Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej

dr hab. Wit Pietrzak

 Wit Pietrzak

 

zakres zainteresowań:

- brytyjska i amerykańska literatura okresu modernizmu;

- teoria literatury i filozofia (hermeneutyka, fenomenologia, egzystencjalizm)

 

prowadzone kursy:

wypowiedź pisemna, przekład literacki, sprawności zintegrowane, literatura angielska, seminarium specjalizacyjne

 

 

 

Publikacje książkowe (monografie):

1. Pietrzak W., „Levity of Design”. Man and Modernity in the Poetry of J. H. Prynne, 156 s., Cambridge Scholars Publishing, 2012.
2. Pietrzak W., Życie po życiu, 178 s., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.
3. Pietrzak W., Myth, Language and Tradition. A Study of Yeats, Eliot and Stevens in the Context of Heidegger’s Search for Being, 301 s., Cambridge Scholars Publishing, 2011.

Prace oryginalne, (rozdziały w książkach zbiorowych, artykuły w czasopismach):

1. Pietrzak W., Recalling all the Olympians: W. B. Yeats’s “Beautiful Lofty Things”, On the Boiler and the agenda of National Rebirth, Text Matters 4/2014: 222-236.
2. Pietrzak W., Cuchulain, Prufrock and Poetry of Depersonalisation, Kwartalnik Neofilologiczny 4/2014: 719-734.
3. Pietrzak W., Death as a Beautiful Occasion. The Dialectic of Imaginative Restitution in Yeats’s “The Gyres” and “Lapis Lazuli”, Language and Literary Studies of Warsaw 3: 79-92.
4. Pietrzak W., Gdzie między ciałem a językiem wydarza się życie. O poezji Jerzego Jarniewicza, Fa-Art 4/2013: 33-47.
5. Pietrzak W., Poezja po końcu świata – Sylwetki i cienie Andrzeja Sosnowskiego, Wielogłos 3/2013, 29-41.
6. Pietrzak W., „Living on: Borderlines”. Heidegger, Derrida and Thinking Alive, Kwartalnik Neofilologiczny 4/2013: 439-448.
7. Pietrzak W., Literature as Deathly Exposure. Harold Bloom’s Theory of Creative Selfhood, Explorations: A Journal of Language and Literature 1: 125-144.
8. Pietrzak W., Poezja życia/poezja instrukcji. poems Andrzeja Sosnowskiego w kontekście teorii poezji Ezry Pounda, Poznańskie Studia Polonistyczne: Seria Literacka 42: 251-268.
9. Pietrzak W., The Self among its Objects: W. B. Yeats’s “A Dialogue of Self and Soul”, English Text Construction 7: 1-17.
10. Pietrzak W., From Faustus to Azatoth: H. P. Lovecraft’s “Dreams in the Witch-House” (of Modernity), [w:] All that Gothic, Łowczanin A. i D. Wiśniewska, Peter Lang, 2013: 30-36.
11. Pietrzak W., Porządek Pounda, Literatura na świecie 1-2: 365-379.
12. Pietrzak W., The Poetic Critic as a Moral Teacher: Post-Structural Criticism and the Morality of the Twenty First Century, [w:] Theory that Matters, Bartczak K. i M. Myk, Cambridge Scholars Publishing, 2013: 157-163.
13. Pietrzak W., The Anxiety of a Dearth of Context: An Attempt at Constituting the Subject in Literary Culture, [w:] Civilisation and Fear, Kalaga W., A. Kliś, Cambridge Scholars Publishing, 2012: 243-250.
14. Pietrzak W., The Shortest Way to Modernity is via the Margins: J. H. Prynne’s Later Poetry, Text Matters 2: 144-154.
15. Pietrzak W., Buduję, mieszkam, myślę… Faeton Witolda Wirpszy, Fa-Art 85-86: 28-39.
16. Pietrzak W., Władztwo dialogu i solidarności. O wątkach neopragmatystycznych w twórczości Seamusa Heaneya, Fa-Art 79-80: 87-98.
17. Pietrzak W., Śmierć i powrót podmiotu zdekonstruowanego – „Cząstkowa próba o człowieku” Witolda Wirpszy, Zagadnienia rodzajów literackich 54: 63-72.
18. Pietrzak W., Witolda Wirpszy estetyka rekontekstualizacji, Dekada Literacka 248-249: 168-179.
19. Pietrzak W., „I Summon to the Ancient Winding Stair”: On the Symbolic Search for Wisdom in W. B. Yeats’s „Blood and the Moon”, Folia Litteraria Anglica 11: 59-65.
20. Pietrzak W., Synkretyczna tożsamość Thorgala Aegirssona, czyli bohater komiksu między mitologią a science fiction, [w:] Komiks i jego bohaterowie, Skrzypczyk K., 2006: 32-34.

