Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej

dr Joanna Dyła-Urbańska

Joanna Dyła-Urbańska

Prowadziła zajęcia z przekładu literackiego i praktycznej znajomości języka angielskiego. Obecnie prowadzi zajęcia ze sprawności zintegrowanych na studiach magisterskich i licencjackich.
Jej główne obszary zainteresowań naukowych to przekład literacki, teoria przekładu oraz współczesna literatura anglojęzyczna, między innymi literatura postkolonialna. W 2007 roku była współorganizatorką pierwszej konferencji poświęconej współczesnej literaturze brytyjskiej w Polsce. W 2010 roku obroniła pracę doktorską poświęconą polskim przekładom powieści Salmana Rushdiego („Polskie przekłady powieści Salmana Rushdiego w świetle literackich teorii postmodernizmu i postkolonializmu“).
 

LISTA PUBLIKACJI

 • Written On the Body and Zapisane na ciele – Jeanette Winterson’s novel and its Polish translation. Zeszyty Naukowe WSHE. Łódź. 2002.
 • “Mélange, hotchpotch, a bit of this and a bit of that is how newness enters the world” – Salman Rushdie’s postcolonial use of hybridized language. Folia Litteraria Anglica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź. 2004.
 • The language of Salman Rushdie’s selected novels in view of postcolonial literary theories. PASE 2005. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź. 2005.
 • „Bombaj – miasto radości płynącej z przemieszania”. Tolerancja i wielokulturowość w Ostatnim westchnieniu Maura Salmana Rushdiego. Literatura, kultura, tolerancja. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź. 2007.
 • Wybrane aspekty polskich przekładów języka powieści Salmana Rushdiego. Współczesna literatura i kultura brytyjska w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź. 2007.
 • Postmodern fireworks or post-colonial vengeance – the strange case of Salman R. The Post-Marked World. Cambridge Scholars Publishing. Cambridge. 2011.
 • East in the eyes of the West – Polish reception of Salman Rushdie’s novels in the context of intercultural communication problems. Materiały z konferencji Intercom 2011. Wydawnictwo WSSM. Łódź. 2011.

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 • Październik 2002 – udział w konferencji Translating the Untranslatable poświęconej problematyce przekładu literackiego zorganizowanej przez Uniwersytet Gdański.
 • Kwiecień 2002 – udział w warsztatach DUET poświęconych problematyce przekładu literackiego zorganizowanych w Kazimierzu Dolnym przez Uniwersytet Warszawski.
 • Maj 2005 – udział w ogólnopolskiej konferencji PASE Łódź 2005 – referat „The language of Salman Rushdie’s selected novels in view of postcolonial literary theories”.
 • Listopad 2005 – udział w ogólnopolskiej konferencji Imago Mundi – Językowy obraz świata w przekładzie organizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kwiecień 2006 i maj 2007 – organizacja i udział w studenckich konferencjach Open Boat poświęconych problematyce przekładu literackiego – Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej UŁ.
 • Maj 2007 – organizacja i udział w ogólnopolskiej konferencji Współczesna brytyjska literatura i kultura w Polsce organizowanej przez Katedrę Literatury i Kultury Brytyjskiej UŁ – referat „Wybrane aspekty polskich przekładów języka powieści Salmana Rushdiego”.
 • Maj 2007 – udział w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji Literatura, kultura, tolerancja zorganizowanej przez Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych UŁ – referat „ „Bombaj - miasto radości płynącej z przemieszania”. Tolerancja i wielokulturowość w Ostatnim westchnieniu Maura Salmana Rushdiego”.
 • Listopad 2010 – udział w konferencji The Post-Marked World organizowanej przez Ośrodek Studiów Brytyjskich UŁ – referat „Postmodern fireworks or post-colonial vengeance – the strange case of Salman R.”.
 • Kwiecień 2011 – udział w konferencji The Problems of the Commonwealth organizowanej przez Ośrodek Studiów Brytyjskich UŁ – referat „The future of Indian post-colonial novel”.
 • Czerwiec 2011 – udział w międzynarodowej konferencji Intercom 2011 – referat „East in the eyes of the West – Polish reception of Salman Rushdie’s novels in the context of intercultural communication problems”.
 • Lipiec 2011 – udział w Międzynarodowym Kongresie Studentów Zjednoczonej Europy i Rosji organizowanym przez WSSM – referat „The problems of British multicultural society" oraz moderowanie dyskusji panelowej.
 • Maj 2015 – udział w międzynarodowej konferencji Authenticity and Imitation in Translation and Culture organizowanej przez Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej w Warszawie – referat „Mixed-up, mongrel joy – The Authentic (?) Image of India In Selected Polish Translations of Salman Rushdie’s Novels.

Dyżury w semestrze letnim 2015/2016

poniedziałki 8.30-10
sala 4.21

jdylaurbanska@gmail.com