Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

dr hab. Piotr Pęzik

O mnie

  

  

Dr hab. Piotr Pęzik jest adiunktem w Instytucie Anglistyki UŁ, autorem prac naukowych i rozwiązań informatycznych z dziedziny językoznawstwa korpusowego i komputerowego. Obszarem jego zainteresowań językoznawczych jest frazeologia dystrybucyjna w ujęciu korpusowym. Był wykonawcą i kierownik krajowych i europejskich projektów badawczo-rozwojowych, m. in. NKJP, CESAR, PLEC, BootStrep. Odbył kilkuletni staż naukowy w grupie Ekstrakcji Informacji Europejskiego Instytutu Bioinformatyki w Cambridge, był konsultantem Institut für Deutsche Sprache w Mannheim w zakresie wielkoskalowych narzędzi korpusowych. Członek konsorcjum Narodowego Korpusu Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz stowarzyszenia META-TRUST. Konsultant naukowy sektora prywatnego (np. Pfizer UK, Transition Technologies, Advertine) w zakresie systemów ekstrakcji informacji z danych językowych. Autor wyszukiwarki frazeo.pl, monitorcorpus.com, słowników frazeologicznych HASK EN i HASK PL, Spokes. Koordynator projektu CLARIN-PL w Uniwersytecie Łódzkim. Główny autor i opiekun specjalnego urządzenia badawczego -- Wyszukiwarki PELCRA dla NKJP.

Publikacje

2018

2017

 • Pęzik, Piotr, and Sebastian Laskowski. “Evaluating an Averaged Perceptron Morphosyntactic Tagger for Polish.” In Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, 372–76. Poznań, 2017.
 • Lew, Michał, and Piotr Pęzik. “A Sequential Child-Combination Tree-LSTM Network for Sentiment Analysis.” In Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, 397–401. Poznań, 2017.
 • Molenda, Marek, Piotr Pęzik, and John Osborne. “Self-Repetitions in Learners’ Spoken Language: A Corpus-Based Study.” In Learner Corpus Research, New Perspectives and Applications, 1st ed. Bloomsbury Academic, 2017.
 • Pęzik, Piotr. Experimental Applications of Dependency-Based Phraseology Extraction. In Language, Corpora and Cognition, edited by Piotr Pęzik and Jacek Waliński, 29–55. Peter Lang, 2017.

2016 (4)

 • Cichosz, Anna, Jerzy Gaszewski, and Piotr Pȩzik. Element Order in Old English and Old High German Translations. Nowele Supplement Series, Volume 28. Amsterdam ; Philadelphia: Johns Benjamins Publishing Company, 2016.
 • Pęzik, Piotr. “Exploring Phraseological Equivalence with Paralela.” In Polish-Language Parallel Corpora, edited by Ewa Gruszczyńska and Agnieszka Leńko-Szymańska, 67–81. Warsaw: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 2016. http://rownolegle.blog.ils.uw.edu.pl/files/2016/03/04_Pęzik.pdf.
 • Pęzik, Piotr, and Mikołaj Deckert. “Time-Discretising Adverbials. Distributional Evidence of Conceptualisation Patterns.” In Conceptualizations of Time, edited by Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, 295–316. Human Cognitive Processing 52. Amsterdam ; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2016.
 • Rehm, Georg, Hans Uszkoreit, Sophia Ananiadou, Núria Bel, Audronė Bielevičienė, Lars Borin, António Branco, Piotr Pęzik et al. “The Strategic Impact of META-NET on the Regional, National and International Level.” Language Resources and Evaluation, 2016, 1–24. doi:10.1007/s10579-015-9333-4.

2015 (2)

2014 (5)

 • Pęzik, Piotr. “Graph-Based Analysis of Collocational Profiles.” In Phraseologie Im Wörterbuch Und Korpus (Phraseology in Dictionaries and Corpora), edited by Vida Jesenšek and Peter Grzybek, 227–43. ZORA 97. Maribor, Bielsko‑Biała, Budapest, Kansas, Praha: Filozofska fakuteta, 2014.
 • Marek Molenda, Piotr Pęzik, A corpus-based study of learners’ confluence,[{TaLC}10: Proceedings of the 10th International Conference on Teaching and Language Corpora,] 2014
 • Piotr Pęzik, Graph-based analysis of native and learner phraseology,[{TaLC}10: Proceedings of the 10th International Conference on Teaching and Language Corpora,] 2014
 • Georg Rehm, Hans Uszkoreit, Sophia Ananiadou, Núria Bel, Audronė Bielevičienė, Lars Borin, António Branco, Gerhard Budin, Nicoletta Calzolari, Walter Daelemans, Radovan Garabík, Marko Grobelnik, Carmen García-Mateo, Josef van Genabith, Jan Hajič, Inma Hernáez, John Judge, Svetla Koeva, Simon Krek, Cvetana Krstev, Krister Lindén, Bernardo Magnini, Joseph Mariani, John McNaught, Maite Melero, Monica Monachini, Asunción Moreno, Jan Odijk, Maciej Ogrodniczuk, Piotr Pęzik, Stelios Piperidis, Adam Przepiórkowski, Eiríkur Rögnvaldsson, Mike Rosner, Bolette Sandford Pedersen, Inguna Skadiņa, Koenraad De Smedt, Marko Tadić, Paul Thompson, Dan Tufiş, Tamás Váradi, Andrejs Vasiļjevs, Kadri Vider, Jolanta Zabarskaite, The Strategic Impact of {META}-{NET} on the Regional, National and International Level, 2014
 • Magda Zając, Piotr Pęzik, Annotating pronunciation errors in the {PLEC} spoken learner corpus,[{TaLC}10: Proceedings of the 10th International Conference on Teaching and Language Corpora,] 2014