w druku:

21. Pietrzak W., Lęk ironistki. Jaźń ludzka w kulturze literackiej Richarda Rorty’ego, Er(r)go.
22. Pietrzak W., Yeats’s Hauntings, Nordic Irish Studies.
23. Pietrzak W., Społeczność wiary i ironii: (proto)postkolonialne wątki we wczesnej eseistyce W. B. Yeatsa, Przegląd humanistyczny 2/2015.
24. Pietrzak, W., Breaking down the Language. The Struggle with(in) Modernity in J. H. Prynne’s Biting the Air. Anglica 23.1.
25. Pietrzak W., J. H. Prynne’s Kazoo Dreamboats, or On What There Is, “College Literature”.
26. Pietrzak W., Histeria teorii (jako) literatury, Białostockie studia literackie 5/2014.
27. Pietrzak W., Anty-mitologia Witolda Wirpszy. Komentarz do Komentarzy do fotografii, Ruch Literacki 4-5/2014.

Prace przeglądowe, (raporty, suplementy, recenzje naukowe, opracowania źródłowe):

1. Pietrzak W., Reading Literature – Matters Still. A Review of Czytanie Literature [Reading Literature], A Journal of the Institute of Polish Studies, University of Łódź, Text Matters 3: 262-263.
2. Pietrzak W., Deconstruction and Liberation: A Review of Simon Glendinning’s Derrida, Text Matters 2: 294-296.
3. Pietrzak W., Poezja niedomkniętych furtek, Odra 598: 112-114.
4. Pietrzak W., Zmylić trop, Literatura na świecie 7-8: 397-401.
5. Pietrzak W., Mahon’s Signs. A Review of Jerzy Jarniewicz’s Ekphrasis in the Poetry of Derek Mahon, Explorations: A Journal of Language and Literature 1: Internet journal.

Prace pokonferencyjne i doniesienia zjazdowe:

1. Pietrzak W., Pięć przykazań tłumacza, czyli jak stać się drugim Barańczakiem, albo dlaczego nie warto kłaść głowy pod topór, [w:] Zniekształcenia rzeczywistości w przekładzie, Dobrogoszcz T., Open Boat, 2010: 9-16.
2. Pietrzak W., A Vision of the Translator: W. B. Yeats’s „Sailing to Byzantium” in the Translation by Czesław Miłosz, [w:] Zniekształcenia rzeczywistości w przekładzie, Dobrogoszcz T., Open Boat, 2010: 85-91.
3. Pietrzak W., Ostatnia nadzieja w poecie – Tryptyk Seamusa Heaneya, [w:] Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji, Gazda G., I. Hübner, J. Płuciennik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008: 221-228.
4. Pietrzak W., „Poeta czasownika” – Seamus Heaney po polsku, [w:] Współczesna literatura brytyjska w Polsce, Dobrogoszcz T., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008: 56-64.
5. Pietrzak W., The Rage for Unity in Time of Disorder. The Myth of Apocalypse in W. B. Yeats’s „Nineteen Hundred and Nineteen”, [w:] PASE Papers 2007. Studies in Culture and Criticism, Kalaga W., M. Kubisz and J. Mydla, 2007: 321-332.
6. Pietrzak W., The Role of the Tower in Identity’s Mystical Ascension to Unity of Being. William Butler Yeats’s “The Tower”, [w:] In Search of Identity, Pietrzak W. i P. Spyra, Biblioteka, 2007: 33-40.
7. Pietrzak W., Śmierć a pojęcie różni w wierszu Michała Brzozowskiego „Przynosi miecz”, [w:] Poetyckie obrazy śmierci…Od przełomu romantycznego do dziś, Cieślak T. i M. Woźniak-Łabieniec, Piktor, 2006: 141-147.
8. Pietrzak W., Salvation from the Torment of Life in Old English Elegies, [w:] Death in Several Masks, Biblioteka, 2006: 7-12.

