Zakład Pragmatyki Językowej

prof. dr hab. Piotr Cap

O mnie


Kierownik Zakładu Pragmatyki Językowej
Instytutu Anglistyki UŁ

Adres:
Instytut Anglistyki
Uniwersytet Łódzki
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
tel./fax (042) 6655220

E-mail: strus_pl@yahoo.com

 

Zainteresowania

Pragmatyka języka naturalnego; pragmatyka kognitywna; socjopragmatyka; teoria i metodologia językoznawstwa; (Krytyczna) Analiza Dyskursu; lingwistyka polityczna; komunikacja medialna

 
Znajomość jezyków obcych

angielski, niemiecki, czeski - bardzo dobra
rosyjski, hiszpański, portugalski - podstawowa

Stopnie naukowe i tytuł naukowy

- profesor nauk humanistycznych10/2007; językoznawstwo; książka Legitimization in Political Discourse: A Cross-Disciplinary Perspective on the Modern US War Rhetoric
- doktor habilitowany nauk humanistycznych 09/2003; językoznawstwo; rozprawa Analytic Determinism of the Study of Persuasive Discourse: Inductive and Deductive Processes
- doktor nauk humanistycznych 12/1996; językoznawstwo; rozprawa The Pragmatic Organization of the Inaugural Addresses of American Presidents 1933-93: Methodological and Critical Perspectives
- magister filologii angielskiej 02/1994; językoznwstwo; praca Metaphor as a Pragmatic Instrument of Power


Stypendia i staże naukowe

12/2012-02/2013 - stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na Uniwersytecie Bostońskim
09/2005-01/2006 - stypendium Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Bostońskim
02/2003-01/2004 - stypendium Fundacji Alexandra-von-Humboldta na Uniwersytecie w Monachium
07/2000-09/2000 - stypendium Fundacji im. Stefana Batorego na Uniwersytecie w Birmingham
08/1997-06/1998 - stypendium Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley
09/1994 - stypendium programu TEMPUS na Uniwersytecie w Utrechcie
02/1993-06/1993 - stypendium programu TEMPUS na Uniwersytecie w Coimbrze
03/1991-07/1991 - stypendium programu TEMPUS na Uniwersytecie w Wuerzburgu


Wykłady gościnne i plenarne

03/2019 – Universite de Bretagne Occidentale w Brest (Francja)
11/2018 – University of Ploiesti (Rumunia)
07/2018 – University of Padua (Włochy)
05/2018 – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
04/2018 – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
04/2018 – University of Azores (Portugalia)
03/2018 – University of Isfahan (Iran)
10/2017 – University of Nitra (Słowacja)
04/2017 – University of Skopje (Macedonia)
09/2016 – University of Brasov (Rumunia)
05/2016 – University of Madeira (Portugalia)
03/2015 – University of Naples Federico II (Włochy)
11/2014 – University of Porto (Portugalia)
07/2014 – University of Indonesia, Jakarta (Indonezja)
05/2014 – University of Valladolid (Hiszpania)
11/2013 – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
09/2013 – 46 Kongres Societas Linguistica Europea, Split (Chorwacja)
04/2013 – Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach (Grecja)
11/2012 – Uniwersytet Opolski
06/2012 – University of Izmir (Turcja)
05/2012 – University of Wuerzburg (Niemcy)
04/2012 – University of La Laguna (Hiszpania)
09/2011 – Uniwersytet Szczeciński
05/2011 – Światowe Forum Kultury w Suzhou (Chiny)
04/2011 – University of Malta (Malta)
03/2011 – University of Nitra (Słowacja)
02/2011 – Uniwersytet Warszawski
09/2010 – 19 Konferencja IATEFL, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
06/2010 – Baikal National University of Economics and Law (Russia)
04/2010 – Węgierska Akademia Nauk, oddział Pecs (Węgry)
01/2010 – University of Stuttgart (Niemcy)
06/2009 – Wyższa Szkoła Studiów Miedzynarodowych w Łodzi
05/2009 – University of Alba Iulia (Rumunia)
05/2009 – Alytus College Lithuania (Litwa)
04/2009 – University of Dalarna (Szwecja)
09/2008 – University of Brno (Czechy)
09/2008 – Uniwersytet Warszawski
07/2008 – University of Hertfordshire (Wielka Brytania)
05/2008 – University of Osijek (Chorwacja)
05/2008 – Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
05/2008 – Kafkas University of Kars (Turcja)
04/2008 – University of Nitra (Słowacja)
04/2008 – University of Vigo (Hiszpania)
06/2007 – Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
05/2007 – Afyon Kocatepe University (Turcja)
04/2007 – University of Munich (Niemcy)
03/2007 – University of Nitra (Słowacja)
12/2006 – University of Pune (Indie)
09/2005 – University of Antwerp (Belgia)
12/2004 – Uniwersytet Wrocławski
04/2003-06/2003 – University of Munich (Niemcy)
04/2002 – University of Limerick (Irlandia)
02/2002 – University of Leipzig (Niemcy)
01/2002 – University of Santiago de Compostela (Hiszpania)
05/2001 – University of Coimbra (Portugalia)
12/2000 – University of Sunderland (Wielka Brytania)
11/1999 – University of Tampere (Finlandia)
02/1999 – University of Munich (Niemcy)


