Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej

prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz, kierownik zakładu

 

 

 

Jerzy Jarniewicz

Główne obszary jego zainteresowań to współczesna poezja brytyjska i irlandzka, kultura brytyjska i przekład literacki.

Ukończył anglistykę (1982) i filozofię (1984) na Uniwersytecie Łódzkim. Doktorat z poezji brytyjskiej obronił w 1990 roku, przedstawiając pracę „The Uses of the Commonplace in Contemporary British Poetry”, za którą otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Nauk. W 2003 został doktorem habilitowanym, a trzy lata później – profesorem Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1984-85 studiował na Uniwersytecie Oksfordzkim w Worcester College, a w 1994 przebywał na stypendium naukowym British Council w oksfordzkim New College. W 1999 uzyskał stypendium rządu Stanów Zjednoczonych i wziął udział w Iowa International Writers Programme. W 2006 przebywał jako writer-in-residence w Farmleigh, w Dublinie. Wygłaszał gościnne wykłady na wielu uniwersytetach w Polsce i za granicą, m.in. w Yorku, Preston, Sheffield, Oxfordzie, Cambridge, Londynie, Belfaście, Coleraine, Giessen, Magdeburgu, Sztokholmie, Iowa City.

Opublikował siedem książek krytycznoliterackich oraz ponad 400 artykułów i recenzji w polskich i zagranicznych pismach naukowych i literackich. Przełożył ponad 20 książek, w tym powieści Jamesa Joyce’a, Philipa Rotha, Johna Banville’a, Edmunda White’a, oraz poezję Craiga Raine’a, Christophera Reida, Simona Armitage’a. Jest autorem 9 tomów wierszy. Stale współpracuje z „Gazetą Wyborczą” i „Tygodnikiem Powszechnym”. Jest członkiem redakcji „Literatury na Świecie” i „Tygla Kultury”, a także rady naukowej „Między Oryginałem a Przekładem” oraz „Studies in Literature in English”.
 

Książki

 • Podsłuchy i podglądy. Instytut Mikołowski, Mikołów 2015.  
 • In the Shadow of a Foreign Tongue. Essays on Irish Poets, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 • Ekphrasis in the Poetry of Derek Mahon, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2013 
 • Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Znak, Kraków 2012.
 • Heaney. Wiersze pod dotyk, Znak, Kraków 2011.
 • Od pieśni do skowytu. Szkice o poezji amerykańskiej, Biuro Literackie, Wrocław 2008.
 • Znaki firmowe. Szkice o współczesnej prozie amerykańskiej i kanadyjskiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.
 • Larkin. Odsłuchiwanie wierszy, Znak, Kraków 2006.
 • The Bottomless Centre. The Uses of History in the Poetry of Seamus Heaney, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • W brzuchu wieloryba. Szkice o dwudziestowiecznej poezji brytyjskiej i irlandzkiej, Rebis, Poznań 2001.
 • Lista obecności. Szkice o dwudziestowiecznej prozie brytyjskiej i irlandzkiej, Rebis, Poznań 2000.
 • The Uses of the Commonplace in Contemporary British Poetry: Philip Larkin, Douglas Dunn, Craig Raine, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994.

Wybrane artykuły naukowe i popularnoanukowe

(bibliografia nie uwzględnia artykułów ani recenzji opublikowanych w „Literaturze na Świecie”, „Tygodniku Powszechnym”, „Odrze”, „Gazecie Wyborczej” itp ).

2015

 • Dywersyjna błazenada. Humor w poezji polskiej po 1989 roku. [w:] Humor polski. Monografia pod redakcją Doroty Brzozowskiej i Władysława Chłopickiego. Tertium, Kraków 2015. s. 109-122. 
 • Z Wysp, czyli stąd. Poezja kobiet w Wielkiej Brytanii. [w:] Poetki z Wysp. Przekład Jerzy Jarniewicz i Magda Heydel. Biuro Literackie i Instytut Kultury Miejskiej. Wrocław – Gdańsk 2015. s. 204-212.
 • Wiersz, obraz i przekład. Różewicz rozmawia z Baconem. [w:] Próba rekonstrukcji. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza. Pod redakcją Tomasza Kunza i Joanny Orskiej. Wydawnictwo EMG, Kraków 2015. s. 249-260.
 • Literary Translation [w:] Ways to Translation. Redakcja Łukasz Bogucki, Stanisław Góźdź-Roszkowski, Piotr Stalmaszczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź-Kraków 2015, s. 227-248.
 • Zanim Finn rozpoczął tren. [w:] James Joyce, Hotel Finna, przekład i posłowie Jerzy Jarniewicz. Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2015, s. 69-96.
 • Kiedy pęka pomarańcza. Posłowie. [w:] Charles Simic, Blues o śnieżnym poranku. Wybór wierszy. Redakcja Agata Hołobut i Karolina Kopczyńska, Znak, Kraków 2015, s. 213- 218.
 • Words, Pictures and Windows: From Alberti to Derek Mahon, [w:] Visions and Revisions. Studies in Literature and Culture. Redakcja Grzegorz Czemiel, Justyna Galant, Anna Kędra-Kardela, Aleksandra Kędzierska, Marta Komsta, , Peter Lang, Frankfurt am Main 2015, s. 77-85.
 • „Too many lily-white Annunciations”. Scotland’s Favourite Paintings by Scotland’s Favourite Poet, [w:] Scottish Culture: Dialogue and Self-Expression. Redakcja Aniela Korzeniowska and Izabela Szymańska, Semper, Warszawa 2016, s. 38-46.

