Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

mgr Ryszard Rasiński

Ryszard Rasiński

Ryszard Rasiński jest absolwentem University of Maryland (USA), gdzie uzyskał tytuł M.S. (Master of Science) w zakresie informatyki (ze specjalnością językoznawczą). Po studiach pełnił funkcję starszego asystenta w Instytucie Filologii Angielskiej UAM w Poznaniu. Od 1988 roku jest wykładowcą w Instytucie Anglistyki UŁ. Obszary jego zainteresowań językoznawczych to gramatyka generatywna, gramatyka kontrastywna oraz metodologia językoznawstwa. Jest sekretarzem dwóch cyklicznych konferencji naukowych: Metodologie językoznawstwa (od 2004) i PhiLang-Philosophy of Language and Linguistics (od 2009).   Prowadzi również działania na rzecz rozwoju Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Koordynator unijnego projektu Introducing ECTS to Humanities (1996-1997) oraz uczelniany koordynator ECTS (1997-2005) w Uniwersytecie Łódzkim. Od roku 2006 członek krajowego Zespołu Ekspertów Bolońskich przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Autor opracowań i ekspertyz na temat implementacji systemu ECTS, suplementu do dyplomu, mobilności studentów i nauczycieli akademickich. 

 

Publikacje

Teachers on Language Teaching, (współredaktor z Barbarą Lewandowską-Tomaszczyk i Anną Berestowską), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2003.

 

TESE-Tesaurus Systemów Edukacji w Europie, wersja polska, EURYDICE, Bruksela 2005.

Suplement do dyplomu. Przewodnik: krok po kroku (współautor z Marią Misiewicz i Jolantą Urbanikową), FRSE, Warszawa 2012.