Zakład Literatury Amerykańskiej

dr hab. prof UŁ Zbigniew Maszewski

O mnie

Dr hab. Zbigniew Maszewski jest profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Literatury Amerykańskiej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą: literatury amerykańskiej okresu romantyzmu i  modernizmu, literatury Południowego Zachodu Stanów Zjednoczonych, studiów komparatystycznych.

 • Doktorat (1991, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny): Self-Reflexive Motifs in the Works of Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, and Herman Melville
 • Habilitacja (2003, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny): William Faulkner and Bruno Schulz: A Comparative Study
 • 1994/95: roczny pobyt na Uniwersytecie Harvarda w USA na stypendium American Council of Learned Societies
 • 2001: stypendium biblioteki im. J.F. Kennedy'ego na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie
 • wykłady na uniwersytetach w USA, Japonii, Turcji, Grecji, Włoszech i Hiszpanii
 • członek Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych i European Association for American Studies
 • Promotor  trzech przewodów doktorskich
e-mail: z.maszewski@yahoo.com
 
dyżury : wtorek 12 – 14

 

 

Publikacje

Wybrane publikacje:

 • “The Motif of the Book in the Works of Herman Melville and Bruno Schulz" in Melville 'Among the Nations'. Ed. Sanford Marovitz. Kent State University Press, 2001.
 • William Faulkner and Bruno Schulz: A Comparative Study. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź, 2003.
 • Historia literatury amerykańskiej XX wieku. Red. Agnieszka Salska (rozdziały: "Nowa proza lat dwudziestych"; "William Faulkner"; "Ernest Hemingway"; "Proza amerykańska lat trzydziestych. Powieść społeczna"). Universitas: Kraków, 2003.
 • "D.H. Lawrence and the American Southwest" w Conformity and Resistance. Red. Jacek Gutorow. Cambridge Scholars Publishing: Cambridge, 2007.
 • Walking on the Trail of Words. Essays in Honor of Agnieszka Salska. Red. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź, 2007.
 • “Under Kilimanjaro: Homesickness for the Wild and Hemingway’s African Dressing Gown.” Polish Journal for American Studies, vol.8, 2014.
 •  “’It Is Beautiful Country, Jim’: The Art of Ernest Hemingway’s Letters” Polish Journal for American Studies, vol.8, 2015.
 • “An Inner Comprehension of The Pueblo Indian’s Point of View: Carl Gustav Jung’s 1925 Visit to Taos, New Mexico” w Text Matters. A Journal of Literature, Theory and Culture: Collecting, Archiving, Publishing, 2015, nr 5.
 • “American Studies in Poland: A Collective Enterprise. An Interview with Agnieszka Salska w Text Matters. A Journal of Literature, Theory and Culture: Collecting, Archiving, Publishing, 2015, nr 5.
 •  „Nostalgic ReReading of William Faulkner’s Big Woods” w Dwelling in Days Foregone. Nostalgia,  American Literature and Culture. Red. Weronika Łaszkiewicz i Z. Maszewski, 2016, Cambridge Publishing Scholars.
 • „ Tomas Rivera’s Vignettes and the Tradition of the American Modernist Fiction: Hemingway and Faulkner” w Art, Ethics and Provocation. Red.  Anna Suwalskiej-Kołeckiej i Izabelli Penier, 2016,  Peter Lang Edition.