2014

 • Niemy pokój [w:] Reprezentacje Holokaustu. Wybór i opracowanie Jerzy Jarniewicz i Marcin Szuster. Instytut Książki, Kraków - Warszawa 2014, s. 5-9.
 • Przekład a doświadczenie emigracji. Studium przypadku. Tekstualia 1 (36) 2014, s. 115-126.
 • Czy tłumacz może pozwolić sobie na czułość? Spieszczenia a ekwiwalencja emocjonalna w przekładzie literackim, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 23 (43) 2014, s. 293-306.
 • Katena, czyli przekład w przeszłość wpatrzony. OderÜbersetzung 4 / 2013.

2013

 • Slam, czyli wiersze na ringu [w:] Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa. Historia slamu w Polsce 2003-2012. Pod redakcją Agaty Kołodziej. Hub Wydawniczy Rozdzielczość Chleba, Kraków 2013, s. 20-25.
 • Ventriloquism in Philip Roth’s Deception and Its Polish Translation. Partial Answers. Journal of Literature and The History of Ideas, vol. 11, no 2, June 2013, pp. 321-331.
 • Niepoprawnie mnogi świat Louisa MacNeice’a, [w:] Poeci współcześni. Poeci przeszłości. Pod redakcją Moniki Szuby i Tomasza Wiśniewskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk /Sopot 2013, s. 197-206.
 • ‘Oh, poet, give me something I can see and touch’. Concrete Poetry in Scotland and Its International Context [w:] Scotland in Europe / Europe in Scotland. Links – Dialogues – Analogies. Pod redakcją Anieli Korzeniowskiej i Izabeli Szymańskiej. Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2013, s. 213-226.

2012

 • Irlandki, córki faraona [w:] Sześć poetek irlandzkich, przełożył Jerzy Jarniewicz, Biuro Literackie, Wrocław 2012, s. 174-181.
 • Niech nas zobaczą, czyli translatorski coming out, [w:] Tłumacz: sługa, pośrednik, twórca? Tom pod redakcją Małgorzaty Guławskiej-Gawkowskiej, Krzysztofa Hejwowskiego i Anny Szczęsny. Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 11-20.
 • Inconspicuous humour of the everyday. Cezary Bodzianowski’s art of mimicry [w:] Codes of Humour, edited by Alina Kwiatkowska and Agnieszka Stanecka, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Tybunalski 2012, s. 77-86.
 • Subversive tomfoolery. Humor in poetry after 1989 [w:] Polish Humour. Humour and Culture 2, edited by Dorota Brzozowska and Władysław Chłopicki, Tertium, Kraków 2012, s. 103-112.
 • „I have seen a similar dying of time.” Appropriations of Faulkner in Polish Literature, [w:] William Faulkner’s Legacy, edited by Pia Masiero, Cafoscarina, Venezia 2012, s. 111-118.
 • Włos w ustach albo o mówieniu językami [w:] Don DeLillo. Mistrzowie Literatury Amerykańskiej, redakcja Marek Paryż, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 187-202.
 • Niepotrzebna opona na skraju drogi, czyli Miłosz rozlicza się z Ginsbergiem, Przekładaniec 25/2011 (Między Miłoszem a Miłoszem) pod redakcją Magdy Heydel i Pawła Próchniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s.142-154.