Referaty na międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych

1995-obecnie - ok. 120 referatów na konferencjach z zakresu pragmatyki języka, analizy dyskursu, lingwistyki politycznej i językoznawstwa kognitywnego (w krajach: Australia, Belgia, Chiny, Chorwacja, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Kanada, Kuba, Litwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, USA, Macedonia, Iran)


Organizacja konferencji i kongresów naukowych

05/2002, Uniwersytet Łódzki: New Developments in Linguistic Pragmatics: 1st Lodz Symposium
05/2004, Uniwersytet Łódzki: New Developments in Linguistic Pragmatics: 2nd Lodz Symposium
05/2006, Uniwersytet Łódzki: New Developments in Linguistic Pragmatics: 3rd Lodz Symposium
09/2007, Uniwersytet Warszawski / Uniwersytet Łódzki: Political Linguistics Conference 1 (inauguracja serii PL conferences)
05/2008, Uniwersytet Łódzki: New Developments in Linguistic Pragmatics: 4th Lodz Symposium
10/2008, PWSZ Włocławek: Discourse Approaches to Functional Linguistics, Translation and Foreign Language Teaching
05/2009, Uniwersytet Łódzki: Race, Religion, Representation
09/2009, Uniwersytet Łódzki / Uniwersytet Warszawski: Political Linguistics Conference 2
05/2010, Uniwersytet Łódzki: New Developments in Linguistic Pragmatics: 5th Lodz Symposium
09/2010, Uniwersytet Łódzki: Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines 3 (kongres międzynarodowego stowarzyszenia naukowego CADAAD)
03/2011, Uniwersytet Łódzki: Discourse, Ideology and Society
05/2011, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu: Perspectives on Proximization: Recognizing Boundaries, Building Bridges (panel dyskusyjny podczas Poznań Linguistic Meeting 2011)
10/2011, Uniwersytet Łódzki: Cognition, Conduct & Communication
05/2012, Uniwersytet Łódzki: New Developments in Linguistic Pragmatics: 6th Lodz Symposium
09/2012, Uniwersytet Łódzki: PRAGMATYKA-2012: Interdyscyplinarne Podejścia do Pragmatyki, Retoryki i Argumentacji (wspólnie z Katedrą Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego)
11/2013, WSG Bydgoszcz: 1st Bydgoszcz Symposium on Discursive Constructions of Europe
05/2014, Uniwersytet Warszawski / Uniwersytet Łódzki: Political Linguistics Conference 3
04/2015, Uniwersytet Łódzki: New Developments in Linguistic Pragmatics: 7th Lodz Symposium
05/2015, Uniwersytet Łódzki: Semiotica-2015 International Conference
06/2015, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu: Ways to Religion (wspólnie z WSF)
05/2017, Uniwersytet Łódzki: New Developments in Linguistic Pragmatics: 8th Lodz Symposium
07/2017, University of Ulster: Conflict, Public Sphere and Mediated Experience: Perspectives on Proximization (panel dyskusyjny podczas kongresu IPrA 2017)


Nagrody i wyróżnienia

2018 - Złota Odznaka UŁ
2018 - Nagroda J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe
2016 - Nagroda J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia organizacyjne
2014 - Nagroda J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe
2012 - Stypendium naukowe Fundacji Kościuszkowskiej
2012 - Nominacja promotorska w przewodzie doktorskim honoris causa Johna R. Searle'a (University of California, Berkeley)
2011 - Nagroda J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe
2008 - Nagroda Polskiej Akademii Nauk za osiągnięcia naukowe
2005 - Stypendium naukowe Fundacji Fulbrighta
2003 - Stypendium naukowe Fundacji Alexandra-von-Humboldta
2002 - Nagroda Kanclerza Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi za osiągnięcia naukowe
1999 - Nagroda J.M. Rektora UŁ za osiągniecia organizacyjne w pracy nad programem Erasmus
1997 - Stypendium naukowe Fundacji Fulbrighta
1997 - Nagroda J.M. Rektora UŁ za wybitną rozprawę doktorską
1993 - Nagroda J.M. Rektora Uniwersytetu w Coimbrze za osiągnięcia naukowe
1992 - Nagroda J.M. Rektora UŁ za wybitne wyniki studiów


Członkostwo w organizacjach akademickich

od 2011 – członek Komitetu Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
od 2009 – przewodniczący Konsorcjum Nauk Humanistycznych Uniwersytetów Europy Środkowo-Wschodniej
od 2009 – członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
od 2008 – prezes Polskiego Towarzystwa Pragmatyki Językowej
od 1999 – członek Societas Linguistica Europaea
od 1995 – członek International Pragmatics Association (członek Komitetu Doradczego od 2006)
 

Projekty naukowe i edukacyjne

2015-2016 - udział w projekcie FSS Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu (koordynator: Wydział Filologiczny)
2011-2013 - udział w DysTEFL LLP project (koordynator: Zakład Pragmatyki Językowej)
2009-2012 - udział w COST IS0703 project (European Research Network on Learning to Write Effectively)
2011-2015 - powołanie Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich, w ramach projektu EFS Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy - oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ
2007-2009 - udział w Socrates-Minerva QuADEM project (Quality Assessment of Digital Educational Materials)
 

