Zakład Literatury Amerykańskiej

mgr Jakub Statnik

o mnie

 

Jestem absolwentem filologii angielskiej na UŁ i doktorantem w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej. Obroniłem pracę magisterską pod tytułem „Ja to ktoś inny: amerykański flâneur i historia kapitalizmu w tekstach Poego, Whitmana i DeLillo”. Na moje czytanie prozy i poezji anglojęzycznej duży wpływ miało zetknięcie się z filozofią Richarda Rorty’ego oraz twórczością Waltera Benjamina. 

konferencje

 

2016: “The American Flâneur: Edgar Allan Poe’s and Walt Whitman’s Notions of Individualism” V konferencja United Students Society (UŁ): Unum? Individualism and Community, Łódź, 14 maja

2012:  “The Body's Transfiguration: the clash of the physical and the incorporeal in Vladimir Nabokov’s Lolita and Ada” II konferencja United Students Society (UŁ): The Body in North American Literature and Culture, Łódź 12 maja