Zakład Pragmatyki Językowej

mgr Małgorzata Kurzejamska-Kopania

O mnie

Starszy wykładowca w Instytucie Anglistyki UŁ, w Zakładzie Pragmatyki Językowej
Koordynator PNJA na studiach dziennych magisterskich

Zainteresowania:

nauczanie języka angielskiego jako języka obcego.

Doświadczenie w nauczaniu:

fonetyka, gramatyka praktyczna języka angielskiego, sprawności zintegrowane, kursy egzaminacyjne Cambridge ESOL.

Kontakt: mkurzejamska@uni.lodz.pl