2013 (2)

 • Piotr Pęzik, Paradygmat dystrybucyjny w badaniach frazeologicznych. Powtarzalność, reprodukcja i idiomatyzacja.,[Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka, ewolucja teorii językoznawczych.,] 2013
 • Piotr Pęzik, Wybrane aspekty reprezentatywności małych i średnich korpusów,[Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów,] 2013

2012 (9)

 • Maciej Ogrodniczuk, Piotr Pęzik, Adam Przepiórkowski, Towards a comprehensive open repository of Polish language resources,[Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation, {LREC} 2012,] 2012
 • Maciej Ogrodniczuk, Radovan Garabík, Svetla Koeva, Cvetana Krstev, Piotr Pęzik, Tibor Pintér, Adam Przepiórkowski, György Szaszák, Marko Tadić, Tamás Váradi, Duško Vitas, Central and South-European Language Resources in {META}-{SHARE}, 2012
 • Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Mirosław Bańko, Rafał L. Górski, Marek Łazinski, Piotr Pęzik, Adam Przepiórkowski, Narodowy Korpus Języka Polskiego: geneza i dzień dzisiejszy,[Narodowy Korpus Języka Polskiego: geneza i dzień dzisiejszy,] 2012
 • @author@, Corpus Data across Languages and Disciplines, 2012
 • Piotr Pęzik, Język mówiony w {NKJP},[Narodowy Korpus Języka Polskiego,] 2012
 • Piotr Pęzik, Wyszukiwarka {PELCRA} dla danych {NKJP},[Narodowy Korpus Języka Polskiego,] 2012
 • Piotr Pęzik, Towards the {PELCRA} Learner English Corpus,[Corpus Data across Languages and Disciplines,] 2012
 • Piotr Pęzik, {NKJP} w warsztacie tłumacza,[Narodowy Korpus Języka Polskiego,] 2012
 • Adam Przepiórkowski, Mirosław Bańko, Marek Łaziński, Rafał Górski, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Piotr Pęzik, Practical Applications of the National Corpus of Polish, [Prace Filologiczne,] 2012

2011 (4)

 • Piotr Pęzik, Maciej Ogrodniczuk, Adam Przepiórkowski, Parallel and spoken corpora in an open repository of Polish language resources,[Proceedings of the 5th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics,] 2011
 • Piotr Pęzik, Providing corpus feedback for translators with the {PELCRA} Search Engine for {NKJP},[Explorations across languages and corpora : {PALC} 2009,] 2011
 • Adam Przepiórkowski, Mirosław Bańko, Rafał Górski, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Piotr Pęzik, National Corpus of Polish,[Proceedings of the 5th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics,] 2011
 • Paul Thompson, John McNaught, Simonetta Montemagni, Nicoletta Calzolari, Riccardo del Gratta, Vivian Lee, Simone Marchi, Monica Monachini, Piotr Pęzik, Valeria Quochi, C J Rupp, Yutaka Sasaki, Giulia Venturi, Dietrich Rebholz-Schuhmann, Sophia Ananiadou, The {BioLexicon}: a large-scale terminological resource for biomedical text mining, [{BMC} bioinformatics,] 2011

2010 (2)

 • D Rebholz-Schuhmann, S Kavaliauskas, P Pęzik, {PaperMaker}: validation of biomedical scientific publications, [Bioinformatics (Oxford, England),] 2010
 • Piotr Pęzik, Computational and Corpus Linguistics,[New ways to language,] 2010

2009 (7)

