Lewandowska-Tomaszczyk, J. Osborne, J. Schmied, K. Yumlu (red.) Languages, Cultures, Media, Éditions de l'université de Savoie: Chambery, 253–277.

Pęzik, P., Deckert, M. (2016). Time-discretising adverbials: distributional evidence of conceptualisation patterns, w: B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.) Conceptualizations of Time, John Benjamins: Amsterdam/Filadelfia, 295–316.

Deckert, M. (2016). Constrained meaning construction and attention re-allocation”, w: M. Ji (red.) Empirical Translation Studies: Interdisciplinary Approaches Explored, Equinox: Londyn, 210232.

Deckert, M. (2015). „Processing fluency and decision-making: the role of language structure”, Psychology of Language and Communication 19:2, 149–161.

Deckert, M. (2015). „The automated interlingual mapping effect in trainee subtitlers”, JoSTrans: The Journal of Specialised Translation 24, 28–43.

Deckert, M. (2015). „Cognitive approaches to translation”, w: Ł. Bogucki, S. Goźdź-Roszkowski, P. Stalmaszczyk (red.) Ways to Translation, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź, 145–159.

Deckert, M., Pęzik, P. (2014). „Degrees of propositionality in construals of time quantities”, Research in Language 12:4, 341–353.

Deckert, M. (2013). „Construal manipulation in subtitling”, w: B. Lewandowska-Tomaszczyk, M. Thelen (red.) Translation and Meaning, Part 10. Proceedings of the Łódź Session of the 5th International Maastricht-Łódź Duo Colloquium on “Translation and Meaning”, Held in Łódź, Poland, 16-19 September 2010, Zuyd University of Applied Sciences/Maastricht School of Translation and Interpreting: Maastricht, 377–386.

Bogucki, Ł., Deckert, M. (2012). „Kompetencja tłumaczeniowa a proces tworzenia interjęzykowych napisów filmowych”, w: M. Piotrowska, A. Czesak, A. Gomola, S. Tyupa (red.) Kompetencje tłumacza, Tertium: Kraków, 107–123.

de Candia, S., Deckert, M., Venuti, M. (2012). „Europe and the EU in British, Italian and Polish TV News Programmes”, w: P. Pęzik (red.) Corpus Data Across Languages and Disciplines, Peter Lang: Frankfurt nad Menem, 107–122.

Venuti, M., de Candia, S., Deckert, M., Ropers, Ch. (2012). „Legitimated Persons and Vox Populi attitudes towards Europe in French, Italian, Polish and UK TV news”, w: P. Bayley, G. Williams (red.) European Identity: What the Media Say, Oxford University Press: Oxford, 258–294.

Deckert, M. (2011). „Towards an axiological picture of the EU – evidence from a Polish TV news corpus”, w: S. Goźdź-Roszkowski (red.) Explorations across Languages and Corpora, Peter Lang: Frankfurt nad Menem, 261–274.

Pietrzak, P., Deckert, M. (2010). „Teaching translation to evening students at the University of Łódź – a perspective on directionality”, w: Ł. Bogucki (red.) Teaching Translation and Interpreting: Challenges and Practices, Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne, 121–135.

Deckert, M. (2009). „A note on translation and relevance”, w: E. Willim (red.) Young Linguists in Dialogue, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków, 18–25.

Deckert, M. (2009). „What’s the matter? – remarks on jokes and translation”, w: A. Kwiatkowska, S. Dżereń-Głowacka (red.) Making sense of humor. Humor – Theories. Applications. Practices. vol. 2/2, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie: Piotrków Trybunalski, 51–59.

Deckert, M. (2009). „Pleonasms – from cognition to translation”, w: B. Lewandowska-Tomaszczyk, K. Dziwirek (red.) Studies in Cognitive Corpus Linguistics, Peter Lang: Frankfurt nad Menem, 319–333.

Recenzje:

Deckert, M. (2009). Becoming A Translator: An Introduction to the Theory and Practice of TranslationJournal of Pragmatics doi:10.1016/j.pragma.2009.05.021.

Inne:

Witczak-Plisiecka, I., Deckert, M. (red.) (2011). Meaning, Context and Cognition – Book of Abstracts. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź.