Funkcje redakcyjne w czasopismach i seriach wydawniczych

od 2004 – Redaktor Założyciel oraz (do 2009) Redaktor Naczelny Lodz Papers in Pragmatics (Mouton de Gruyter)
od 2007 – Członek Rady Redakcyjnej Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines (CADAAD, online)
od 2007 – Członek Rady Redakcyjnej Discourse and Interaction (University of Brno)
od 2008 – Członek Rady Redakcyjnej Journal of Linguistic and Intercultural Education (University of Alba Iulia)
od 2008 – Członek Rady Redakcyjnej Topics in Linguistics (de Gruyter)
od 2008 – Recenzent dla Language and Linguistics Compass (Blackwell)
od 2008 – Recenzent dla Journal of Pragmatics (Elsevier Science)
od 2008 – Recenzent dla Language in Society (Cambridge University Press)
od 2009 – Redaktor Naczelny International Review of Pragmatics (Brill)
od 2009 – Doradca Redakcyjny Pragmatics: Quarterly Publication of the International Pragmatics Association (IPrA)
od 2009 – Członek Rady Redakcyjnej serii wydawniczej Advances in Pragmatics and Discourse Analysis (Cambridge Scholars Publishing)
od 2010 – Członek Rady Redakcyjnej Research Papers in Philology (PAN Wrocław)
od 2010 – Recenzent dla Journal of Business Communication (SAGE)
od 2011 – Członek Rady Redakcyjnej Israeli Journal of Humor Research (Israeli Association for Humor Research)
od 2011 – Recenzent dla Journal of Language and Politics (John Benjamins)
od 2011 – Doradca Redakcyjny serii wydawniczej Discourse Approaches to Politics, Society and Culture (DAPSAC) (John Benjamins)
od 2011 – Członek Rady Redakcyjnej LITU Journal (Language Institute of Thammasat University, Thailand)
od 2011 – Doradca Redakcyjny Critical Discourse Studies (Routledge)
od 2012 – Członek Rady Redakcyjnej Studies about Languages (Kaunas University of Technology)
od 2012 – Recenzent dla Discourse & Society (SAGE)
od 2013 – Członek Rady Redakcyjnej Explorations in English Language and Linguistics (Osijek, Croatia & Tuzla, Bosnia and Herzegovina)
od 2014 – Członek Rady Redakcyjnej serii wydawniczej Łódź Studies in Language (Peter Lang)
od 2014 – Doradca Redakcyjny Language and Cognitive Science (Xanadu Publishing London)
od 2014 – Członek Rady Redakcyjnej Kwartalnika Neofilologicznego (Polska Akademia Nauk)
od 2018 – Redaktor działu językoznawstwa teoretycznego Półrocznika Językoznawczego Tertium (Tertium)
od 2018 – Recenzent dla Text & Talk (Mouton de Gruyter)


Funkcje promotorskie i recenzenckie w przewodach i projektach naukowych

- 12 wypromowanych doktorów (Marta Dynel; Uniwersytet Łódzki, 2004-2006; Aleksandra R. Knapik; Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, 2008-2011; Anna Ewa Wieczorek; Uniwersytet Łódzki, 2007-2011; Sylwia Wrześniewska; Uniwersytet Łódzki, 2007-2012; Anna Pałczyńska; Uniwersytet Łódzki, 2008-2013; Paulina Królikowska, Marta Lichy, Joanna Jabłońska, Julita Woźniak; Uniwersytet Łódzki, 2011-2015; Ahmed Abdelrehim; Uniwersytet Łódzki, 2013-2016; Jacek Łagun; UWM w Olsztynie, 2013-2016; Li-Chi Lee Chen; Uniwersytet Łódzki, 2013-2016)
- 12 recenzji profesorskich (Gabriela Missikova, University of Nitra, 2008; Dennis Kurzon, University of Haifa, 2009; James Moir, University of Abertay Dundee, 2011; Piotr P. Chruszczewski, Uniwersytet Wrocławski, 2011 (profesor nadzwyczajny); Piotr P. Chruszczewski, Uniwersytet Wrocławski, 2012 (profesor tytularny); Pilar Blitvich, University of North Carolina, Charlotte, 2012; Patricia Dunmire, Kent State University, Ohio, 2013; Michał Post, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, 2013; Piotr Mamet, AJD Częstochowa, 2017; Zohar Livnat, Bar-Ilan University, 2018; Stefan Benus, University of Nitra, 2019; Przemysław Żywiczyński, UMK Toruń, 2019)
- 5 recenzji habilitacyjnych (dr Marta Dynel, Uniwersytet Łódzki; dr Adam Wojtaszek, Uniwersytet Śląski; dr Łukasz Grabowski, Uniwersytet Opolski; dr Janusz Badio, Uniwersytet Łódzki; dr Katarzyna Molek-Kozakowska, Uniwersytet Opolski)
- 14 recenzji rozpraw doktorskich (Agnieszka Kaleta, Monika Kopytowska, Adam Bednarek, Hanna Mijas – Uniwersytet Łódzki, 2004-2012; Katarzyna Kosińska – Uniwersytet Warszawski, 2008; Jacek Kołata – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 2010; Grzegorz Kowalski – Uniwersytet Warszawski, 2010; Agata Klimczak – Uniwersytet Warszawski, 2012; Grażyna Bednarek – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012; Samuel Bennett – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015; Marcin Buczek – Uniwersytet Wrocławski, 2015; Adam Świątek – Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, 2015; Maciej Buczowski – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015; Natalia Czajkowska – Uniwersytet Wrocławski, 2017)
- 1 recenzja wniosku o grant KBN (2009)
- Członek komisji ds. przewodów doktorskich, University of Nitra (od 2010)
- 3 recenzje wniosków o granty National Centre of Science and Technology, Kazachstan (2015)
- Zewnętrzny egzaminator w przewodach doktorskich w University of Naples Federico II (2015)
- 6 recenzji wniosków o granty National Centre of Science and Technology, Kazachstan (2017)

Publikacje

cytowania

Monografie


Zbiory pod redakcją

Podręczniki i skrypty

 • Cap, P. et al. (2015). Interdyscyplinarne Humanistyczno-Społeczne Studia Doktoranckie.Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Cap, P. & M. Kozanecka (eds) (2002). Studies in Language and Linguistics. Selected Readings for Students of English Philology. Łódź: The Academy of Humanities and Economics Press.
 • Cap, P. et al. (2002). Poland in the Press. Part I: TIME Magazine. Łódź: Wydawnictwo Piątek Trzynastego.

