Zakład Literatury Amerykańskiej

dr Małgorzata Myk

O mnie


 

Adiunktka w Zakładzie Literatury Amerykańskiej. W 2004 roku obroniła na UŁ doktorat pt. „Współczesna Przemoc Jako Spektakl: Przemoc i Hiperrealność w Twórczości Dona DeLillo, Breta Eastona Ellisa i Stephena Wrighta.” W latach 2005-2008 studiowała literaturę amerykańską i gender studies na Wydziale Języka Angielskiego na Uniwersytecie Maine w Orono, Maine, USA (dyplom Master of Arts w zakresie literaturoznawstwa). Na tej samej uczelni współpracowała z National Poetry Foundation, gdzie w roku akademickim 2007/2008 zajmowała się procesem redakcyjnym czasopisma naukowego Paideuma: Studies in American and British Modernism. Autorka krajowych i zagranicznych publikacji dotyczących twórczości takich autorów jak Bret Easton Ellis, Louise Erdrich, Virginia Woolf, Italo Calvino, Nicole Brossard, Joanna Russ, Thalia Field, Eileen Myles, a także autorek z kręgu Language (Lyn Hejinian, Carla Harryman, oraz Leslie Scalapino). Współredaktorka tomu Theory That Matters: What Practice After Theory (Cambridge Scholars 2013) oraz numeru specjalnego czasopisma naukowego Polish Journal for American Studies 11 (2017), poświęconego innowacji we współczesnej poezji amerykańskiej (obie książki zredagowane z Prof. Kacprem Bartczakiem). Członkini towarzystw naukowych Contemporary Women's Writing Association (CWWA) i Society for the Study of American Women Writers (SSAWW).
 
Obecnie pracuje nad książką poświęconą twórczości Leslie Scalapino: Upping the Ante of the Real: Speculative Poetics of Leslie Scalapino.
 
Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej 2017/2018 (badania prowadzone w Mandeville Special Collections Library na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, USA). 
 
Inne funkcje pełnione w IA:
 • Członkini Rady Instytutu Anglistyki (2013-2016)
 • Członkini Komisji ds. Wyróżnień Prac Dyplomowych w IA UŁ (2015-2017)
 • Opiekun I roku na studiach II stopnia: 2016/17
 
Zainteresowania badawcze:
 • eksperymentalne i awangardowe pisarstwo kobiet w USA (XX i XXI wiek)
 • filozofia feministyczna, gender studies
 • literackie przedstawienia utopii w kontekście utopian studies
 • posthumanizm w literaturze
 • związki między filozofią a literaturą (tzw. “nowe realizmy” w literaturze i filozofii współczesnej (Ferraris, Laruelle, Meillassoux i jego “materializm spekulatywny”); filozofia Catherine Malabou; koncepcja ‘literatury mniejszej’ Gillesa Deleuze’a i jej literackie odniesienia na gruncie pisarstwa amerykańskiego)

malgorzata.myk@uni.lodz.pl 

 

Zapisz

 

Publikacje

 

KSIĄŻKI
 • Theory That Matters: What Practice After Theory. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013. (z Prof. Kacprem Bartczakiem)

REDAKCJA NUMERÓW CZASOPISM NAUKOWYCH

 • Technical Innovation in North American Poetry: Form, Aesthetics, Politics. Special Issue of the Polish Journal for American Studies, Vol. 11 (Autumn 2017) (z Prof. Kacprem Bartczakiem)
 •  
ARTYKUŁY I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH
 • (forthcoming) "(Mis)crossing Threads." Paideuma: Studies in American and British Modernism (2018)
 • "Tracing the Form of Compassion: Homelessness in Leslie Scalapino's 'bum series'." Kultura Popularna 55 (Issue 1, 2018): 133-141
 • (forthcoming) “Thalia Field’s Posthumanist Ecology of Questions in Bird Lovers, Backyard. Animals and Their People: Interactions between Animal and Cultural Studies. Eds. Anna Barcz & Dorota Łagodzka. (Brill’s Human-Animal Studies Series, 2018)
 • “Citizen Myles” [on the poetry of Eileen Myles]. Technical Innovation in North American Poetry: Form, Aesthetics, Politics. Special Issue of the Polish Journal for American Studies, Vol. 11 (Autumn 2017): 345-357.
 • “'The Tiny Self': Subjectivity, Normativity, and Radicalized Language in Leslie Scalapino’s Works." Cultural Normativity: Between Philosophical Apriority and Social Practices. Ed. Maria Gołębiewska. Peter Lang, 2016. 217-228.

