Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej

dr Tomasz Dobrogoszcz

 

Tomasz Dobrogoszcz

Prowadzi zajęcia i seminaria z literatury brytyjskiej i przekładu literackiego.
Jego główne obszary zainteresowań to współczesna literatura brytyjska i postkolonialna oraz poststrukturalistyczna i psychoanalityczna teoria literatury. Napisał pracę doktorską na temat procesu komunikacji narracyjnej w autotematycznej powieści brytyjskiej. Opublikował artykuły na temat pisarzy takich jak Kazuo Ishiguro, Salman Rushdie, Ian McEwan, John Banville czy E.M. Forster.
Jest redaktorem książki Współczesna literatura brytyjska w Polsce, do której napisał rozdział na temat polskich przekładów dramatów Sary Kane.
Redagował również wydaną w 2014 r. książkę Nobody Expects the Spanish Inquisition: Cultural Contexts In Monty Python, zbiór esejów poświęconych twórczości brytyjskiej grupy komików.
Przełożył na język polski jedno z kluczowych dzieł teorii postkolonialnej, Miejsca kultury Homiego K. Bhabhy. Jest także tłumaczem innych dzieł krytycznych i literackich, m.in. Haydena White’a czy Dipesha Chakrabarty’ego.
Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Open Boat skupiającego entuzjastów przekładu literackiego.
https://www.facebook.com/pages/Open-Boat-Students-Society.

 

 Monografie pod redakcją:   

 • Tomasz Dobrogoszcz (red.) Nobody Expects the Spanish Inquisition: Cultural Contexts In Monty Python. Lanham: Rowman and Littlefield, 2014.
 • Tomasz Dobrogoszcz (red.) “Open Boat” Studies in Literary Translation, vol. 2. Distortion of Reality in Translation. Łódź: Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej UŁ, Studenckie Koło Naukowe OPEN BOAT, 2011.
 • Tomasz Dobrogoszcz (red.) Współczesna literatura brytyjska w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008.
 • Tomasz Dobrogoszcz (red.) Open Boat” Studies in Literary Translation, vol. 1. Polish Literature in English. Łódź: Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej UŁ, Studenckie Koło Naukowe OPEN BOAT, 2008. 

Artykuły/rozdziały:

 • “The Village Idiot and His Relation to the Unconscious.” Nobody Expects the Spanish Inquisition: Cultural Contexts In Monty Python. Tomasz Dobrogoszcz (red.) Lanham: Rowman and Littlefield, 2014. 69-79.
 • “The British Look Abroad: Monty Python and the Foreign.” Nobody Expects the Spanish Inquisition: Cultural Contexts In Monty Python. Tomasz Dobrogoszcz (re)d. Lanham: Rowman and Littlefield, 2014. 83-93.
 • “The white man’s ‘burden’ – the psychoanalytical inheritance of Homi Bhabha’s post‑colonial theory.” Theory That Matters: What Practice After Theory. Ed. Kacper Bartczak and Małgorzata Myk. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2013.
 • “The Stereotypes of the Foreign in Monty Python’s Flying Circus and its Relation to the Unconscious.” Codes of Humour, vol. 3/2. Ed. Alina Kwiatkowska and Agnieszka Stanecka, Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2012, 35-44.
 • “The Devil is in the Detail: Contemporary British Fiction Translated by Polish Students”. Participations and Assessments vol. 2. Ed. Krzysztof Andrzejczak. Łódź: Wydawnictwo SWSPiZ, 2011, 99-108.
 • “The hidden gaze of the Other in Michael Haneke’s Hidden.” Text Matters, 1, 2011. Łódź University Press, 2011, 228-240.
 • “The Eerie Re-visioning of Airy Past in John Banville’s The Sea.” The Playful Air of Light(ness) in Irish Literature and Culture. Ed. Marta Goszczyńska and Katarzyna Poloczek, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2011, 57-68.
 • “A Passage to OU-BOUM – Homi Bhabha reads E. M. Forster.” New Aspects of E. M. Forster. Ed. Krzysztof Fordoński. Warszawa: Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego, 2010, 69-89.
 • “Is There a Reader In This Book? Twentieth century literary theory and the act of reading – a brief survey.” Participations and Assessments vol. 1. Ed. Krzysztof Andrzejczak. Łódź: Wydawnictwo SWSPiZ, 2009, 79-84.
 • Czarne psy Iana McEwana: metafora mrocznych zagrożeń przyszłości Europy”. Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji. Ed. Grzegorz Gazda, Irena Hübner and Jarosław Płuciennik. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, 281-290.
 • „‘Poetry is language for its own sake’ czyli ‘Poezja jest językiem dla siebie samej’? – polskie przekłady dramatów Sary Kane”. Współczesna literatura brytyjska w Polsce. Ed. Tomasz Dobrogoszcz. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, 123-132.
 • Giaur George’a Byrona i Adama Mickiewicza.” Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie. Ed. Anna Szczęsny and Krzysztof Hejwowski. Siedlce: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, 289-300.
 • “Carer’s Career – The Hyperreal in Kazuo Ishiguro’s Never Let Me Go”.  PASE Papers 2007. Studies in culture and literature. Ed. Wojciech Kalaga, Marzena Kubisz, Jacek Mydla. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2007, 91 - 102.
 • “Astride Two Cultures: The Reader of Salman Rushdie’s Midnight’s Children.” Multiculturalism. For And Against. Ed. Andrzej Wicher. Łódź: Wydawnictwo WSHE, 2005, 21-28.
 • “Outdeconstructing Deconstruction in John Fowles’s Mantissa.” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Literaria Anglica. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004.
 • “The Surrogate Authors of Martin Amis's London Fields.” English Philology. Zeszyty naukowe WSHE. Ed. Andrzej Wicher. Łódź: Wydawnictwo WSHE, 2002, 49-56.
 • “‘A Curious Dreamy Sense of Unreality’ in Kazuo Ishiguro’s The Unconsoled.Aspects of British Culture and Literature in English. Ed. Maria Edelson. Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, 2000, 129-140.
 • “Getting To The Truth: The Narrator of Julian Barnes’s Flaubert Parrot.”  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Literaria Anglica. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997.