w druku:

9. Pietrzak W., Obca tradycja rodzima, czyli lęki poetów-tłumaczy, [w:] Nowa poezja polska.

Prace popularno-naukowe.

1. Pietrzak W., Żakiet, kołnierzyk, spodnie i… koszule nocne, czyli o dwóch wierszach amerykańskich gigantów. Fragile 23: 10-15.
2. Pietrzak W., Ezra Pound i poezja nowego obiektywizmu, Nowa Dekada Krakowska 4-5/2013: 134-141.
3. Pietrzak W., Gra o tożsamość. Howarda Jacobsona Kwestia (przekładu) Finklera, Fragile. Pismo kulturalne 21: 26-30
4. Pietrzak W., Trzy wiersze o smakach życia, Fragile. Pismo kulturalne 19: 19-24.
5. Pietrzak W., Konieczne serio człowieka niemłodego. Nim zapadnie noc Michaela Cunninghama, Fragile. Pismo kulturalne 18: 32-35.
6. Pietrzak W., Negatywna różnica Michela Houellebecqa, Fragile. Pismo kulturalne 17: 23-27.
7. Pietrzak W., Uniwersalna teoria spisku według Eco, Fragile. Pismo kulturalne 15: 5-9.
8. Pietrzak W., Możliwości autobiografii. Współczesna poezja irlandzka w poszukiwaniu autentyzmu, Fragile. Pismo kulturalne 14: 14-18.
9. Pietrzak W., Domy i statki, czyli o potrzebie odurzenia, Fragile. Pismo kulturalne 13: 5-8.
10. Pietrzak W., Patos a kultura masowa, czyli sentymentalny pop Briana Pattena, Fragile. Pismo kulturalne 12: 11-14.
11. Pietrzak W., Kolekcjoner kontekstów. Czyli o ponowoczesnej egzystencji estetycznej, Fragile. Pismo kulturalne 11: 5-9.
12. Pietrzak W., Piekło pamięci, Tygiel Kultury 184-186: 96-102.
13. Pietrzak W., Podmiot w świecie wiersza? Kacpra Bartczaka Życie świetnych ludzi, Tygiel Kultury 169-171: 52-57.
14. Pietrzak W., Portret Everymana w wieku postmłodzieńczym, Tygiel Kultury 160-162: 49-51.
15. Pietrzak W., Ciaran Carson: przy irlandzkiej herbatce o byciu (w języku) i czasie, Tygiel Kultury 172-174: 78-92.
16. Pietrzak W., Zemsta Kruka? O poetyckim brutalizmie Teda Hughesa, Tygiel Kultury 157-159: 91-97.
17. Pietrzak W., Poezja jako wspomnienie, Tygiel Kultury 151-153: 57-60.
18. Pietrzak W., Notatki o zwykłej anarchii, Tygiel Kultury154-156: 6-9.  

19. Pietrzak W., Artystyczny porządek chaosu, Tygiel Kultury 136-141: 82-86.