2011

 • Aszurbanipal, czyli palec na ustach, [w:] Dorzecze Różewicza, opracowanie redakcyjne Jan Stolarczyk, Biuro Literackie, Wrocław 2011, s. 58-62.
 • Jak szumi po angielsku solaryjski ocean? Świat dźwięków w powieści Stanisława Lema Solaris i jej angielskim przekładzie, [w:] Lem i tłumacze, pod redakcją Elżbiety Skibińskiej i Jacka Rzeszotnika, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 93-102.
 • Wiersze młodsze od bomb [w:] Brian Patten, Teraz będziemy spać, leżeć bez ruchu lub ubierzemy się na powrót. Wybór, opracowanie i posłowie Jerzy Jarniewicz. Przekład Jerzy Jarniewicz, Tadeusz Sławek, Piotr Sommer, Andrzej Szuba. Biuro Literackie, Wrocław 2011, s. 65-70.
 • Dlaczego Miłosz nie lubi Larkina? [w:] Poznawanie Miłosza 3. 1999-2010, pod redakcją Aleksandra Fiuta, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011, s. 372-381.
 • Poetry and the invisible subject, [w:] Alina Kwiatkowska (ed.), Texts and Minds. Papers in Cognitive Poetics and Rhetoric, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2012, s.117-124.
 • Wyjście z Luwru. Przygodność w Małych muzeach Bohdana Zadury, [w:] Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945-1989, redakcja Anna Kałuża i Alicja Świeściak, Universitas, Kraków 2011, s. 371-384.

2010

 • Niewidzialny jak Toronto, czyli człowiek w Deszczu Piotra Sommera [w:] Wyrazy życia. Szkice o poezji Piotra Sommera, pod redakcją Piotra Śliwińskiego, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2010, s. 62-70.
 • Beyond trauma. The uses of the past in twenty-first century Europe. European Journal of English Studies, vol. 14, no. 1, April 2010, s. 1-9 (współautorzy: David Kennedy i Jacek Gutorow).
 • Recenzent w kontredansie. Recenzja literacka [w:] Biblia dziennikarstwa, pod redakcją Andrzeja Skworza i Andrzeja Niziołka, Znak, Kraków 2010, s. 547-555.
 • Donikąd. O sztuce opowiadania Raymonda Carvera [w:] Raymond Carver, Katedra, przełożył Jerzy Jarniewicz, Czuły Barbarzyńca, Warszawa 2010, s. 199-206.
 • Przekleństwo przekładalności, czyli Herbert po angielsku [w:] Język dalekosiężny. Przekłady i międzynarodowa recepcja twórczości Zbigniewa Herberta. Pod redakcją Magdy Heydel, Elżbiety Wójcik-Leese i Moniki Woźniak. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 13-22.
 • The Poetry of Eastern European Ireland: Stereotypes and Appropriations [w:] Dimensions and Categories of Celticity. Studies in Literature and Culture. Studia Celto-Slavica 5. Edited by Maxim Fomin, Jerzy Jarniewicz and Piotr Stalmaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 97-104.
 • The Beatles – prophets or fools of the counterculture? [w:] Fifty Years with the Beatles. The Impact of the Beatles on Contemporary Culture. Edited by Jerzy Jarniewicz and Alina Kwiatkowska, Łódź University Press, Łódź 2010, s. 71-78.

2009

 • Alphabets and labyrinths in Ciaran Carson’s Fishing for Amber, [w:] Elmer Kennedy-Andrews (ed.), Ciaran Carson. Critical Essays, Four Courts Press, Dublin 2009, s. 214-226.
 • Fotograficzne inspiracje w “wierszach bagiennych” Seamusa Heaneya, [w:] Między obrazem a tekstem. Pod redakcją Aliny Kwiatkowskiej i Jerzego Jarniewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 149-158.
 • Przedmowa [do:] Zbigniew Bieńkowski, Notatnik amerykański, Oficyna Wydawnicza Łoś, Warszawa 2009, s. iii-ix.
 • Scattered and diverse: Irish poetry since 1990, [w:] Irish Literature since 1990. Diverse Voices. Edited by Scott Brewster and Michael Parker, Manchester University Press, Manchester 2009, s. 121-141 [współautor John McDonagh]
 • The Polishing of Heaney. Seamus Heaney’s Poetry in Poland: Translations, Receptions, Impact. [w:] Literary and Cultural Relations: Ireland, Hungary and Central and Eastern Europe, edited by Maria Kurdi, Carysfort Press, Dublin 2009, s. 201-216.
 • Czytać, czego nie zapisano. „Człowiek tłumu” Edgara Allana Poe i jego polskie przekłady [w:] Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i perwersji. Redakcja naukowa Edward Kasperski i Żaneta Nalewajk. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 87-101.
 • Looking at a pointing finger. Humour in concrete poetry. [w:] Making Sense of Humour (Humour. Theories – Applications – Practices), vol. 2/2. edited by Sylwia Dżereń-Głowacka and Alina Kwiatkowska, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2009, s. 83-90.