 Organizacja konferencji:

 • Współczesna literatura i kultura brytyjska w Polsce/British Contemporary Literature and Culture in Poland, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 7-8.05.2007.
 • Monty Python in Its British and International Cultural Contexts. Or: How to recognise the Spanish Inquisition from quite a long way away, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 28-29.10.2010.
 • Teaching English Today: International Conference, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 21.05.2013. (współorganizacja)
 • Reading Graham Swift, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 6-8.11.2014. (współorganizacja)

Udział w konferencjach:

 • Giaur George’a Byrona i Adama Mickiewicza” Imago mundi: Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005.
 • “Carer’s Career – The Hyperreal In Kazuo Ishiguro’s Never Let Me Go”14th Annual PASE Conference. Uniwersytet Śląski, Szczyrk 19-21.04.2007.
 • „«Poetry is language for its own sake» czyli «Poezja jest językiem dla siebie samej»? – Polskie przekłady dramatów Sary Kane.” Współczesna literatura i kultura brytyjska w Polsce/British Contemporary Literature and Culture in Poland. Uniwersytet Łódzki, Łódź, 7-8.05.2007.
 • „Czarne psy Iana McEwana: metafora mrocznych zagrożeń przyszłości Europy” International Interdisciplinary Conference „Literature, Culture, and Tolerance” Uniwersytet Łódzki, Łódź, 28-31.05.2007.
 • “The Devil’s In The Detail: Contemporary British Fiction Translated by Polish Students” Nauczanie przekładu pisemnego i ustnego. / Teaching Translation and Interpreting. Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2008.
 • “The Eerie Re-visioning of Airy Past in John Banville’s The Sea Playfulness, Light(ness) and Air in Irish Literature and Culture. Uniwersytet Łódzki, Łódź, 4-5.06.2009.
 • The white man’s “burden” – the psychoanalytic inheritance of Homi Bhabha’s post‑colonial theory.Theory That Matters. Uniwersytet Łódzki, Łódź, 7-9.04.2010.
 • “A Passage to OU-BOUM – Homi Bhabha reads E. M. Forster” Polish Aspects of E.M. Forster. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 7.06.2010.
 • “The Stereotypes of the Foreign in Monty Python’s Flying Circus and Their Relation to the Unconscious” Humor: teoria, praktyka, zastosowania. Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Piotrków Trybunalski, 20-22.09.2010.
 • “The Village Idiot and His Relation to the Unconscious” Monty Python in Its British and International Cultural Contexts. Or: How to recognise the Spanish Inquisition from quite a long way away. Uniwersytet Łódzki, Łódź, 28-29.10.2010.
 • “Salman Rushdie’s The Satanic Verses as the Study of Un-religious Postcolonial Otherness” Dialog międzykulturowy. Uniwersytet Łódzki, Łódź, 24-25.05.2011.
 • “Between the Lies of Metaphor and the Straightforward Answers of Maths: The Narrative Use of Illustrations in Mark Haddon’s The Curious Incident of the Dog in the Night-TimeWord and Image Crossovers. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 29-30.09.2014.
 • “The Father Delusion: Graham Swift’s Ever AfterReading Graham Swift. Uniwersytet Łódzki, Łódź, 6-8.11.2014.

dobrogoszcz@gmail.com

 

Dyżur w zimowej sesji egzaminacyjnej:

20 stycznia (wtorek) 11-12
21 stycznia (środa) 12.30-13.30
22 stycznia (czwartek) 13-14

27 stycznia (wtorek) 11-12
28 stycznia (środa) 10-11, 12.30-13

w sali 4.22