Artykuły

 • (wyd. 2020) Cap, P. "Philosophy of Language and Discourse Studies". In P. Stalmaszczyk ed. The Cambridge Handbook of the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Cap, P. (2019) "'Britain Is Full to Bursting Point!' Immigration Themes in the Brexit Discourse of the UK Independence Party". In V. Koller, S. Kopf & M. Miglbauer eds. Discourses of Brexit, 69-85. London: Routledge.
 • Cap, P. (2019) “Aspects of Threat Construction in the Polish Anti-immigration Discourse”. In L. Viola & A. Musolff eds. Migration and Media: Discourses about Identities in Crisis, 115-135. Amsterdam: John Benjamins.
 • Cap, P. (2018) “Explorations in the Rhetoric of the Brexit Campaign: Playing the Immigration Card for the Leave Vote”. In Ł. Bogucki & P. Cap eds. Explorations in Language and Linguistics: 197-213. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
 • Cap, P. (2018) “Critical Discourse Analysis”. In A. Jucker, K. Schneider & W. Bublitz eds. Handbooks of Pragmatics Vol. X: Methods in Pragmatics: 425-452. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.
 • Cap, P. (2018) "'We Don't Want Any Immigrants or Terrorists Here': The Linguistic Manufacturing of Xenophobia in the post-2015 Poland". Discourse & Society 29: 380-398.
 • Cap, P. (2018) “From ‘Cultural Unbelonging’ to ‘Terrorist Risk’: Communicating Threat in the Polish Anti-immigration Discourse”. Critical Discourse Studies 15: 285-302.
 • Cap, P. (2017) “The Politics of Fear: Playing the Anti-immigration Card in Public Discourse of the Law & Justice Party in Poland”. Heteroglossia 7: 65-85.
 • Dynel, M. & P. Cap (2017) "Implicitness: Familiar Terra Incognita in Pragmatics". In P. Cap & M. Dynel eds. Implicitness: From Lexis to Discourse: 1-12. Amsterdam: John Benjamins.
 • Cap, P. (2017) “Spatial Cognition”. In J. Flowerdew & J. Richardson eds. Routledge Handbook of Critical Discourse Studies: 92-106. London: Routledge.
 • Cap, P. (2017) “Discourse, Cognition, Ideology. Critical-Cognitive Perspectives on Ideological Positioning and Conflict Dynamics in Political Discourse Space”. In B. Lewandowska-Tomaszczyk, P. Wilson & S. Croucher eds. Approaches to Conflict: Theoretical, Interpersonal and Discursive Dynamics: 111-129. New York: Rowman & Littlefield.
 • Cap, P. (2017) "Studying Ideological Worldviews in Political Discourse Space: Critical-Cognitive Advances in the Analysis of Conflict and Coercion". Journal of Pragmatics 108: 17-27.
 • Cap, P. (2016) "Mit aktu mowy jako kategorii organizacji analizy pragmatycznej". Półrocznik Językoznawczy Tertium 1: 50-60.
 • Cap, P. (2016) “Construing Distance and Proximity in the Post-9/11 Discourse of the Bush Administration”. In A. Gonerko-Frej & M. Sokół eds. Ideological Battlegrounds – Constructions of Us and Them Before and After 9/11. Volume 2: Perspectives in Language: 7-18. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
 • Cap, P. (2016) "Approaches and Methods in the Modern CDA". Heteroglossia 6: 41-63.
 • Cap, P. (2016) "Text, Discourse, Function: Ways into Pragmatics for Philology Students". Heteroglossia 6: 65-95.
 • Cap, P. (2016) "'Czy oni mnie słuchają?' Perswazja i manipulacja w wykładach akademickich". In P. Stalmaszczyk ed. Poznawanie Słowa 5: 13-28. Łódź: Primum Verbum.
 • Cap, P. (2016) “Crossing Symbolic Distances in Political Discourse Space: Evaluative Rhetoric within the Framework of Proximization”. In  L. Filardo-Llamas, C. Hart & B. Kaal eds. Space, Time and Evaluation in Ideological Discourse: 83-99. London: Routledge.
 • Cap, P. (2015) “Follow-Ups in the US Anti-Terrorist Discourse. Proposal for a Macro-Discursive Approach to Monologic Follow-Up Sequences”. Discourse & Society 26: 543-61.
 • Cap, P. (2015) “A Few (Skeptical) Notes on the Theoretical Ramifications of Genres in the Contemporary Public Space”. Lodz Papers in Pragmatics 11: 3-17.
 • Cap, P. (2015) “Monologic Follow-Ups in Political Macro-Discourse: The US Anti-Terrorist Discourse As a Case in Point”. In A. Fetzer, E. Weizman & L. Berlin eds. The Dynamics of Political Discourse: Forms and Functions of Follow-Ups: 59-84. Amsterdam: John Benjamins.
 • Cap, P. (2015) “Umberto Eco and the ‘Unbearable Lightness’ of Genre Interpretation”. In A. Gałkowski ed. The Power of Intellect. Umberto Eco: Reception and Reminiscences in Poland: 451-62. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Cap, P. (2015) “How Much ‘Situated’ Are Situated Genre Practices? A Few Reflections on the Nature of Genres in the Contemporary Public Space”. In A. Duszak & G. Kowalski eds. Academic Inter-Genres: Between Texts, Contexts and Identities: 117-31. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Cap, P. (2015) “Crossing Symbolic Distances in Political Discourse Space: Evaluative Rhetoric within the Framework of Proximization”. Critical Discourse Studies 12: 313-29.
