Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

dr Aleksandra Majdzińska-Koczorowicz

Aleksandra Majdzińska-Koczorowicz

 e-mail: majdzinska.aleksandra@gmail.com


Wykształcenie

2016: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Łódzki. Praca doktorska pt. „The same but different. Variations and alternate conceptualisations. A cognitive linguistic approach” [„To samo, ale inaczej. Wariacje i alternatywne konceptualizacje w perspektywie językoznawstwa kognitywnego”]

2012: magister filologii, specjalność filologia angielska, Uniwersytet Łódzki. Praca magisterska pt. „Perspectives on perspective: from a pictorial technique to a literary device and an aspect of linguistic imagery” [Spojrzenia na perspektywę: od techniki malarskiej do chwytu literackiego i aspektu językowego obrazowania”]

2009: licencjat, specjalność filologia angielska, Uniwersytet Łódzki. Praca licencjacka pt. „Different words, different worlds: gender differences in students' written responses” [„Różne słowa, różne światy: style kobiece i męskie w wypowiedziach pisemnych studentów”]

 

 

Zainteresowania naukowe

 

-językoznawstwo kognitywne

-obrazowanie mentalne i perspektywa

-interakcja tekst-obraz

-szeroko rozumiana stylistyka

 

 

Publikacje

 

Artykuły

2016 „The same but different” in From Philosophy of Fiction to Cognitive Poetics. Studies in Philosophy of Language and Linguistics 4, ed. Piotr Stalmaszczyk. Franfurkt am Main: Peter Lang

2016 „Different perspectives on perspective” in Pragma-cognitive explorations of language structure and use, eds. Iwona Witczak-Plisiecka and Mikołaj Deckert, E.C.: Lincom

2015 „Hybrid cats in web comics. Analysing verbo-visual material with a reference to the cognitive model” in Hybrids and Hybridity, eds. Alina Kwiatkowska and Agnieszka Stanecka. Piotrków Trybunalski: NWP

2014 „Kreatywność w memie internetowym” in Kreatywność językowa w komunikowaniu (się), eds. Katarzyna Burska and Bartłomiej Cieśla. Łódź: UŁ

2014 „Perspektywa w ujęciu kognitywnym jako narzędzie analizy tekstu literackiego. Ćwiczenia stylistyczne Raymonda Queneau” in Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji, ed. Wiktor Pskit. Łódź: UŁ

2013 „Using cognitive tools in analysing variant construals: the remakes of The Scream by Edvard Munch” in Topics in Cognitive Linguistics 2013, eds. Kinga Rudnicka-Szozda and Aleksander Szwedek. Franfurkt am Main: Peter Lang.

2013 „Analiza memu internetowego: Grumpy Cat i jego świat” in Kody Humoru, ed. Alina Kwiatkowska. Piotrków Trybunalski: NWP

2012 ”Playing with perspective in Raymond Queneau's and Matt Madden's Exercises in style in Codes of Humour, eds. Alina Kwiatkowska and Agnieszka Stanecka. Piotrków Trybunalski: NWP. 

 

Prezentacje konferencyjne

11.2016 „Variant construals in Exercises in Style by Raymond Queneau”. Figuratywność w języku, poznaniu i dyskursie. Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa.

08.2016 „Metaphor in Raymond Queneau's Exercises in Style.” International Metaphor Festival. University of Amsterdam, Amsterdam.

06.2016 „A cognitive perspective on some haiku poems.” Polish Conference on Small Forms. University of Łódź, Łódź

09.2015 „The usefulness of variant construals in teaching. A Cognitive Linguistics approach.” The annual conference of the Polish Cognitive Linguistics Association. Cognitive Linguistics in the year 2015. Maria Curie-Skłodowska University (UMCS), Lublin

06.2015 „Variations on Exercises in Style.” International Conference on „Theme & Variations.” University of Łódź, Łódź

06.2015 „Teaching variations.” International Conference on „Theme & Variations.” University of Łódź, Łódź (presentation together with Professor Alina Kwiatkowska)

05.2015 “The same but different?” International Conference on Philosophy of Language and Linguistics (PhiLang 2017). University of Łódź, Łódź

04.2015 „Students' social advertisements. A cognitive linguistic approach.” International Communication Assotiation Conference (ICA 2015). University of Łódź, Łódź (presentation with Aleksandra Makowska, MA).