 

Konferencje, seminaria, warsztaty
 • 1 lutego 2018, Londyn – wykład gościnny „Decision-making defaults in translation: a cognitive view on the translation of under-specified textual features” w Centre for Research in Translation and Transcultural Studies (University of Roehampton)
 • 2-3 grudnia 2017 – konferencja internetowa „Cognitive Linguistics in Wroclaw”, referat „Tracing fluency effects across experiential domains”
 • 25-26 września 2017, Poznań – konferencja „Intermedia 2017 – International Conference on Audiovisual Translation”, referat „Perceptual disfluency and trainee subtitling performance”
 • 21-23 września 2017, Rzeszów – konferencja „Językoznawstwo Kognitywne w roku 2017”, referat: „Processing effort and veracity judgments”
 • 15-16 września 2017, Łódź – konferencja „Teaching Translation and Interpreting” (TTI 5), referat „Expectations as a modulator of trainee translator decision-making”
 • 10-14 lipca 2017, Tartu – konferencja „International Cognitive Linguistics Conference” (ICLC-14), referat „Profiling and conventionalisation: perspectives on affective states”
 • 29-31 maja 2017, Konin – konferencja „CONTACTS & CONTRASTS: Language, Literature, Culture”, referat „Dimensions of translatorial automaticity”
 • 20-22 kwietnia 2017, Łódź – konferencja „Meaning, Context and Cognition”, referat „On parameters of construal-guided event conceptualisation”
 • 3-4 grudnia 2016 – konferencja internetowa „Cognitive Linguistics in Wroclaw”, referat „Temporal-magnitudinal construal coding”, współautor: Marek Molenda
 • 22-24 września 2016, Olsztyn – konferencja „Językoznawstwo Kognitywne w roku 2016”, referat „Coding precision and approximation: the case of temporal magnitudes”
 • 5-7 września 2016, Katania –  konferencja „6th Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines Conference” (CADAAD), referat „The construal of conflict: language and judgment”
 • 14-16 kwietnia 2016, Łódź – konferencja Intermedia 2016, referat „Viewer expectations and subtitling quality”
 • 31 maja 2016, Konin – panel dyskusyjny „Kompetencje współczesnego tłumacza”, referat „Procesy poznawcze w przekładzie audiowizualnym: perspektywa tłumacza i widza”
 • 20 maja 2016, Łódź – spotkanie Koła Translatorycznego GIROLAMO, wykład gościnny pt. „O myśleniu szybkim tłumacza"
 • 9–10 grudnia 2015, Łódź – konferencja „Theoretical and Empirical Perspectives on Events and Narrative in Language” (TEPEN), referat „Construals of magnitude and event conceptualisation”
 • 24–26 września 2015, Lublin – konferencja „Językoznawstwo Kognitywne w roku 2015”, referat: „Construals and meanings – evidence from temporal expressions”
 • 18-19 września 2015, Łódź – konferencja „Translation and Meaning: the 6th International Maastricht-Łódź Duo Colloquium”, referat „Cross-linguistic non-alignment and translation automaticity”
 • 20–25 lipca 2015, Newcastle – konferencja „International Cognitive Linguistics Conference 13”, referat „On the conventionalisation of alternate time-quantification construals”, współautor: Piotr Pęzik
 • 17–18 kwietnia 2015, Łódź – konferencja „NOWE MEDIA a język, kultura i literatura”, wykład plenarny: „Automatyzm myślenia w interjęzykowych kontekstach polisemiotycznych”
 • 9–11 kwietnia 2015, Łódź – konferencja „International Communication Association Regional Conference. Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers”, referat „Language structure(s) and problem-solving”
 • 15–16 grudnia 2014, Genewa konferencja „On Translated Meaning”, referat: „Time and effort – a dual model of (trainee) translation performance”
 • 28–29 listopada 2014, Łódź konferencja „Teaching Translation and Interpreting 4”, referat: „Reflexive and reflective decision-making in translation trainees”
 • 20–22 listopada 2014, Łódź konferencja „Practical Applications of Language Corpora”, referat: „Time-discretising adverbials in reference corpora: distributional evidence of conceptualisation patterns”, wspólnie z Piotrem Pęzikiem