 • Cap, P. (2014) “Can Critical Discourse Studies Benefit from the Legitimization-via-Proximization Approach?”. Heteroglossia 4: 41-62.
 • Budzyńska, K., M. Araszkiewicz, B. Bogołębska, P. Cap et al. (2014) “The Polish School of Argumentation: A Manifesto”. Argumentation 28: 267-82.
 • Cap, P. (2014) "Applying Cognitive Pragmatics to Critical Discourse Studies: A Proximization Analysis of Three Public Space Discourses". Journal of Pragmatics 70: 16-30.
 • Cap, P. (2014) “Expanding CDS Methodology by Cognitive-Pragmatic Tools: Proximization Theory and Public Space Discourses”. In C. Hart & P. Cap eds. Contemporary Critical Discourse Studies: 191-212. London: Bloomsbury Academic.
 • Hart, C. & P. Cap (2014) "Contemporary Critical Discourse Studies. Introduction". In C. Hart & P. Cap eds. Contemporary Critical Discourse Studies: 1-15. London: Bloomsbury Academic.
 • Cap, P. (2014) “Proximization, Threat Construction, and Symbolic Distancing in Political Discourse”. In Y. Kalyango & M. Kopytowska eds. Why Discourse Matters: Negotiating Identity in the Mediatized World: 251-63. New York: Peter Lang.
 • Kalisz, R. & P. Cap (2014) “Językoznawstwo kognitywne w analizie pragmatyki językowej”. In P. Stalmaszczyk & P. Cap eds. Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych: 177-95. Kraków: Universitas.
 • Cap, P. (2014) “Interdyscyplinarność współczesnej pragmatyki języka”. In P. Stalmaszczyk & P. Cap eds. Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych: 161-76. Kraków: Universitas.
 • Cap, P. & P. Stalmaszczyk (2014) "Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych. Wstęp". In P. Stalmaszczyk & P. Cap eds. Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy jezyka i dyskursu w naukach humanistycznych: 7-18. Kraków: Universitas.
 • Cap, P. (2013) “Pragmatic Perspectives on Teaching English as a Foreign Language”. Heteroglossia 3: 45-51.
 • Cap, P. (2013) “Proximization Theory and Critical Discourse Studies: A Promising Connection?”. International Review of Pragmatics 5: 293-317.
 • Cap, P. & U. Okulska (2013) “Analyzing Genres in Political Communication: An Introduction”. In P. Cap & U. Okulska eds. Analyzing Genres in Political Communication: Theory and Practice: 1-26. Amsterdam: John Benjamins.
 • Cap, P. (2013) "Pragmatics: From the Micro to the Macro". Topics in Linguistics 10: 6-19.
 • Cap, P. (2012) “A War Road to Peace? Legitimization Strategies in the Post-9/11 US Anti-Terrorist Discourse”. Heteroglossia 2: 79-90.
 • Cap, P. (2012) “Monologic Follow-Ups in Political Legitimization Discourse: The Case of the Iraq War”. Proceedings of the European Science Foundation Exploratory Workshop on Follow-Ups across Discourse Domains, University of Wuerzburg, 31 May – 2 June 2012. http://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/volltexte/2012/7165/
 • Cap, P. (2012) “On Genre Problems in (Political) Discourse”. Topics in Linguistics 8: 11-16.
 • Cap, P. (2011) “Micropragmatics and Macropragmatics”. In W. Bublitz & N. Norrick eds. Handbooks of Pragmatics Vol. I: Foundations of Pragmatics: 51-75. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.
 • Cap, P. (2011) “Axiological Proximization”. In C. Hart ed. Critical Discourse Studies in Context and Cognition: 81-96. Amsterdam: John Benjamins.
 • Cap, P. (2011) “Od mitu do relatywizmu czyli mikro- i makroanaliza w metodologii badań pragmatycznych”. In P. Stalmaszczyk ed. Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu: 123-35. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Cap, P. (2011) “Research Procedures in the Analysis of Legal Discourse”. In Lingua Terra Cognita II (A Festschrift for Professor Roman Kalisz): 51-71. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Cap, P. (2010) “Pragmatics, Micropragmatics, Macropragmatics”. Lodz Papers in Pragmatics 6.2: 195-228. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Cap, P. (2010) “Text, Discourse, Function: Further Ways into Pragmatics”. In B. Lewandowska-Tomaszczyk ed. New Ways to Language: 187-218. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Cap, P. (2010) “O wartości poznawczej pojęcia makro-aktu mowy”. In P. Chruszczewski & S. Prędota eds. Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu vol. II: 195-208. Polish Academy of Sciences, Wrocław Branch.
