Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej

dr hab. prof. UŁ Dorota Filipczak

 

 

Dorota Filipczak ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim w roku 1987. Doktorat napisała o intertekście biblijnym w twórczości Malcolma Lowry'ego, uzyskując stopień doktora w roku 1996. Jej monografię wydano w specjalnym numerze Malcolm Lowry Review, czasopisma założonego na Wilfrid Laurier University, Waterloo, Ontario. Jeden z jej artykułów w Literature and Theology (dotyczący Margaret Atwood) był dwukrotnie przedrukowywany; raz w książce pod redakcją Roberta Detweilera, później w serii Contemporary Literary Criticism (Gale). Rozprawę habilitacyjną poświęciła kobietom w prozie Margaret Laurence, jednej z najwybitniejszych pisarek kanadyjskich. W roku 2008 uzyskała stopień doktora habilitowanego i stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ.  Jest autorką haseł na temat anglojęzycznej literatury kanadyjskiej i literatury nowozelandzkiej w Wielkiej Encyklopedii PWN (t. 1-31). Obecnie koncentruje się na współczesnych literaturach w języku angielskim, przede wszystkim kanadyjskiej, ale także na literaturach Australii i Nowej Zelandii, Antyli, Afryki i Azji. Interesuje ją feministyczna filozofia religii. Dwa z jej artykułów ukazały się w książkach pod redakcją Pameli Sue Anderson, jeden w Routledge, drugi - w wydawnictwie Springer. Zapraszano ją z referatami na uniwersytety w Durham, Glasgow, Sheffield, York, Coleraine, Winnipeg; Ben Gurion University of the Negev i Universitat d’Estiu de la Dona w Barcelonie. Badania naukowe prowadziła również na uniwersytetach w Strasbourgu, Berlinie, Toronto, Calgary i Montrealu, Edmonton, Vancouver i Peterborough. W latach 1999-2002 zasiadała w radzie naukowej Literature and Theology, czasopisma z listy filadelfijskiej, wydawanego przez Oxford University Press. Obecnie jest redaktorką naczelną Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture. Opublikowała pięć tomów wierszy. Jej tłumaczenia i recenzje ukazywały się na łamach 'Literatury na świecie", "Tygla Kultury", "Frazy" i "Odry".

 

Książki:

 • "Unheroic Heroines": The Portrayal of Women in the Writings of Margaret Laurence, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ss. 424.
 • Choćbym nawet szedł ciemną doliną... Inspiracje biblijne w twórczości Malcolma Lowry'ego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, ss. 95.
 • "The Valley of the Shadow of Death." Biblical Intertext in Malcolm Lowry’s Fiction, "Malcolm Lowry Review", nr 43-44, Fall 1998, Spring 1999, Wilfrid Laurier University, Waterloo, Ontario, ss. 175.

Książki pod redakcją:

 • Bringing Landscape Home in the Writings of Jane Urquhart, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 167.
 • Dissolving the Boundaries, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, ss. 110.


Numery czasopism pod redakcją:

 • Marginalia/Marginalities, "Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture", nr 2, 2012, ss. 325.
 • Women and Authority, "Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture", nr 1, 2011, ss. 335.


Rozdziały w książkach:

 • "Wielka Wojna w oczach bohaterek i autorek tekstów anglojęzycznych" [w: ] I Wojna Światowa w literaturze i innych tekstach kultury, red. Anna Jamrozek - Sowa, Zenon Ożóg, Anna Wal, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016, 447-456.
 • "Configuring Antigone: Female Responses to the Great War in the Novels of Margaret Laurence and Jane Urquhart” [w:] Re-Imagining the First World War: New Perspectives in Anglophone Literature and Culture red. Anna Branach-Kallas, Nelly Strehlau, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing 2015, 257-268.
 • "Gender and Space in 'The Albanian Virgin'”, [w:] Alice Munro: Understanding, Adapting and Teaching, Mirosława Buchholtz, Switzerland , Springer 2016, 13-21.
 • "Inteligentna i urodziwa w łożu Prokrusta: Del Jordan wobec konstrukcji kobiecości w powieści Dziewczęta i kobiety (1971)" [w: ] Alice Munro: Wprowadzenie do twórczości, red. Mirosława Buchholtz, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, 61-73.
 • "Loveless Legacies: Gothic Mothers and Haunted Daughters in Postcolonial Literature." All that Gothic. Eds. Agnieszka Łowczanin & Dorota Wiśniewska. Peter Lang: Frankfurt, 2014, 47-62.
 • Is Literature Any Help in Liberating Eve and Mary? [w:] New Topics in Feminist Philosophy of Religion: Contestations and Transcendence Incarnate, red. Pamela Sue Anderson, Springer, Heidelberg, London, New York 2010, s. 117-126.
 • Autonomy and Female Spirituality in a Polish Context: Divining a Self [w:] Feminist Philosophy of Religion. Critical Readings, red. Pamela Sue Anderson i Beverley Clack, Routledge, London 2004, s. 210-222.