04.2015 „Dictionaries, learners, politics and languages: Exploring Web 2.0 lexicographical resources in the context of old conflicts and debates in ELF pedagogy.” International Communication Assotiation Conference (ICA 2015). University of Łódź, Łódź (presentation with Marek Molenda, MA)

04.2015 „Student-generated dictionary as an istance of multimodal online communication.” Young Researchers' Conference on ”Multimodality in Internet communication.” University of Łódź, Łódź

09.2014 „Teaching stylistics – a cognitive linguistic view.” The annual conference of the Polish Cognitive Linguistics Association. Cognitive Linguistics in the year 2014. Jan Długosz Academy, Częstochowa

09.2014 „Stylistics revisited”. XXIX Congreso Internacional de la Asociacion de Jovenes Linguistas. Universidad de Murcia, Murcia

09.2014 „Perspectives on Perspective” poster. International Conference on ”Bringing the Gap between Here and There – Combining Multimodal Analysis from International Perspectives”. Bremen University, Bremen

05.2014 "Memy internetowe jako różne stylizacje tego samego motywu." Polish Conference on Language-Society-Culture "Quo vadis lingua?” University of Warsaw, Warsaw

04.2014 „Playing with different stylisations: Exercises in Style. A cognitive linguistic approach.” International Young Linguists' Meeting in Poznań. Adam Mickiewicz University, Poznań

04.2014 "Pieseł tak wiele, wow! Różne stylizacje tego samego motywu na podstawie memu internetowego.” Polish Conference on „Animals – Mental, Linguistic, and Literary Representations.” University of Łódź, Łódź

04.2014 „Position Is Where You Put It, Where It Is...: A Cognitive Linguistic View on Poetry.” April Conference Thirteen. 13th International Conference on English and American Literature and Culture. Beyond Words: Crossing Borders in English Studies. Jaggiellonian University, Kraków

04.2014 “What's up, Grumpy Cat? A cognitive linguistic view on an Internet meme.” International Conference on Meaning, Context and Cognition 2013. University of Łódź, Łódź

03.2014 "Kreatywność w memie internetowym.” Polish Conference on Linguistic Creativity in Communication („Kreatywność językowa w komunikowaniu się”). University of Łódź, Łódź

03.2014 "Stylistics as a hybrid.” Polish Conference on Hybrids and hybridity. Jan Kochanowski University, Piotrków Trybunalski

09.2013 “Translating styles: the remakes of The Scream by Edvard Munch.” International Conference on Intersemiotic Translation. University of Łódź, Łódź

09.2013 “Using cognitive tools in analysing variant construals: the remakes of “The Scream” by Edvard Munch.” The annual conference of the Polish Cognitive Linguistics Association. Cognitive Linguistics in the year 2013. Social Academy of Sciences, Warsaw

05.2013 “A cognitive linguistic perspective on perspective.” Third International Conference on Philosophy of Language and Linguistics (PhiLang2013). University of Łódź, Łódź

05.2013 “What's up, Grumpy Cat?” Polish Conference on Słowo i obraz w komunikacji internetowej. University of Łódź, Łódź

04.2013 “Memy internetowe jako różne stylizacje tego samego motywu.” Polish Conference on Language-Society-Culture "Quo vadis lingua? 2013” University of Warsaw, Warsaw

03.2012 “Different perspectives on perspective.” International Conference on Meaning, Context and Cognition 2012. University of Łódź, Łódź

04.2011 “Different words, different worlds: gender differences in students' written responses.” Polish Conference on ”Dialog Międzykulturowy.” University of Łódź, Łódź