 • Okulska, U. & P. Cap (2010) “Analysis of Political Discourse. Landmarks, Challenges and Prospects”. In U. Okulska & P. Cap eds. Perspectives in Politics and Discourse: 3-20. Amsterdam: John Benjamins.
 • Okulska, U. & P. Cap (2010) “Exploring 'Political Communication(s)'. Contexts, Procedures and Outlook”. In U. Okulska & P. Cap eds. Perspectives in Politics and Discourse: 399-405. Amsterdam: John Benjamins.
 • Cap, P. (2010) “Proximizing Objects, Proximizing Values: Towards an Axiological Contribution to the Discourse of Legitimization”. In U. Okulska & P. Cap eds. Perspectives in Politics and Discourse: 119-42. Amsterdam: John Benjamins.
 • Cap, P. (2010) “Axiological Proximization”. In I. Witczak-Plisiecka ed. Pragmatic Perspectives on Language and Linguistics. Vol II: Pragmatics of Semantically-Restricted Domains: 3-19. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
 • Cap, P. (2010) “How to Do Things with Values: Axiological Rhetoric in the Service of Legitimization”. In A. Duszak, J. House & Ł. Kumięga eds. Globalization, Discourse, Media: In a Critical Perspective: 295-315. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Cap, P. (2010) “Axiological Aspects of Proximization”. Journal of Pragmatics 42: 392-407.
 • Cap, P. (2010) “Mit aktu mowy jako kategorii organizacji analizy pragmatycznej”. In J. Nijakowska ed. Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym: 225-35. Kraków: Tertium.
 • Cap, P. (2009) “Implicatures in Discourse Space or Grice’s Rationality Reconsidered”. Topics in Linguistics 4 (Interface between Pragmatics and Other Linguistic Disciplines): 8-11.
 • Cap, P. (2009) “On Axiological Proximization”. In O. Dontcheva-Navratilova & R. Povolna eds. Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse: 82-96. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
 • Cap, P. (2009) “Axiological Proximization in the Iraq War Rhetoric”. In M. Brdar, M. Omazić, B. Belaj & B. Kuna eds. Lingvistika Javne Komunikacije: 3-14. Osijek: J.J. Strossmayer University Press.
 • Cap, P. (2009) “Discourse and Business Communication: An Introduction”. In F. Ramallo, A. M. Lorenzo-Suarez, X. P. Rodriguez-Yanez & P. Cap eds. New Approaches to Discourse and Business Communication: 1-11. Basingstoke: Palgrave.
 • Cap, P. (2009) “A Discourse-Analytic Construal of the Function of Message in Language of the Law”. In F. Ramallo, A. M. Lorenzo-Suarez, X. P. Rodriguez-Yanez & P. Cap eds. New Approaches to Discourse and Business Communication: 134-52. Basingstoke: Palgrave.
 • Cap, P. (2009) “Where Lexicon Meets Cognition: Can Crisis Construction and Legitimization of Policies Be Studied through Lemma Patterns?”. In M. Dynel ed. Advances in Discourse Approaches: 4-32. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
 • Cap, P. (2009) “Legitimization of the War-on-Terror within the Proximization Model”. In W. Oleksy & P. Stalmaszczyk eds. Cognitive Approaches to Language and Linguistic Data. Studies in Honor of Barbara Lewandowska-Tomaszczyk: 183-92. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
 • Cap, P. (2009) “In Defense of the Cooperative Principle”. In M. Silva, C. Moreno & L. Miyares eds. Actas de XI Simposio Internacional de Comunicacion Social: 167-71. Santiago de Cuba: Centro de Linguistica Aplicada.
 • Cap, P. (2009) “Cognitive-Pragmatic Aspects of Legitimization of the War-on-Terror”. In J. Fisiak & P. Chruszczewski eds. Studies in American Language, Culture and Literature: 24-34. Kraków: Tertium.
 • Cap, P. (2008) “Justifying the War-on-Terror: A Discourse Theoretical Approach”. Zeszyty Naukowe PWSZ Konin 1/2008: 73-81.
 • Cap, P. (2008) „Legitymizacja w dyskursie politycznym: retoryka wojny w Iraku w kontekście pojęcia „proksymizacji””. In A. Duszak & N. Fairclough eds. Krytyczna Analiza Dyskursu: 245-65. Kraków: Universitas.
 • Cap, P. (2008) “Towards the Proximization Model of the Analysis of Legitimization in Political Discourse”. Journal of Pragmatics 40: 17-41.
 • Cap, P. (2008) “Zamachy z 11 września a język wojny w Iraku”. Wiadomości Uczelniane PWSZ Włocławek 13-14: 18-19.
 • Cap, P. (2007) “Proximization: A Methodological Account of Legitimization Strategies in the Post-9/11 US Political Discourse”. Topics in Linguistics 1 (Politeness and Interaction): 21-9.