Wybrane artykuły:

 • Intertextual Illuminations: “The Lighthouse Keeper of Aspinwall” by Henryk Sienkiewicz in Malcolm Lowry’s “Through the Panama” Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture, no. 6, 2016, 264-275.
 • Żona magika wobec francuskiej kolonizacji Algierii. powieść historyczna w ujęciu Briana Moore'a. Czytanie Literatury: Łódzkie Studia Literaturoznawcze, nr 5, 2016, 111-120.
 • "Framing Madame B: Quotation and Indistinction in Mieke Bal and Michelle Williams Gamaker's Video Installation", Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture, no. 5, 2015, 231-244.
 • "Pod 'powierzchnią życia.' Twórczyni i Femme Maison w prozie Alice Munro." Teksty Drugie no.4, 2014, 215-228.
 • "Abjection and Sexually Specific Violence in Doris Lessing's The Cleft". Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture. no. 4, 2014. 161-172. November 2014, 161-172
 • "Intruders in Canadian Gardens: Subversive Rewritings of Genesis in the Works of Timothy Findley and Thomas King", TransCanadiana No. 6, 169-178.
 • "Różnica i racjonalność. Dyskurs feministyczny Pameli Sue Anderson i Michèle Le Doeuff", Czytanie literatury, nr 2, 2013, 295-305.
 • Alternative Selves" and Authority in the Fiction of Jane Urquart,  Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture, nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 27-43.
 • Nobliści z peryferii, czyli wielokulturowe oblicze literatury anglojęzycznej [w:] Poznawanie słowa. Wykłady inauguracyjne Wydziału Filologicznego UŁ, wygłoszone w roku akademickim 2009/2010, red. Piotr Stalmaszczyk. Primum verbum, Łódź, 2010, s. 88-105.
 • Afrykańskie korzenie twórczości Doris Lessing, Fraza, nr 3-4, 2011, s. 107-114.
 • Women in "altered landscapes" of Jane Urquhart’s Poetry and Fiction [w:] Bringing Landscape Home in the Writings of Jane Urquhart, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 115-126.
 • The Dissolution of Convention in the Poetry of Nancy Burke Read in the Context of "The Journals of Susanna Moodie" by Margaret Atwood and "Meneseteung" by Alice Munro,"TransCanadiana. Polish Journal of Canadian Studies", nr 1, 2008, s. 31-45.
 • Paradise Revisited: Images of the First Woman in the Poetry of Joy Kogawa and the Fiction of Thomas King , "Studia Anglica Posnaniensia", nr 43, 2007, s. 291-303.
 • Magiczna północ Kanady w twórczości Jane Urquhart, "Fraza", nr 4, 2007, s. 6-15.
 • Monsieur West's Toilette and Image Manipulation in The Magician's Wife by Brian Moore [w:] Multiculturalism For and Against red. A. Wicher, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź 2005, s. 29-41.
 • J.L. and the Temple of the Gendered God. A Study of "The Tent Peg," by Aritha van Herk, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Litteraria Anglica, nr 5, 2002, s. 61-69.
 • Not Wanted in the Canon. Canadian Literature in the Wilderness, [w:] Studies in Literature and Culture in Honour of Professor Irena Janicka-Świderska, red. M. Edelson, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 55-64.
 • In Qliphoth with the Wandering Jew. Jewish motifs in Malcolm Lowry’s Fiction, [w:] Jewish Themes in English and Polish Culture, red. I. Janicka-Świderska, J. Jarniewicz, A. Sumera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 78-88.
 • Jak Malcolm Lowry trafił do raju, "Literatura na świecie", nr 4-5, 2000, s. 174-191.
 • The Buried Maternal in Joy Kogawa’s "Obasan", [w:] Dones Creadores de la Metiterrània. Diàleg sobre la Pau, Universitat d’Estiu de la Dona, Barcelona 1999, s. 163-167.
 • Wielość w jednej salaterce, czyli sałatka kanadyjska, "Literatura na świecie", nr 4-5, 1998, s. 406-411.
 • "Dante Follows You Around, Sir": Lowry's Interpretation of "The Divine Comedy" in "October Ferry to Gabriola", "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Litteraria Anglica 1, 1997, s. 15-28.
 • Róża Nikogo. Poezja Celana jako biblijny antykomentarz , "Fraza", nr 3, 1997, s. 47-54.
 • Theology in Asylum: The Failure of Salvific Text in Malcolm Lowry's "Lunar Caustic", Literature and Theology: An International Journal of Theory, Criticism and Culture, vol. 8 nr 4, December 1994, s. 394-404.
 • God's Wild Humour in "Elephant and Colosseum" by Malcolm Lowry, [w:] Studies in Literature and Culture. In Honour of Adela Styczyńska, red. I. Janicka-Świderska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, s. 24-28.
 • "Is There No Balm in Gilead?" Biblical Intertext in Margaret Atwood's "The Handmaid's Tale", Literature and Theology. An Interdisciplinary Journal of Theory and Criticism, vol. 7, nr 2, June 1993, s. 171-185.
 • przedruk w: Literature and Theology at Century’s End, red. Gregory Salyer and Robert Detweiler, Scholars Press, Atlanta 1995, s. 215-233.
 • oraz w: Contemporary Literary Criticism, vol. 135, red. Jeffrey W. Hunter, The Gale Group, Detroit 2001, s. 40-46.
 • "Léviathan ou la Traversée inutile" and the Death of the Old Self in "Through the Panama", The Malcolm Lowry Review, nr 31&32, Fall 1992 and Spring 1993, s. 45-57.