2008

 • Całe życie w niedookreśleniach, w: Philip Larkin, Zebrane, przełożył Jacek Dehnel, Biuro Literackie, Wrocław 2008, s. 5-8.
 • Pisać, żeby widzieć. O naoczności logogramów Christiana Dotremonta, Awangardowa encyklopedia czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe, pod redakcją Ireny Hübner, Agnieszki Izdebskiej, Jarosława Płuciennika i Danuty Szajnert, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 321-327.
 • The Clinking of an Identity Disc: Bernard MacLaverty’s Walking the Dog, in: A Companion to the British and Irish Short Story, edited by Cheryl Alexander Malcolm and David Malcolm, Wiley-Blackwell, Chichester 2008, s. 498-506.
 • Horror vacui, or the Poetics of Excess in Literary Translation, [w:] Lars Kleberg (red.), Konsten att översätta, Södertörns Högskola 2008, s. 169-183.
 • Scotland in Translation. Where the Foreign Helps to Define the Familiar [w:] DUET Encounters, edited by Małgorzata Grzegorzewska and Aniela Korzeniowska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008, s. 103-116.
 • Reizm pozorowany: Herbert, Heaney i świat kamyków [w:] Herbert (nie)oswojony, redakcja Wojciech Browarny, Joanna Orska i Adam Poprawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2008, s. 107-120.
 • Horror vacui, or the poetics of excess in literary translation, Translation and Meaning. Part 8, editedy by Barbara Lewandowska-Tomaszczyk and Marcel Thelen, Universitaire Pers, Maastricht 2008, s. 365-374.
 • The Trinity of Irish Fathers: A Reading of Paul Muldoon’s Cuba, An Sionnach. A Journal of Literature, Culture, and the Arts, vol. 4, no. 2, Fall 2008, s. 118-124.

2007

 • The Way via Warsaw: Seamus Heaney and Post-War Polish Poets [w:] Seamus Heaney. Poet, Critic, Translator, edited by Ashby Bland Crowder and Jason David Hall, Palgrave Macmillan, London 2007, s. 103-120.
 • Horror vacui, czyli poetyka nadmiaru w przekładzie literackim, Przekładając nieprzekładalne III. O wierności, pod redakcją Olgi Kubińskiej i Wojciecha Kubińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 139-152.
 • Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005. Antologia. Wybór i opracowanie Edward Balcerzan i Ewa Rajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, s. 410-417; 425-432; 434-439.
 • To Be or to Be? Facts and Interpretations in W.C.Williams’ Reading of Breughel’s Icarus, [w:] Walking on a Trail of Words. Essays in Honor of Professor Agnieszka Salska, edited by Jadwiga Maszewska and Zbigniew Maszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 177-182.
 • Mgliste aureole Conrada i Coetzee’ego, Znak nr 12 (631) 2007, s. 74-85.
 • In the shadow of a foreign tongue. Contemporary Irish poets writing in English, Beyond Philology, pod redakcją Joanny Burzyńskiej i Danuty Stanulewicz, no 4/2007, s. 65-76.

2006

 • Łączniczka w konspiracji [w:] Co robiła łączniczka. Książka o książce, pod redakcją Sebastiana Cichockiego, Bytomskie Centrum Kultury, Bytom 2006, s. 20-38.
 • Zona Media, or Paul Muldoon’s ‘Little Books’ [w:] Elmer Kennedy-Andrews (ed.), Paul Muldoon. Poetry, Prose, Drama. A Collection of Critical Essays, Colin Smythe Limited, Gerrards Cross 2006, s. 233-248.
 • Otwieranie klatki Cage’a, czyli ‘nic’ w obszarze wolności [w:] Myśl wędrująca. Księga pamiątkowa dla Tadeusza Sławka. Szkice pod redakcją Ilony Dobosiewicz, Jacka Gutorowa i Ryszarda W. Wolnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 55-62.
 • O swojskiej obcości, czyli język rosyjski w angielskim przekładzie Małej apokalipsy, [w:] Konwicki i tłumacze, pod redakcją Elżbiety Skibińskiej, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2006, s. 179-188.

2005

 • Transgresje Paula Muldoona, [w:] Eseje o współczesnej poezji brytyjskiej i irlandzkiej. Tom 4, pod redakcją Ludmiły Gruszewskiej Blaim i Davida Malcolma, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 40-59.
 • Home, displacement and deprivation in Michael Longley’s „Ghetto”, [in:] Ironies of Art / Tragedies of Life. Essays on Irish Literature, ed. Liliana Sikorska, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2005, s. 265-274.
 • Don DeLillo, czyli pisarstwo jako forma myślenia [posłowie do:] Don DeLillo, Cosmopolis, przełożyl Robert Sudół, Noir sur Blanc, Warszawa 2005, s.161-68.