 • Cap, P. (2007) “On the Implementation of Pragmatic Awareness in Teaching English as a Foreign Language”. In M. Pawlak ed. Exploring Focus on Form in Language Teaching (Special Issue of Studies in Pedagogy and Fine Arts): 265-71. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Cap, P. (2007) “Approaching Cross-Cultural Research in Natural Discourse: Some Observations on the Mechanisms of Political Discourse Analysis”. In A. Medina-Rivera & Diana Orendi eds. Crossing Over: Redefining the Scope of Border Studies: 192-204. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
 • Cap, P. (2006) “Legitimization in Political Discourse: A Pragmatic-Cognitive Perspective on the Iraq War Rhetoric”. In A. Thorat ed. Pragmatics: 38-59. Pune: IASE Press.
 • Cap, P. (2006) “Prolegomena to Discourse Determination Theory”. Lodz Papers in Pragmatics 2: 20-45.
 • Cap, P. (2006) “A Few Remarks on the Relevance of Linguistic Pragmatics to the ELT Process”. Pedagogika 5: 33-8.
 • Cap, P. (2006). “Extending the Boundaries of (Persuasive) Discourse Analysis: A Cognitive Grammar Contribution”. In A. Duszak & U. Okulska eds. Bridges and Barriers in Metalinguistic Discourse: 323-39. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
 • Cap, P. (2005). “Discourse Analysis and Determination in the Light of Subjectification Theory”. Jezikoslovlje 5: 23-60.
 • Cap, P. (2005). “Language and Legitimization: Developments in the Proximization Model of Political Discourse Analysis”. Lodz Papers in Pragmatics 1: 7-36.
 • Cap, P. (2005) “Discourse Determinism and Subjectification: Language of Advertising”. In K. Turewicz ed. Cognitive Linguistics -- a User Friendly Approach: 83-102. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Cap, P. (2005). “Towards the Theory of (Persuasive) Discourse Determination”. In P. Cap ed. Pragmatics Today: 107-37. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
 • Cap, P. (2005). “The Cooperative Principle Revisited: Evidence from the CL Approach”. Relevance Studies in Poland II: 37-43. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Cap, P. (2004). “Remarks on the Analysis of Language of the Law”. In R. Dylewski & P. Cap eds. History and Present-day Pragmatics of the English Language: 111-30. Łódź: The Academy of Humanities and Economics Press.
 • Cap, P. (2004). “Functional and Psycholinguistic Constituents of the Discourse of Persuasion. With Some Implications for Translation”. Filologicni Studii 1(25): 236-48.
 • Cap, P. (2004). “The Pragmatic Construal of Scientific Discourse: The Case of Medical Persuasion”. In P. Cap & P. Stalmaszczyk eds. Developments in Pragmatics: Special Issue of 'Research in Language': 65-80. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Cap, P. (2003). “Hypothesis and Deduction in the Studies of the Discourse of Advertising”. Jezikoslovlje 1: 41-57.
 • Cap, P. (2002). “Cognitive Psychology and Linguistic Politeness: An Interactional Model of Political Rhetoric Analysis”. In B. Lewandowska-Tomaszczyk & K. Turewicz eds. Cognitive Linguistics Today: 329-51. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
 • Cap, P. (2002). “Analysis of a Complex Sentence”. In P. Cap & M. Kozanecka eds. Studies in Language and Linguistics. Selected Readings for Students of English Philology: 27-38. Łódź: The Academy of Humanities and Economics Press.
 • Cap, P. (2002). “The Pragmatics of Interpersonal Communication”. In P. Cap & M. Kozanecka eds. Studies in Language and Linguistics. Selected Readings for Students of English Philology: 39-56. Łódź: The Academy of Humanities and Economics Press.
 • Cap, P. (2002). “Pragmatic Aspects of Persuasion”. In K. Michalewski ed. Tekst w Mediach: 14-24. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Cap, P. (2002). “A Psychological-Pragmatic Consensus in Political Language Studies: Role of Politeness Category”. Zeszyty Naukowe WSHE 4/2002: 29-47.
 • Cap, P. (2002). “Persuasion Strategies in the NATO Discourse”. Zeszyty Naukowe WSHE 4/2002: 7-27.
 • Cap, P. (2002). “Analysis of Political Discourse: Methodological Constraints”. Kalbu Studijos 2/Studies About Languages 2: 46-51.
 • Cap, P. (1999). “Language and Responsibility: Perceptions of NATO Expansion”. In B. Bergen, M. Plauche & A. Bailey eds. Proceedings of Berkeley Linguistic Society 24: 32-43. Ann Arbor, MI: Braun-Brumfield, Inc.
 • Cap, P. (1999). “Enactment of Power and Responsibility in the NATO Discourse”. In M. Brody, M. Liebscher & H. Ogren eds. Texas Linguistic Forum 42: 25-33. Austin, TX: University of Texas Press.
 • Cap, P. (1998). “Presidential Persuasion: Sociopsychological Awareness”. Folia Linguistica Anglica 1: 143-57.
 • Cap, P. (1997). “On the Pragmatic Organization of JFK’s Inaugural Speech”. Folia Linguistica 36: 225-48.
 • Cap, P. (1997). “Metaphor and Manipulation”. Folia Linguistica 36: 217-24.