 • 27–28 marca 2014, Bydgoszcz – konferencja „InATra: Interdisciplinary Approaches to Translation”, referat: „Conceptual structure and linguistic representation – the case of liking someone in audiovisual transfer”
 • 25–27 września 2013, Dubrownik – konferencja „The 5th International Media for All Conference – Audiovisual Translation: Expanding Borders”, referat: „Conceptual content: reorganisation and replacement in interlingual subtitles”
 • 13 kwietnia 2013, Łódź – seminarium „New Media, New Audiences: NewMa 2013”, referat: „Phraseology of evaluation – a corpus-based study of American and Polish Internet data”, współautorstwo: Piotr Pęzik, Łukasz Dróżdż
 • 10–15 września 2012, Izmir – Szkoła Letnia „Languages and Cultures in Contact/in Contrast: Language and Culture Data: Methods and Applications”, warsztaty: „Audiovisual translation: subtitling documentaries” 
 • 24 kwietnia 2012, Włocławek – konferencja „Tłumacz i tekst we współczesnym świecie – dydaktyczne aspekty przekładu”, referat: „Construal-based description in the subtitling classroom” 
 • 22–24 marca 2012, Łódź – konferencja „Meaning, Context and Cognition 2012”, referat: „Granularity adjusted – the case of English-to-Polish subtitling”
 • 24–25 maja 2011, Łódź – konferencja „Intercultural Dialogue”, referat: „Konstruowanie sceny w napisach filmowych”
 • 13–15 kwietnia 2011, Łódź – konferencja „Practical Applications in Language and Computers”, referat: „Europe and the EU in British, Italian and Polish TV News Programmes”, współautorstwo: Silvia de Candia, Marco Venuti
 • 24–26 marca 2011, Łódź – konferencja „Meaning, Context and Cognition”, referat: „Perspective shifts in interlingual subtitles”
 • 16–19 września 2010, Łódź – konferencja „5th International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on Translation and Meaning”, referat: „Construal manipulation in subtitling”
 • 14–16 maja 2010, Paryż – konferencja „Categorizing Human Experience: Classification in Languages and Knowledge Systems”, plakat: „A corpus linguistics perspective on categorisation: the case of European(nes)”, współautorstwo: Łukasz Dróżdż
 • 7–9 maja 2009, Ateny – konferencja „The Cognitive Basis of Classification: Human Categorisation Prototypes for Databases and Domain Ontologies in the Humanities and Social Sciences”, referat: „Being European as a category”, współautorstwo: Łukasz Dróżdż
 • 24–25 kwietnia 2009, Łódź – konferencja „Teaching Translation and Interpreting 2009”, referat: „Teaching translation to evening students at the University of Łódź”, współautorstwo: Paulina Pietrzak
 • 6–8 kwietnia 2009, Łódź – konferencja „Practical Applications in Language and Computers 2009”, referat: „Towards an axiological picture of the EU: evidence from a Polish TV news corpus”
 • 11–13 września 2008, Cardiff – seminarium Grupy Medialnej projektu IntUne – „Integrated and United? A Quest for Citizenship in an Ever Closer Europe”, referat: “Polish TV data”
 • 13–15 sierpnia 2008, Hongkong – konferencja „Translation, Language Contact and Multilingual Communication”, referat: „Grammatical correctness in translation – effect and effort”
 • 29–31 maja 2008, Piotrków Trybunalski – konferencja „Humor: Teorie, Praktyka, Zastosowania”, referat: „Matter and manner – a few remarks on jokes and translation”
 • 15–18 maja 2008, Łódź – konferencja „4th Lodz Symposium New Developments in Linguistic Pragmatics”, referat: „Implicatures and translation”
 • 19 kwietnia 2008, Łódź – konferencja „Zniekształcenie rzeczywistości w przekładzie?”, referat: „Rendering idiolect – The Catcher in the Rye and Buszujący w zbożu”
 • 7–8 kwietnia 2008, Kraków – konferencja „Młodzi Językoznawcy w Dialogu”, referat: „Translation, communication and relevance”
 • 13–14 kwietnia 2007, Łódź – konferencja „Intermedia – Lodz Conference on Interpreting and Audiovisual Translation”, referat: „Presupposition and context – some pragmatic and relevance-theoretic observations on translation”