Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej

dr Marta Goszczyńska

 

Marta Goszczyńska ukończyła anglistykę na Uniwersytecie Łódzkim. Doktorat obroniła w 2006 roku, przedstawiając rozprawę zatytułowaną Echa przeszłości: epoka wiktoriańska we współczesnej powieści brytyjskiej, w której analizowała hybrydowy charakter prozy neowiktoriańskiej. Opublikowała również szereg artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych poświęconych tak różnym pisarzom jak Graham Swift, Valerie Martin, Sarah Waters, Jane Urquhart czy William Trevor. Wraz z Katarzyną Poloczek zredagowała dwie książki: Changing Ireland: Transitions and Transformations in Irish Literature and Culture (Wydawnictwo UŁ, 2010) i The Playful Air of Light(ness) in Irish Literature and Culture (Cambridge Scholars, 2011). 

Książki:

 • The Playful Air of Light(ness) in Irish Literature and Culture. Ed. Marta Goszczyńska and Katarzyna Poloczek. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2011.
 • Changing Ireland: Transitions and Transformations in Irish Literature and Culture. Ed. Katarzyna Poloczek and Marta Goszczyńska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.

Eseje:

 • Goszczyńska, Marta. “Floating Worlds, Splintered Narratives and Unstable Identities: The Spectral Return of the Gothic in Sarah Waters’s Fingersmith.” All That Gothic. Ed. Agnieszka Łowczanin and Dorota Wiśniewska, Frankfurt am Main: Lang, 2014. 192-210.
 • Goszczyńska, Marta. “‘There Ain’t Nuffink in This World but Men and Women’: Michel Faber’s The Crimson Petal and the White as a Bildungsroman.” We the Neo-Victorians: Perspectives on Literature and Culture. Ed. Dorota Babilas and Lucyna Krawczyk-Żywko. Warszawa: Instytut Anglistyki UW, 2013. 79-93.
 • Poloczek, Katarzyna, and Marta Goszczyńska. “The Elemental Composition of Playfulness and Light(ness).” The Playful Air of Light(ness) in Irish Literature and Culture. Ed. Marta Goszczyńska and Katarzyna Poloczek. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2011. xi-xxii.
 • Goszczyńska, Marta. “Twisted Narrative Paths: Meanders and Ambiguities in William Trevor’s Felicia’s Journey.” Changing Ireland: Transitions and Transformations in Irish Literature and Culture. Ed. Katarzyna Poloczek and Marta Goszczyńska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. 139-48.
 • Poloczek, Katarzyna, and Marta Goszczyńska. “Changing Ireland.” Changing Ireland: Transitions and Transformations in Irish Literature and Culture. Ed. Katarzyna Poloczek and Marta Goszczyńska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. 7-15.
 • Goszczyńska, Marta. “Cursed Islands of Solitude: ‘The Lady of Shalott’ in Jane Urquhart’s A Map of Glass.” Bringing Landscape Home in the Writings of Jane Urquhart. Ed. Dorota Filipczak and Agata Handley. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. 93-105.
 • Bryk, Marta. “The Maidservant in the Attic: Rewriting Stevenson’s Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde in Valerie Martin’s Mary Reilly.” Women: A Cultural Review 15:2 (2004): 204-16.
 • Bryk, Marta. “The Victorian and the Historical in Post-Victorian Fiction.” Acta Universitatis Lodziensis: Folia Litteraria Anglica 5 (2002): 29-39.
 • Bryk, Marta. “Kaleidoscopic (Dis)Array of Graham Swift’s Waterland.” Studies in Literature and Culture: In Honour of Professor Irena Janicka-Świderska. Ed. Maria Edelson. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002.

 

Zorganizowane konferencje:

 • Reading Graham Swift (Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej UŁ), Łódź, 6-8 listopada 2014 (współorganizatorka konferencji)
 • Teaching English Today: International Conference (Instytut Filologii Angielskiej UŁ), Łódź, 21 maj 2013 (współorganizatorka konferencji)
 • Playfulness, Light(ness) and Air in Irish Literature and Culture (Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej UŁ), Łódź, 4-5 czerwca 2009 (współorganizatorka konferencji)
 • The Fourth International Colloquium of Societas Celto-Slavica/Dimensions and Categories of Celticity: Celtic Languages and Cultures in Comparison (Instytut Anglistyki UŁ), Łódź, 14-16 września 2009 (sekretarz konferencji)
 • Postindustrial Metropolis in Literature and Culture (Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej UŁ i British Council Poland), Łódź, 3-4 marca 2008 (współorganizatorka konferencji)

Wystąpienia na konferencjach:

 • “Monet at a Glance: Ekphrasis in Michele Roberts’s ‘On the Beach at Trouville,’” Word and Image Crossovers, English Department (Kazimierz Wielki University), Bydgoszcz, 29-30 września 2014
 • “Lost for Words: Narration, Language and Communication in Graham Swift’s Recent Short Stories,” Reading Graham Swift (Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej UŁ), 6-8 listopada 2014 
 • “Trapped within the Gothic? Convention and Transgression in Sarah Waters’ Fingersmith,” All That Gothic (Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej UŁ), Łódź, 17-19 listopada 2011
 • “An Interplay of Light and Darkness in William Trevor’s Felicia’s Journey,” Playfulness, Light(ness) and Air in Irish Literature and Culture (Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej UŁ), Łódź, 4-5 czerwca 2009
 • “‘Inside My Tower and Out of My Wits’: The Lady of Shalott in Jane Urquhart’s A Map of Glass,” Interiors (Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej, Uniwersytet Śląśki), Ustroń, 18-21 września 2008
 • “The Uses and Abuses of the Bildungsroman in Michel Faber’s The Crimson Petal and the White,” Adapting the Nineteenth-Century: Revisiting, Revising and Rewriting the Past (University of Wales), Lampeter, 22-24 sierpnia 2008
 • “Writing against Postmodern Ambiguity: Search for Meaning in McEwan’s Saturday,” The Eleventh International Conference on English and American Studies/ Ambiguity and the Search for Meaning: English and American Studies at the Beginning of the 21st Century (Uniwersytet Jagielloński), Kraków, 23–25 kwietnia 2008
 • “The Maidservant in the Attic: Rewriting Stevenson’s Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde in Valerie Martin’s Mary Reilly,” Hystorical Fictions Conference (University of Wales), Swansea, 5-7 sierpnia 2003
 • “Homes and Prison Houses: A Vision of England and Australia in Peter Carey’s Jack Maggs,” 12th Annual PASE Conference (Uniwersytet Warszawski), Miedzeszyn, 24-26 kwietnia 2003

 

kontakt

email:

margo@uni.lodz.pl

Konsultacje:

Dyżur w semestrze zimowym 2014/2015
Wtorki, 13.30-15.00 (pokój 4.22)