Tłumaczenia

 • Cap, P. et al. (1995). English-Polish translation Understanding Business (Zrozumieć biznes) by William G. Nickels. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.

Artykuły recenzyjne

 • Coherence in Political Speeches, by Olga D o n t c h e v a - N a v r a t i l o v a. Brno: Masaryk University Press, 2011, 201 pp., pb. A book review by P. Cap (2014) for Journal of Language and Politics 13/2: 369-72.
 • Explorations in the Semantics/Pragmatics Interface. Ed. Maj-Britt Mosegaard H a n s e n and Ken T u r n e r. Copenhagen: C. A. Reitzels Forlag, 2006, 268 pp., pb. (Acta Linguistica Hafniensia 38). A book review by P. Cap (2008) for Journal of Pragmatics 40/2: 377-80.
 • Specialized Discourse: Linguistic Features and Changing Conventions, by Maurizio G o t t i. Bern: Peter Lang, 2003, 354 pp., pb. (Linguistic Insights/Studies in Language and Communication Series 8). A book review by P. Cap (2006) for Journal of Pragmatics 38/1: 114-17.
 • Metaphor and Political Discourse: Analogical Reasoning in Debates about Europe, by Andreas M u s o l f f. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004, viii + 211 pp., hb. A book review by P. Cap (2006) for Journal of Pragmatics 38/3: 460-63.
 • Linguistics: A Very Short Introduction, by P.H. M a t t h e w s. Oxford: Oxford University Press, 2003, xiii + 134 pp., pb. (Very Short Introductions Series). A book review by P. Cap (2004) for Anglia 122/1: 160-1.
 • Language Matters. A Guide to Everyday Questions about Language, by Donna Jo N a p o l i. Oxford: Oxford University Press, 2003, vii + 198 pp, pb. A book review by P. Cap (2004) for Anglia 122/1: 161-2.
 • Diminutives in English, by Klaus P. S c h n e i d e r. Tuebingen: Niemeyer, 2003, xii + 254 pp., euro 72.00 pb. (Linguistische Arbeiten Series 479). A book review by P. Cap (2004) for Anglia 122/3: 484-6.
 • Analysing Political Discourse. Theory and Practice, by P a u l C h i l t o n. London and New York: Routledge, 2004, xiv + 226 pp. A book review by P. Cap (2004) for Journal of Sociolinguistics 8: 604-6.
 • Conflict and Negotiation in Specialized Texts. Selected Papers of the 2nd CERLIS Conference. Ed. Maurizio G o t t i, Dorothee H e l l e r and Marina D o s s e n a. Bern: Peter Lang, 2002, 470 pp., euro 67.60 pb. (Linguistic Insights/Studies in Language and Communication Series 3). A book review by P. Cap (2004) for Anglia 122/4: 674-6.

 Recenzje wydawnicze

 • At the Crossroads of Linguistic Sciences, by Piotr P. Chruszczewski, Michał Garcarz and Tomasz P. Górski (eds). A book manuscript submitted (2006) to Język a komunikacja series, Tertium.
 • Translation Workshops IV, by Konrad Klimkowski (ed). A book manuscript submitted (2006) to KUL Press.
 • Constructing a Gendered Consumer Identity in a Pragmalinguistic Model of Advertising Discourse, by Annelie Chapman. A book manuscript submitted (2005) to Pragmatics and Beyond New Series, Benjamins.
 • Philology Vol. I (Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu), by Piotr P. Chruszczewski and Stanisław Prędota (eds). A book manuscript (2009).
 • PASE Papers 2008. Vol. I (Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Languages), by Marek Kuźniak and Bożena Rozwadowska (eds). A book manuscript (2009).
 • Language, Thought and Education. Vol. II, by Marek Kuczyński (ed). A book manuscript (2009).
 • Metodologie Językoznawstwa: Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka, by Piotr Stalmaszczyk (ed). A book manuscript (2009).
 • Construing the Future through Political Discourse: The Case of the Bush Doctrine, by Patricia L. Dunmire. A book manuscript submitted (2010) to DAPSAC, Benjamins.
 • Speaking of and within the European Union, by Kjersti Flottum (ed). A book manuscript submitted (2011) to DAPSAC, Benjamins.
 • Speaking of and within the European Union, by Kjersti Flottum (ed, revised). A book manuscript re-submitted (2012) to DAPSAC, Benjamins.
 • Niedosłowność w Języku, by Marcin Odelski, Aleksandra Knapik, Piotr P. Chruszczewski and Władysław Chłopicki (eds). A book manuscript published (2016) with Tertium.
 • Languages in Contact 2014, by Piotr P. Chruszczewski, Richard L. Lanigan and John R. Rickford (eds). A book manuscript published (2016) with WSF/PAN Wrocław.
 • Systemowo-Funkcjonalna Analiza Dyskursu, by Anna Duszak and Grzegorz Kowalski (eds). A book manuscript published (2013) with Universitas.
 • Words of Crisis as Words of Power: Crisis Rhetoric and the Tradition of the Jeremiad in 21st Century U.S. American Presidential Speechmaking, by Marta Neuff. A book manuscript submitted (2016) to DAPSAC, Benjamins.
 • The Discourse of Propaganda: Case Studies from the Persian Gulf War and the ‘War on Terror’, by John Oddo. A book proposal submitted (2016) to Routledge.
 • Discourse Studies: Ways and Crossroads. Insights into Cultural, Diachronic and Generic Issues in the Discipline, by Karolina Broś and Grzegorz Kowalski (eds). A book manuscript published (2017) with Lang.
 • Linguistic Evidentiality and Epistemic Justification of Beliefs, by Elżbieta Łukasiewicz. A book manuscript published (2018) with Kazimierz Wielki University Press.
 • The Construction of 'Ordinariness' across Media Genres, by Anita Fetzer and Elda Weizman (eds). A book manuscript submitted (2019) to P&BNS, Benjamins.

Artykuły prasowe i wywiady

 • “Jak to się robi w USA – Retoryka antyterrorystyczna”, Gazeta Wyborcza, 27 maja 2011.