 • “‘The mind makes fictions as its function’: Writing as Experimentation in Mind Formation in Leslie Scalapino’s Defoe.” Novelistic Inquiries into the Mind. Ed. Grzegosz Maziarczyk and Joanna Klara Teske. Cambridge Scholars Publishing, 2016. 59-76.
 • “Horyzonty radykalnej Immanencji: Foto-Teksty Leslie Scalapino (Crowd and not evening or light i The tango).” Literatura Wykadrowana. Red. Jacek Kowalski i Michał Pranke. Toruń: „ProLog”. Seria wydawnicza „EpiLog”, 2016. 121-141.  (ISBN 978-83-941843-8-4)
 • “Towards a Nonhierarchical Space of Thought: Reading Roland Barthes’ The Neutral.” Analyses/Rereadings/Theories Journal 3(2) 2015, 34-41. (ISSN: 2353-6098, online peer-reviewed journal published by the Dept of Studies in Drama and Pre-1800 English Literature at  the University of Łódź)
 • “Life Fictions: Radicalization of Life-writing in Leslie Scalapino’s Zither & Autobiography and Dahlia’s Iris.” Studia Anglica Posnaniensia 50.2-3 (2015): 127-140
 • „Nie ma nic lepszego niż teoria: Kilka uwag o praktyce teoretycznej współczesnych awangardowych pisarek amerykańskich (Lyn Hejinian, Leslie Scalapino, Carla Harryman).” Praktyka Teoretyczna 4(10)2013(ISSN: 2081-8130; Naukowe Czasopismo Pracowni Pytań Granicznych UAM w Poznaniu)
 • “Preface.” (with Kacper Bartczak) Theory That Matters: What Practice After Theory. Eds Kacper Bartczak and Małgorzata Myk. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013.viii-xv.
 • “Touching the Other(,) Woman: Transgressive Transactionality in Ingmar Bergman’s Persona. Against and Beyond: Subversion and Transgression in Mass Media, Popular Culture and Performance. Eds Magdalena Cieślak and Agnieszka Rasmus. Cambridge Scholars Publishing, 2012. 54-65.
 • “BREAK EVERY RULE. Tekst Otwarty-Hybrydyczność-(Współ)Twórczyni: Rzecz o Łamaniu Wszelkich Zasad przez Kilka Współczesnych Pisarek Amerykańskich.” Tekst.Tworzywo.Twórca. Red. Justyna Niedbała, Jowita Podwysocka-Modrzejewska, Beata Prokopoczyk, Joanna Rozwandowicz. Łódź: Koło Naukowe Edytorów, 2011. 159-168.
 • “’The Body Venture’: Nicole Brossard’s Surfaces of Sense.” The Language of Sense, Common-Sense, Nonsense. Eds. Ewa Borkowska, Tomasz Burzyński, Maciej Nowak. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej, 2012. 97-106.
 • “Becoming-Woman Across Utopian Spaces: Transfiguring Encounters with Joanna Russ’s The Female Man. Utah Foreign Language Review XIX: 2011 (Special Anniversary Edition: Telling and Retelling: The Mosaics of Traveling Narratives and Narrators), University of Utah. 85-103.
 • “Undoing Edna: Gender Performativity in Kate Chopin’s The Awakening.” Participations and Assessments. Vol. 2/2011. Ed. Krzysztof Andrzejczak. Publication of the English Department of SAN (former SWPiZ Academy of Management in Łódź). 39-48.
 • “’Let Rhoda Speak Again’: Identity, Uncertainty, and Authority in Virginia Woolf’s The Waves.” Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture. No. 1 (2011). Ed. Dorota Filipczak. Łódź University Press. 106-122.
 • “Traversing Gendered Spaces with Nicole Brossard’s Lesbians: Figurations of Nomadic Subjectivity in Picture Theory.” Bodies of Canada. Special Issue of the Review of International American Studies RIAS Vol. 5, Winter-Spring № 1–2/2011. 89-114.
 • ”Bret Easton Ellis's Society of the Spectacle in Glamorama: Towards a Definition of Postmodern Violence.” America: The Natural and the Artificial. Ed. Magdalena Zapędowska and Paweł Stachura. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010. 189-97.
 • ”'The Immemorial Waters of Venice': Woman as Anodyne in Italo Calvino's Invisible Cities.The Explicator 67.3: 2009. 221-224.
 • “’Even Better Than the Real Thing’: Hyperreality and Violence in Bret Easton Ellis’s American Psycho and Glamorama.” Shadows That Stalk: Representations of Fear in American Culture and Literature. Ed. Bilge Mutluay Ҫetintaș. Hacettepe University: Ankara, Turkey; The Poetry/Rare Books Collection: Buffalo, New York: 2002. 221-230.
 • “Louise Erdrich’s Portrait of Contemporary Indians: A New Historical Perspective.” American Portraits and Self-Portraits. Ed. Jerzy Durczak. Maria Skłodowska University Press: Lublin, 2002. 267-276.
 • “Native American Spider in Postmodern Labyrinth: Narrative, Narration, and Intertextuality in Louise Erdrich’s Novels.” Folia Litteraria Anglica (Acta Universitatis Lodziensis) 5, 2002: 149-161.
 

