Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej

 

2016

Jerzy Jarniewicz. All you need is love. Sceny z życia kontrkultury. Znak, 2016.

 

Monika Kocot. Playing Games of Sense in Edwin Morgan’s Writing. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016.

2015

Katarzyna Poloczek. Towards Female Empowerment. The New Generation of Irish Women Poets: Vona Groarke, Sinead Morrissey,
Caitriona O'Reilly and Mary O'Donoghue.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.

 

Jerzy Jarniewicz. Podsłuchy i podglądy. Instytut Mikołowski. Mikołów 2015.

 

 

2014

Jerzy Jarniewicz. In the Shadow of Foreign Tonues. Essays on Irish Poets.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2014.

 

wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/produkt/in-the-shadow-of-foreign-tongues-essays-on-irish-poets/

 

All that Gothic. Agnieszka Łowczanin, Dorota Wiśniewska (red.). Frankfurtam Main: Peter Lang, 2014.

    

 www.peterlang.com/index.cfm

  

Nobody Expects the Spanish Inquisition: Cultural Contexts in Monty Python. Tomasz Dobrogoszcz (red.).
Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2014.

 www.amazon.com/Nobody-Expects-Spanish-Inquisition-Cultural/dp/1442237368

 

2012

Jerzy Jarniewicz. Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim. Kraków: Znak, 2012.

 

2011

Jerzy Jarniewicz. Heaney. Wiersze pod dotyk. Kraków: Znak, 2011.

 

2010

Bringing Landscape Home in the Writings of Jane Urquhart. Agata Handley, Dorota Filipczak (red.).
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.

 

Fifty Years with the Beatles. The Impact of the Beatles on Contemporary Culture.
Jerzy Jarniewicz, Alina Kwiatkowska (red.),Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

 

 

2008

Jerzy Jarniewicz. Od pieśni do skowytu. Szkice o poezji amerykańskiej. Wrocław: Biuro Literackie, 2008.

 

Tomasz Dobrogoszcz (red.) Współczesna literatura brytyjska w Polsce.
Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008.

 

2007

Jerzy Jarniewicz. Znaki firmowe. Szkice o współczesnej prozie amerykańskiej i kanadyjskiej.
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2007.

2006

Jerzy Jarniewicz. Larkin. Odsłuchiwanie wierszy. Kraków: Znak, 2006.

 

2000

Jerzy Jarniewicz. Lista obecności. Szkice o dwudziestowiecznej prozie brytyjskiej i irlandzkiej. Poznań: Rebis 2000.