Zakład Literatury Amerykańskiej

mgr Jędrzej Tazbir

O mnie

 

Absolwent filologii angielskiej i doktorant w Zakładzie Literatury Amerykańskiej UŁ. Aktualnie głównym moim przedmiotem zainteresowania w ramach działalności naukowej jest śledzenie procesów wykształcania się i przekształcania postaw egzystencjalnych, światopoglądów i sposobów postrzegania rzeczywistości u bohaterów literatury anglosaskiej, odznaczających się różnorodną sytuacją życiową, religijną, czy etniczną, wykorzystując przy tym pojęcia z zakresu filozofii i psychologii.

tazbir0@autograf.pl

 

 

 

Publikacje

  

  • “Communality and the Individual in Cormac McCarthy’s The Road” in Analyses/Rereadings/Theories Journal vol. 6;

 

 

 

Konferencje

  

  • „O wyparciu i niemożności uzyskania autentycznego stosunku do śmierci postmodernistycznej Ameryce Białego szumu” at American Day (University of Wrocław, 2016);
  • “Conan Barbarzyńca jako krytyk cywilizacji w prozie Roberta E. Howarda" at Of Other Worlds – Konferencja Młodych Badaczy Fantastyki (Nicolaus Copernicus University, 2016);
  • “Community and Individual Agency in Cormac McCarthy’s The Road” at Unum? Individualism and Community (University of Lodz, 2016);
  • „Pamięć jako brzemię i zapomnienie jako warunek podjęcia odpowiedzialności za innego w „Drodze” Cormaca McCarthy’ego" at Pamięć i zapominanie w literaturze i sztuce. Edycja II Pamięć o pominiętym (Adam Mickiewicz University in Poznan, 2016);
  • „Rola motywów roślinnych w destabilizacji i transformacji świadomości religijnej w "Wieży" Williama Goldinga” at Motywy fauny i flory w literaturze i kulturze (University of Lodz, 2016)