 

 

Konferencje
Konferencje zagraniczne
 
 • EBAAS Conference, King's College London, April 4-7, 2018. Paper: "I'M A POLLINATOR! I"M A POLLINATOR!! Anarchism, Gesture, and the Ecology of 'Extreme Present' in CA Conrad's ECODEVIANCE: (Soma)tics for the Future Wilderness." (Panel "Poetry and Public Space")
 • American Comparative Literature Association Conference, Utrecht University, July 6-9, 2017. Paper: “Leslie Scalapino’s Poetics of Contingency” (panel “The Poetics of Emergency”)
 •  International Conference Poetics/Politics: Writing, Ethics, and Aesthetics. Université Paris-Est Créteil, Paris, October 14-15, 2016. Paper: “Speculative Poetics/Politics? Contingency, Ethics, and Aesthetics in Leslie Scalapino’s Late Writings.”
 • European Association for American Studies Conference 2016, Constanta, Romania (April 22-25). Paper: “Word/Image & Hierarchy in Leslie Scalapino’s Avant-garde Poetics.”
 • International Conference Aesthetics, Ethics and Biopolitics of the Posthuman, Aarhus Institute of Advanced Study (AIAS), Aarhus University, Denmark (“Posthuman Aesthetics” Project), December 10-11, 2015. Paper: “‘If not a woman if not a man, an insect’: Human-Animal Cyborg-Objects in Carla Harryman’s Posthumanist Poetics.”
 • 35th-Anniversary of the Cooperation between the University of Giessen and Lodz University, Giessen, Germany, June 7-9, 2013. American Studies Workshop Panel, Presentation: “Teaching 9/11: Polish, German, and American Responses” (with dr. Birte Christ, JLU Giessen).
 • Women’s Writing and Filmmaking in Quebec. International Conference of the Centre for Quebec and French-Canadian Studies at the Institute of Germanic & Romance Studies, University of London. May 17-18, 2013. Presentation: “Affective Cartographies of Nicole Brossard’s Writing: Negotiating Lesbian Difference Through Affect.”
 • Obama and the Paradigm Shift: the Measure of Change in the US and Germany. Justus Liebig University, Giessen, Germany. June 30-July 2, 2011. (without a paper)
 • National Poetry Foundation Conference on the Poetry of the 1970s. University of Maine, Orono, USA. June 11-15, 2008. Presentation: “Toward a Poetics of the Embodied Outside: Nomadism and Corporeality in Nicole Brossard’s Mechanique Jongleuse.”
 • The 2008 Graduate Symposium. University of Maine, Orono, USA. Presentation: Nomad Thought of The Neutral(s): Roland Barthes’s Infinite Conversation with Maurice Blanchot.”
 • The 2006 Graduate Symposium, University of Maine, Orono, USA. November 5-6 2005. Presentation: “‘Pages of Hyster(i)a’: Mimesis, Jouissance, and the Emergence of a Radical Contemporary Black Feminine Voice in Gayl Jones’s Corregidora.
 • The 2005 Maine Women’s Studies Consortium Conference. University College of Bangor, Maine, USA. Presentation: “Gender Performativity in Kate Chopin’s The Awakening.”
 • Shadows That Stalk: Representations of Fear in American Culture and Literature. Hacettepe University, Ankara, Turkey. October 24-25, 2002. Presentation: “’Even Better Than the Real Thing’: Hyperreality and Violence in Bret Easton Ellis’s American Psycho and Glamorama.
   