Wybrane recenzje

 • A Garden of Orismological Delights: A Review of the Fifth Edition of J.A. Cuddon's A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Revised by M.A.R. Habib (Oxford: Wiley Blackwell, 2013), Text Matters no 3, 2013. 259-261.
 • Ania i Alicja - jeszcze raz (nowe przekłady L. Carroll Alicja w krainie czarów, L. M. Montgomery Ania z Zielonego Wzgórza; krytyka i ocena) nr 4 2013. 92-94.
 • Rev. of Empire and Apocalypse: Postcolonialism and the New Testament, by Stephen D. Moore. Literature and Theology 3 Sept. 2009: 356-357. ISI journal
 • Rev. of Memory and Myth: Postcolonial Religion in Contemporary Guyanese Fiction and Poetry, by Fiona Darroch. Literature and Theology 1 March 2010: 89-91. ISI journal


Wybrane hasła encyklopedyczne

 • "Lowry Malcolm", Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online. Eds. Dale C. Allison, Jr., Christine Helmer, Steven L. McKenzie, Thomas Römer, Jens Schröter, Choon-Leong Seow, Barry Dov Walfish, Eric J. Ziolkowski, De Gruyter (Berlin, Boston 2016), e-ISSN 2193-2840
 • “Laurence Margaret", Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online. Eds. Dale C. Allison, Jr., Christine Helmer, Steven L. McKenzie, Thomas Römer, Jens Schröter, Choon-Leong Seow, Barry Dov Walfish, Eric J. Ziolkowski, De Gruyter (Berlin, Boston 2016), e-ISSN 2193-2840, entry in encyclopedia.
 • "Findley, Timothy" article appears in: The Encyclopedia of the Bible and Its Reception, ed. Dale C. Allison, Jr., et al. (Berlin: De Gruyter, 2009-), vol. 9 (2014), col. 51.
 • Atwood Margaret, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 2, Warszawa 2001, s. 454.
 • Kanada - literatura w języku angielskim, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 13, Warszawa 2003, s. 212-213.
 • Kanada - teatr angielskojęzyczny, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 13, Warszawa 2003, s. 215-216.
 • Maoryska literatura, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 17, Warszawa 2003, s. 8.
 • Nowozelandzka literatura, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 19, Warszawa 2003, s. 177.