2004

 • Piekło pod stopami [posłowie do:] Malcolm Lowry, Pod wulkanem, przeł. Krystyna Tarnowska, Świat Książki, Warszawa 2004.
 • Nieustająca wędrówka Naipaula, [posłowie do:] V.S.Naipaul, Pół życia, przeł. Marek Fedyszak, Noir sur Blanc, Warszawa 2004.
 • The Terror of Normality in Jerzy Kosinski’s The Painted Bird, The Polish Review, vol. XLIX, no. 1, 2004, s. 641-652.
 • Frazes i frazeologia w angielskim przekładzie Trans-Atlantyku, czyli tu właśnie cisną mnie buty [w:] Elżbieta Skibińska (red.) Gombrowicz i tłumacze, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2004, s. 191-200.
 • Horyzontalne wiersze Charlesa Bukowskiego [posłowie do:] Charles Bukowski, Płonąc w wodzie, tonąc w ogniu. Wiersze z lat 1955-1973, przełozył Piotr Madej, posłowiem opatrzył Jerzy Jarniewicz, Noir sur Blanc, Warszawa 2004, s. 263-269.
 • The connoisseurs of multiplicity, Poetry Review vol. 94, no 4, Winter 2004/5, p. 110-113.
 • Wiersz wschodnioeuropejski i jego tłumacze, Przekładaniec. Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ nr 13-14, 2/2004-1/2005.
 • Redefining the poet, Art Inquiry. Recherches sur les Arts, vol. VI (XV), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2004, s. 105-116.

2003

 • Mourning and naming: Michael Longley’s elegies from Northern Ireland, PASE Papers in Literature and Culture. Proceedings of the Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, edited by Joanna Burzyńska and Danuta Stanulewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • How Real Is History? Realism and Historical Fiction [in:] Away from Realism – Closer to Reality, edited by Barbara Poważa Kurko and Damian Podleśny, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Cieszyn 2003, s. 4-8.

2002

 • Stereotyp poetyckości w polskich przekładach poezji anglojęzycznej, [w:] Język – Stereotyp – Przekład, pod redakcją Elżbiety Skibińskiej i Marcina Cieńskiego, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2002.
 • After Babel: Translation and Mistranslation in Contemporary British Poetry, European Journal of English Studies, The New Poetics, Editor: Adolphe Haberer, vol. 6, no. 1, April 2002.
 • Miłosz reads Larkin, Poetry Review vol. 92, no.1, Spring 2002.
 • Chaos, ład i konwencja [w:] Eseje o współczesnej poezji brytyjskiej i irlandzkiej, Tom 3, pod redakcją Davida Malcolma, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 • Derek Mahon: History, Mute Phenomena and Beyond, [in:] The Poetry of Derek Mahon, Edited by Elmer Kennedy-Andrews, Ulster Editions and Monographs Series, Colin Smythe Ltd, Gerrards Cross 2002. s. 83-96.
 • The Vanishing Source in Oliver Reynold’s “Synopticon”, [in:] Studies in Literature and Culture in Honour of Professor Irena Janicka-Świderska, edited by Maria Edelson, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Tłumacz jako twórca kanonu, [w:] Przekład – Język – Kultura, pod redakcją Romana Lewickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin.
 • Eastern Recollections (Joseph Brodsky, „Collected Poems in English”; Czesław Miłosz, „New and Collected Poems 1931-2001”), Metre 12, Autumn 2002.
 • The Trinity of Irish Fathers: A Reading of Paul Muldoon’s Cuba [w:] Proceedings of the Tenth International Conference of the Polish Association for the Study of English. PASE Papers in Culture and Literature, edited by Władysław Witalisz  and Peter Leese, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2002.
 • Problematyka rodzaju w przekładzie literackim [w:] Warsztaty Translatorskie II, redakcja Richard Sokoloski, Henryk Duda, Jacek Scholz, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego & Slavic Research Group, University of Ottawa, Lublin-Ottawa 2002.

2001

 • Poezja jako przekład. O wschodnioeuropejskich wierszach Christophera Reida [w:] Christopher Reid, Katerina Brac, przełożyli Leszek Engelking i Jerzy Jarniewicz, posłowiem opatrzył Jerzy Jarniewicz, Miniatura, Kraków 2001
 • Killing Dragons and Other Literary Jobs, in: Conditions for Creative Artists in Europe. Report from the EU Presidency Serminar in Visby, edited by Professor Svante Beckman, Ministry of Culture, Stockholm 2001.
 • Gdzie ciało spotyka się z duchem tylko w niedziele. O poezji R.S.Thomasa, [w:] R.S.Thomas, Biały tygrys, wybrał, przełożył i opracował Andrzej Szuba, wstępem opatrzył Jerzy Jarniewicz, Port Legnica, Legnica 2001.
 • Derek Mahon and the Poetry of Exile, [in:] From the Peripheries to the Centre. Essays in (Anglo-) Irish Literature, edited by Joanna Burzyńska and Danuta Stanulewicz,  PASE Studies and Monographs, UMCS, Lublin 2001.
 • Poetry and the Cogwheels of History (review of Zbigniew Herbert, “Elegy for the Departure and Other Poems”), Cambridge Quarterly, vol.30, no.4, 2001.
 • Jan Kott: The Nightmare of History, Arete. The Arts Tri-Quarterly, Issue Eight, Spring-Summer 2001.