Konferencje krajowe
 
 • “Bypassing the Sublime: Speculative Anti-Landscapes in Leslie Scalapino’s Late Work.” Machines/Ravines: Negotiating the (Technological) Sublime. University of Lodz, Sept 14-16, 2017.
 • Innovative Poetries/Innovations in Poetry. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Zakład Literatury Amerykańskiej UŁ, 29-30 września 2016. (organizatorka konferencji, wspólnie z drem hab. Kacprem Bartczakiem)
 • “Citizen Myles: Queer Notes on Failure and Intimate Citizenship in Eileen Myles’s Sorry, Tree.” Międzynarodowa Konferencja Naukowa Interrupted Discourse, Discontinued Dialog: Diversity, Marginalization, Otherness. Zakład Literatury Amerykańskiej, Uniwersytet Łódzki, 9-11 września 2016.
 • Konferencja PTSA “Homeliness, Domesticity, and Security,” Warszawa (SWPS), 23-25 września 2015. Referat: “I have been—am—/dumb”: Leslie Scalapino’s Portrayal of Homelessness in way.”
 • LIES: 11th Literature in English Symposium Poetry & Beyond, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 15-16 maja 2015. Referat: “Lily Buds, Leopards, Pleasure and Danger: Domains of Politicized Eros in Leslie Scalapino’s Poetry”.
 • Międzynarodowa Konferencja “The aesthetics and politics of contemporary women's life-writing in Canada and the US: multicultural perspectives,” Wydział Anglistyki, UAM, Poznań, 7 marca, 2015. Referat: “Life Fictions: Radicalization of Life-writing in Leslie Scalapino’s Zither & Autobiography and Dalia’s Iris: Secret Autobiography and Fiction.”
 • Konferencja interdyscyplinarna „Normatywność w Kulturze: Reguły—Argumentacje—Praktyki.” IFiS PAN, Warszawa, 7-8 listopada 2014. Referat: „Maleńkie ja: Normatywność a Podmiotowość w Twórczości Leslie Scalapino.”
 •  Hybrids and Hybridity. 28-9 marca 2014, Katedra Fil. Angielskiej Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Presentation: “Impure Theories, Precarious Stories, Fabulist Games: Carla Harryman’s Hybrid Writings.”
 • Konferencja Zwierzęta i Ich Ludzie: Zmierzch Antropocentrycznego Paradygmatu? (organizowana przez IBL, PAN w Waszawie, 12-14 marca, 2014). Referat: “Thalia Field’s Posthumanist Ecology of Questions in Bird Lovers, Backyard.
 •   Intersecting Feminisms: Theory, Politics and Activism (University of Lodz Women’s Studies’ Center Anniversary Conference, November 16-18, 2012). Presentation: “’This is not the time for subjectivity’: Carla Harryman’s Posthumanist Poetics.”
 •  The Body in North American Literature and Culture (Student Conference organized by the United Students Society, Dept. of American Literature and Culture, University of Lodz, May 12, 2012), Keynote lecture: "For the heavy life and soaking fears are remedies gliding with ferocious gestures": A Few Thoughts on the Body in Experimental Womens Writing.
 • Drama Through the Ages and Medieval Literature International Conference: Eroticism and Its Discontents. Dept. of Studies in Drama and Pre-1800 Literature, Łódź University, Poland. September 20-22, 2011. Presentation: “Animal Instincts: Feral Erotics and Perverse A-Subjectivity in the Works of Carla Harryman.”
 • Ogólnopolska Konferencja Edytorsko-Literaturoznawcza: Tekst – Tworzywo - Twórca. Koło Naukowe Edytorów UŁ, Łódź University, Poland. April 11-13, 2011. Presentation: ”BREAK EVERY RULE--Tekst Otwarty-Hybrydyczność-(Współ)Twórczyni: Rzecz o Łamaniu Wszelkich Zasad Przez Kilka Współczesnych Awangardowych Pisarek Amerykańskich.”
 • 5th Congress of the Polish Association for Canadian Studies: Toward Critical Multiculturalism: Dialogues Between/Among Canadian Diasporas. Kraków. October 7-9, 2010. Presentation: “’Who am I becoming in the other tongue?’—Interrogating Social and Cultural Hybridity through Writing in the Feminine in Nicole Brossard’s She Would Be the First Sentence of My Next Novel, Mauve Desert, and Fences in Breathing.”
 • Theory That Matters: What Practice After Theory. Dept. of American Literature and Culture, University of Łódź, April 7-9, 2010. (conference secretary)
 • Against and Beyond: Subversion and Transgression in Drama, Theatre, Film and Media. Drama Through the Ages and Medieval Literature Conference at the University of Łódź, Poland. October 22-24, 2009. Presentation: “Touching the Other(,) Woman: Transgressive Transactionality in Ingmar Bergman’s Persona.
 • Surplus of Culture: Sense—Commonsense—Nonsense. Conference of the Institute of English-language Cultures and Literatures (University of Silesia). September 16-19, 2009, Ustroń. Presentation: “Nicole Brossard’s Surfaces of Sense.”
 • Cultural Representations of Psychiatry. Świętokrzyska Academy in Piotrków Trybunalski, Poland. May 18-19, 2007. Presentation: “Pages of Hyster(i)a: Gayl Jones’s Corregidora.”
 • 2003 Polish Association for American Studies Conference: America: The Natural and the Artificial. Poznań, Poland. Presentation: ”Bret Easton Ellis's Society of the Spectacle in Glamorama: Towards a Definition of Postmodern Violence.”
 • 2001 Polish Association for American Studies Conference: American Portraits and Self Portraits. Puławy, Poland. Presentation: “Louise Erdrich’s Portrait of Contemporary Indians: A New Historical Perspective.”