Wywiady

 • A Special Guest of Text Matters. Mieke Bal: "Writing with Images." A Conversation--Dorota Filipczak. Text Matters no. 4, 2014. 15-27.
 • "This is for you": Emotions, language and Postcolonialism. Rukmini Bhaya Nair Speaks with Dorota Filipczak". Text Matters no 3, 2013. 271-284.
 • Krzysztof Zanussi "Revisited," A Conversation, Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture, nr 2, 2012, s. 11-22.
 • Interview with Jane Urquhart, [w:] Bringing Landscape Home in the Writings of Jane Urquhart, red. D. Filipczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 11-25.
 • W krajobrazie - z Robertem Kroetschem rozmawia Dorota Filipczak, Literatura na świecie, nr 4-5, 1998, s. 402-405.

 

 

 

Konferencje zorganizowane

 • "Altered Landscapes" in the Fiction and Poetry of Jane Urquhart - 18.09. 2007 (organizatorka)
 • Dissolving the Boundaries (Przenikanie światów - zanikanie granic) - 25-27.04. 1998 (organizatorka)
 • Images of India in Film and Literature in English - 13-14.04.1996 (sekretarz konferencji)

Uczestnictwo z referatem - wybrane konferencje

 • Rewriting Joan of Arc in the Canadian North: Isobel Gunn by Audrey Thomas 
 • "Canada and war". 7th Congress of Polish Canadianists 19-21.05.2016
 • Eowyn and the Biblical Tradition of a Warrior Woman 

  „Religious Topics in Fantastic Literature” 19-20.09.2016
 • Re-Imagining the First World War: (Hi)stories, Myths, and Propaganda in Anglophone Literature and Culture, 25-26.09.2014. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń "'How did she feel?' WW1 From the Perspective of Female Characters in the Novels of Margaret Laurence and Jane Urquhart"
 • All That Gothic: Excess and Exuberance. 9-11.10.2014 Uniwersytet Łódzki "Alice Munro's Heroine in the Land of Striga. The Gothic Excess in 'The Albanian Virgin.'"
 • Wojna Światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia. 17-18.11. 2014 Uniwersytet Rzeszowski. "Wielka Wojna w oczach bohaterek i autorek tekstów anglojęzycznych"
 • All That Gothic, 17-19.11.2011, University of Łódź (wykład plenarny) "Loveless Legacies: Gothic Mothers and Haunted Daughters in Postcolonial Literature"
 • Conference on Literature and Theology, 7-9.09.2000, University of Nijmogen, "J.L. and the Temple of the Gendered God. A study of 'The Tent Peg' by Aritha van Herk"
 • Defining the Prairies, 24-26.09.1998, University of Manitoba, Winnipeg "Not Wanted on the Voyage: Canadian Literature in the Wilderness"
 • Letterality and literality 21-24.03.1993 Ben Gurion University of the Negev "M. Lowry's 'Lunar Caustic': Theological Dimension in the Reality of Asylum"
 • Thinking to 2000, 24-26.09.1992, University of Glasgow "'Is There No Balm in Gilead?' Biblical Intertext in Margaret Atwood's The Handmaid's Tale
 • Biblia a kultura Europy, 25-28.05.1992, Uniwersytet Łodzki "Krzyż i raj w angielskiej poezji metafizycznej"

Wykłady, panele dyskusyjne

 • "Kobieta - podmiot czy przedmiot dyskursu," Salon Ciekawej Książki 7-9.12.2012 (organizacja panelu, wystąpienie)
 • "Nobliści z peryferii"  9.10.2009. Wykład inauguracyjny (otwarcie roku akademickiego na filologii angielskiej)
 • "Doris Lessing - laureatka Nagrody Nobla" 23-24.04. 2008 ŁTN, Uniwersytet Łódzki, Łodź (wykład)
 • "Doris Lessing - epicka wyrazicielka kobiecych doświadczeń" 17.04.2008, Feminoteka, Warszawa (wystąpienie podczas dyskusji panelowej)

 

kontakt

 

 

e-mail: dorfil@uni.lodz.pl

 

konsultacje we wrześniu:

piatek 12.09 -10 do 11.30
piatek 19.09 - 10-11.30 (odwołane)
poniedziałek 22.09, 9-10, 11.30-12

poniedziałek 29.09, 10-11.30

 

gab. 4.23