2000

 • Tadeusz Różewicz - The Poet as Provocateur, Areté. The Arts Tri-Quarterly, Issue Two, Spring-Summer 2000.
 • Boundaries and the Irish Poet, Aspects of British Culture and Literature in English, edited by Maria Edelson, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2000.
 • Stephen Romer's Ghetto Poems, in: Jewish Themes in English and Polish Culture, edited by Irena Janicka-Świderska, Jerzy Jarniewicz and Adam Sumera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 • Przekład tytułu: między egzotyką a adaptacją, [w:] Przekładając nieprzekładalne..., pod redakcją W. Kubińskiego, O. Kubińskiej i T.Z.Wolańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • MacNeice and Larkin: A Neglected Affinity, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 4, 2000.
 • Between the Metaphoric and the Metonymic Pole: the Modes of Modern Art, Art Inquiry. Recherches sur les Arts, vol.II (XI), ŁTN, Łódź 2000 (współautor z Aliną Kwiatkowską)

1999

 • A Martian Looks at India, [in:] Images of India in Literature in English, ed. Maria Edelson, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • Letter From Poland. The Quarrell Between Zbigniew Herbert and Czesław Miłosz, Areté. The Arts Tri-Quarterly, Issue One, Winter 1999.
 • Interfaces, Influences, Interactions: Art and Poetry in the 20th Century, Art Inquiry. Recherches sur les Arts, vol. 1 (X), ŁTN, Łódź 1999 (współautor z Aliną Kwiatkowską)

1998

 • Twenty-Two Hours of Eternity (Miroslav Holub), Poetry Review vol. 88, no. 2 Summer 1998.
 • Russian Formalism, [in:] Approaches to Literary Theory, Vol.1, ed. Maria Edelson, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 • Zbigniew Herbert (1924-1998), Poetry Review, vol. 88, no. 4, Winter 1998/99
 • Katerina Brac: Christopher Reid's Eastern European Poems, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 1, 1997.
 • Taken by Particularity - a Polish view on Wisława Szymborska, Poetry Review, vol. 86, no. 4, Winter 1996/97.
 • Leksykon pisarzy świata XX wieku, Fundacja Literatura Światowa, Warszawa 1997 [współautor]
 • Placing Patten, Poetry Review vol.87, no 3, Autumn 1997.
 • Wojna i nieobecność wojny w "Malowanym ptaku", [w:] Jerzy Kosiński: być tu i tam. Materiały z konferencji naukowej pod red. Agnieszki Salskiej i Grzegorza Gazdy, Da Capo, Warszawa 1997, s.113-122.
 • War and the Absence of War in "The Painted Bird", [in:] Jerzy Kosiński: Man and Work at the Crossroads of Cultures, edited by Agnieszka Salska and Marek Jedliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, pp. 103-111.

1996

 • Of Bereavement and Affirmation (review: J. Kochanowski, "Laments," trans. by S. Heaney and St. Barańczak), Poetry Review, vol. 86, no 1, Spring 1996.
 • The Matter of Pain (review: "Voices of Conscience. Poetry from Oppression"), Poetry Review, vol. 86, no 2, 1996.
 • Two Essays [The Casualties of History and The Waning of Utopias], in: Krino 1986-1996. An Anthology of Modern Irish Writing, eds. Gerald Dawe and Jonathan Williams, Gill & Macmillan, Dublin 1996.
 • Poetry, History and the Love of Oranges, Agni, no.44, Boston University, 1996.
 • Problems with gender in English-Polish literary translation, [in:] B.Lewandowska-Tomaszczyk, M.Thelen (eds.), Translation and Meaning, Part 4. Proceedings of the Łódź Session of the 2nd Maastricht-Łódź Duo Colloquium, Maastricht, 1996, pp. 235-40.

1995

 • Idea synkretyzmu i dematerializacji sztuki a brytyjska poezja lat sześćdziesiątych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Scientiae Artium et Litterarium, 5, 1995.
 • Poland, Poetry, and Gender, Women's Studies International Forum, vol.18, no.1, January-February, 1995.
 • One more contradiction (Czesław Miłosz), Poetry Review, vol. 85, no 5, 1995.
 • Words and Utopias, [w:] Eve Patten (ed.), Returning to Ourselves, Second Volume of Papers from the John Hewitt International Summer School, Lagan Press, Belfast 1995.

1994

 • Translators and the Destruction of Eastern Europe, Poetry Review, vol. 84 no.3, Summer 1994.
 • The Poet and the Shaman in "The Prophetic Book" by Craig Raine, Folia Litteraria 36, 1994.
 • Father Jocelin's Panopticon [w:] Studies in Literature and Language. In Honour of Adela Styczyńska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1994.