 

Prowadzone zajęcia
 • American Literature Survey Course
 • Academic Writing/Academic Skills
 • Introduction to Utopian Studies
 • Theories of Subjectivity (lecture series)
 • History of Culture (lecture series)
 • Literature and Gender: Performing Gender in American Literature and Film
 • Perspectives on Violence in Contemporary American Literature and Film (B.A. seminar)
 • Don DeLillo Meets Robert Rauschenberg: Underworld, Glut(s), and the Afterlife of Objects
 • “The Rejection of Closure”: Women's Innovative Writing Practices in the Contemporary U.S.
 • American Literature since the 1970s (with elements of literary translation) (B.A. seminar)
 • Introduction to American Studies: “Don DeLillo’s America(na)”
 • The Human, the Non-human, and the Posthuman in American Literature and Film
 • The Art of Living: Life as a Work of Art in Philosophy and Literature
 • Pleasure and Danger in Contemporary American Women’s Writing
 • Project-based Course (M.A.): “American Literature, Culture, and Society in Translation.”
 • Konwersatorium Anglistyczne (M.A.) “Failure & the City. Figuring citizenship beyond success stories in late 20th- & 21st-century American literature and film.”
 • Proseminar (M.A.) “What do literary texts want from images?: Contemporary American Literature & Visual Culture.”
 • Anglophone Culture Seminar
   

 

Współpraca Akademicka

 

Academic Collaboration with Department of Transatlantic Studies & Mass Media, University of Lodz (academic years 2012/13 & 2013/14)
 • Feminist Historiography (M.A. course, International Gender Studies, GEMMA Program, Dept of Transatlantic Studies and Mass Media, University of Lodz)
 • Women’s Movements Worldwide (M.A. course, International Gender Studies, GEMMA Program, Dept of Transatlantic Studies and Mass Media, University of Lodz)
 • Feminist Philosophy and Literature (M.A. course, International Gender Studies, GEMMA Program, Dept of Transatlantic Studies and Mass Media, University of Lodz)
   
Co-teaching Projects (International Collaborations)
 • Academic year 2009/10: New Perspectives on Body, Space, and Time in Contemporary American Arts and Letters (M.A. course; co-taught with poet, editor, and translator Mark Tardi, MFA; in co-operation with Lodz Museum of Modern Art ms2)
 • Academic year 2011/12: Aesthetic Treatments and “the Rhetoric of Seeing” of 9/11 World Trade Center Terrorist Attacks: Polish, German, and American Representations of 9/11. (M.A. course; co-taught both in Germany and Poland with dr. Birte Christ from Justus-Liebig Universität, Giessen; project funded by DAAD)
   
Academic Visits and Guest Lectures
 • November 2015 - University of Turku, Finland (Erasmus Visiting Lecturer) “Refiguring Identity & Citizenship in American Innovative Women’s Writing.”
 • June 2013-Justus Liebig University, Gießen, Germany (speaker at the American Studies Workshop Panel)
 • June 2011-Justus Liebig University, Gießen, Germany (visiting scholar)
 • June 2005-Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugal (Socrates/Erasmus visiting lecturer)