1993

 • Oral Poetry of the 1960s in Britain - A Survey of Its Cultural Context, Folia Litteraria 34, 1993.

1992

 • The Casualties of History (The Fourth John Hewitt International Summer School, Garron Tower, February 1992), Krino 13, 1992.
 • The Waning of Utopias (27 International October Meeting of Writers, Belgrade, Oct. 1990) Krino 13, 1992.
 • A Few Remarks on Translating Contemporary Poetry [in:] M. Thelen, B. Lewandowska-Tomaszczyk (eds.), Translation and Meaning. Part 2. Proceedings of the Łódź Session of the 1990 Maastricht-Łódź Duo Colloquium, Held in Łódź, Poland, 20-22 September 1990, Rijkshogeschool Maastricht 1992.
 • Antinomies of Freedom (The First International Writers Congress of Baltic Sea Region, February 1992), przekład szwedzki opublikowany jako "Frihetens tvetydigheter", w: Narrskepet, Bra Bocker, Hoganas 1992.
   

 

 

2015

 • Polish Migrants’ Experience of Life in the UK Since 2004. School of Slavonic and East European Studies, University College. 17-18 kwietnia 2015, Londyn.
 • Authenticity and Imitation in Literature and Culture. Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej. 7-9 maja 2015, Warszawa.
 • 2nd International Translation Conference. Women in Translation. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 14-15 października 2015, Kielce.
 • Living/Writing. Inner and Outer Landscapes of Irish and Greek Poets. Uniwersytet w Atenach. 4-5 grudnia 2015. Ateny.

2014

 • “Visions and revisions”. 23rd PASE Conference. Instytut Anglistyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 7-9 kwietnia 2014.
 • „Competences in Language Education”. Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej. Federacja Rozwoju Systemu Edukacji. Warszawa 23.09.2014.
 • “Word & Image Crossovers”. International Conference. Instytut Anglistyki. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 29-30 września 2014.
 • “Scotland in Europe Conference II”. Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski, 15-17 października 2014, Kazimierz Dolny.

2013

 • „Face to Face, Page to Page”. 22nd PASE Conference. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 22-24 kwietnia 2013.
 • „Odnalezione w tłumaczeniu”. Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 24-27 kwietnia 2013.
 • “Poetry: Word Made Flesh, Flesh Made Word”. The Third Power of the Word Conference. International Conference organized jointly by Heythrop College and the Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London and the Faculty of Languages of the University of Gdańsk, Gdańsk 12-14 września 2013.
 • International Conference on Intersemiotic Translation. University of Łódź, Institute of English Studies. Łódź 25-27 września 2013.
 • „Tadeusz Różewicz – próba rekonstrukcji. Biografia, historia, kultura”. Konferencja naukowa. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ. Wrocław 21-23 listopada 2013.

2012

 • „Scotland in Europe”, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski, Kazimierz Dolny 17-19. 10. 2012.
 • “Wyobraźnia w przekładzie”, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 23-24. 04. 2012.
2011
 • “Philip Roth Between Past and Future: Literature, History and Ethics”, Dipartamento di Americanistica, Iberistica e Slavistica. Universita Ca’ Foscari, Venezia, 16-17. 02. 2012.
 • „Ameryka Miłosza”, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 16-18.11.2011.

2010

 • “Poetry Now. International Poetry Festival”, Dun Laoghaire, Irlandia, 25-27.03.2011.
 • “William Faulkner’s Legacy”. Dipartamento di Americanistica, Iberistica e Slavistica. Universita Ca’ Foscari, Venezia. 16. 12. 2010.
 • “Humour.  Theories – Applications – Practices”. Filia Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski 20-21. 10. 2010.
 • „Tłumacz – sługa, pośrednik twórca?” III Konferencja Imago Mundi. Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 28-29. 05. 2010.
 • “Cognitive Poetics and Rhetoric”. Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, Katedra Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego oraz Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego, Uniwersytet Łódzki. 28-30.01. 2010.
2009
 • “Dimensions and Categories of Celticity: Celtic Languages and Cultures in Comparison”. The Fourth International Colloquium of Societas Celto-Slavica. Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego wraz z Katedrą Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 14-15.09.2009.

2008

 • „Herbert (nie)oswojony. Recepcje, reinterpretacje, rewindykacje”. Konferencja międzynarodowa poświęcona twórczości Zbigniewa Herberta. Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 5-7.11.2008.
 • „Język piękny dalekosiężny. Przekłady i światowa recepcja twórczości Zbigniewa Herberta”. Międzynarodowa konferencja naukowa. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytut Książki, Kraków 27-30. 10. 2008.
 • “The Impact of the Beatles on Contemporary Culture”. International Conference. Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej oraz Katedra Językoznawstwa Angielskiego Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2-3.06.2008.
 • „Humor. Teoria, praktyka, zastosowania”. Druga Międzynarodowa Konferencja, Samodzielny Zakład Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Tryb. 29-31. 05. 2008. 

2007

 • „Pisarz i jego tłumacze”. Nadbałtyckie Centrum Kultury i Zakład Badań nad Przekładem Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 21-23.11.2007.
 • “The Annual IATEFL Conference”. Uniwersytet Łódzki, Łódź 21-23.09. 2007.
 • “The Baltic Neighbours. The Polish and Lithuanian Communities in Northern Ireland”. Academy for Irish Cultural Heritages. University of Ulster. Derry. 11.05.2007.
 • “Translation in Context: Language and Literature III”. DUET (Development of University English Teaching) Workshop, Uniwersytet Warszawski, Kazimierz Dolny, 12-14.04.2007.
 • “Ireland: Going East”. Congres annuel de la SOFEIR, Institute du Monde Anglophone, Universite Sorbonne Nouvelle – Paris III, 16-17.03. 2007.
2006
 • “Poetry in Translation. Translation in Poetry”, Instytut Filologii Angielskiej i Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego, 30.11.– 01.12. 2006.
 • „Konwicki i tłumacze”, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 25-28.10. 2006.
 • “Literatures in English Symposium”, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 23.04. 2006.
2005
 • 4th International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on Translation and Meaning, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 23-25.09.2005.

2004

 • I Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej, Instytut Książki, Kraków 12-14.05.2005.
 • „Gombrowicz (i inne sztuki)”. Konferencja międzynarodowa, Instytut Badań Literackich PAN i Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2-4.12.2004.
 • „Joyce in Translation”, Instytut Filologii Angielskiej UJ i Małopolski Instytut Kultury, Kraków 16-17.06.2004.
 • “Translations, Poetries, Cultures. An International Symposium on Poetry in Translation”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 22-23.04.2004.

2003

 • „Away from Realism - Closer to Reality”, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie, 12.2003.
 • „Gombrowicz i tłumacze”, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski, 27-29.10. 2003.
2002
 • “Poetry in Contemporary English Translation”, European Humanities Research Centre, Oxford University, St.Hugh’s College, 12.11. 2002.
 • „Język a komunikacja wizualna”, Uniwersytet Łódzki, Łódź 23-24.09. 2002.
 • “Symposium on Ciaran Carson”, University of Ulster, Coleraine 12-14.09.2002.
 • The Tanner Lectures, Clare Hall, Cambridge, 4-7.02. 2002 (respondent to Seamus Heaney’s lectures „Staying Power”)
2001
 • “Przekład – Język – Stereotyp”, Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Karpacz, 15-17.11. 2001.
 • The Tenth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 25-27.04.2001.
 • Seminar on the Conditions for Creative Artists in Europe, Visby 30 March – 1 April 2001.
2000
 • “Przekład - Język – Kultura”, Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Kazimierz Dolny 21-22.09.2000.
 • Drugie Warsztaty Translatorskie, Instytut Filologii Polskiej KUL, Towarzystwo Naukowe KUL, University of Ottawa - Slavic Research Group, Lublin 29.05. - 03-06. 2000.
 • The Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 26-28.04.2000.
1999
 • “Translating the Untranslatable”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 24-26.03. 1999
1998
 • “Irish and Scottish Literature and Culture”, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski, Kazimierz Dolny, 19-21.10. 1998.
 • “Symposium on the Poetry of Derek Mahon”, University of Ulster, Coleraine 17-20 September 1998.
 • “Dissolving the Boundaries”, International Conference, Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 25-27 April 1998.
1997
 • The 1997 Łódź Seminar on Contemporary British Poetry, Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 24-25 March 1997
1996
 • “Images of India in Film and Literature”, Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź, April 13-14, 1996.
1995
 • “Jerzy Kosiński. Man and Work at the Crossroads of Cultures”, Uniwersytet Łódzki, Łódź, May 1995.
 • III International Maastricht-Łódź Duo Colloquium on Translation and Meaning, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1995.
1993
 • The Women's Studies Conference, University of Łódź, Łódź, May 17-21, 1993.
1991
 • Sixth Conference on Literature Teaching Overseas, Worcester College, Oxford, April 1991.
 • The Fourth John Hewitt Summer School, Garron Tower, Co. Antrim, August 1991 ("The Casualties of History").
1990
 • II International Maastricht-Łódź Duo Colloquium on Translation and Meaning, University of Łódź, Łódź, September 1990.
 • Seminar on Contemporary British Poetry, University of Lodz and The British Council, Ustronie, November 1990. 
  

 

 

email:

jjarniew@uni.lodz.pl

 

Konsultacje w semestrze letnim 2105/2016:

wtorki 12.30-13.30, 17.45-18.15
sala 4.24