 • D. Trieschnigg, P. Pezik, V. Lee, F. de Jong, W. Kraaij, D. Rebholz-Schuhmann, Response to comment on '{MeSH}-up: effective {MeSH} text classification for improved document retrieval', [Bioinformatics,] 2009
 • Dolf Trieschnigg, Piotr Pęzik, Vivian Lee, Franciska de Jong, Wessel Kraaij, Dietrich Rebholz-Schuhmann, {MeSH} Up: effective {MeSH} text classification for improved document retrieval, [Bioinformatics (Oxford, England),] 2009
 • Tiago Grego, Piotr Pęzik, Francisco M. Couto, Dietrich Rebholz-Schuhmann, Identification of Chemical Entities in Patent Documents,[Distributed Computing, Artificial Intelligence, Bioinformatics, Soft Computing, and Ambient Assisted Living,] 2009
 • P. Pęzik, A. Jimeno-Yepes, D. Rebholz-Schuhmann, Using Biomedical Terminological Resources for Information Retrieval,[Information Retrieval in Biomedicine: Natural Language Processing for Knowledge Integration,] 2009
 • Adam Przepiórkowski, Rafał L. Górski, Marek Łaziński, Piotr Pęzik, Recent Developments in the National Corpus of Polish,[{NLP}, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research: Proceedings of the Fifth International Conference, Smolenice, Slovakia, 25–27 November 2009,] 2009
 • Andra Waagmeester, Piotr Pęzik, Susan Coort, Franck Tourniaire, Chris Evelo, Dietrich Rebholz-Schuhmann, Pathway enrichment based on text mining and its validation on carotenoid and vitamin A metabolism, [Omics: a journal of integrative biology,] 2009
 • Piotr Pęzik, Extraction of multiword expressions for corpus-based discourse analysis,[Studies in cognitive corpus linguistics,] 2009

2008 (3)

 • Jung-Jae Kim, Piotr Pęzik, Dietrich Rebholz-Schuhmann, {MedEvi}: retrieving textual evidence of relations between biomedical concepts from Medline, [Bioinformatics (Oxford, England),] 2008
 • P. Pęzik, A. Jimeno-Yepes, V. Lee, D. Rebholz-Schuhmann, Static dictionary features for term polysemy identification,[Building and evaluating resources for biomedical text mining, {LREC} Workshop,] 2008
 • D. Rebholz-Schuhmann, P. Pezik, V. Lee, J.J. Kim, R. del Gratta, Y. Sasaki, J. McNaught, S. Montemagni, M. Monachini, N. Calzolari, others, {BioLexicon}: Towards a reference terminological resource in the biomedical domain, [the 16th Annual International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology ({ISMB}-2008),] 2008

2007 (3)

 • A. Jimeno, P. Pezik, D. Rebholz-Schuhmann, Information retrieval and information extraction in trec genomics 2007, [The Sixteenth Text {REtrieval} Conference ({TREC} 2007) Proceedings. {NIST} Special Publication: {SP},] 2007
 • Piotr Pęzik, Lexis, the lexicon, terms, idioms and co-occurrence statistics - a case study, 2007
 • Jacek Waliński, Piotr Pęzik, Web access interface to the {PELCRA} referential corpus of Polish, 2007

2005 (2)

 • A. Hardie, E. Levin, P. Pezik, Analiza morfologiczno-składniowa korpusów,[Podstawy językoznawsta korpusowego,] 2005
 • Andrew Wilson, P. Pęzik, Systemy anotacji korpusów jezykowych, korpusów równoleglych i porównywalnych.,[Podstawy jezykoznawstwa korpusowego,] 2005

2004 (1)

 • Rafał Uzar, Piotr Pęzik, Eric Levin, Developing relational databases for corpus linguistics,[Practical applications in language and computers,] 2004

 

wystąpienia

2016

 1. Pęzik, Piotr. “Korpus Monitorujący W Badaniach Trendów I Cykli Językowych.” Presented at Internet jako przedmiot badań językoznawczych, Pobierowo, September 23, 2016.
 2. Pęzik, Piotr. “Exploring, Teaching and Learning Phraseology with Phrime.” presented at TaLC 2016, JL Universität Giessen, July 22, 2016.
 3. Pęzik, Piotr. “Jakich Danych Potrzebujemy W Systemach Tłumaczenia Maszynowego?” presented at Warsztaty ELCR, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, March 9, 2016.
 4. Pęzik, Piotr. “Implications and Applications of Dependency-Based Phraseology Extraction.” Invited lecture, University of Birmingham, February 17, 2016.
 5. Pęzik, Piotr. “Large-Scale Phraseology Extraction for Collaborative Learning and Multilingual Content Exploration Networks.” presented at Information and Networking Days on Horizon 2020 Big Data topics, Brussels, European Commission, January 15, 2016.

2015

 1. Pęzik, Piotr. “A Large, Dependency-Based Combinatorial Dictionary for Exploring, Teaching and Translating Phraseology.” presented at CoLTA, Hong Kong Institute of Education, December 17, 2015.
 2. Pęzik, Piotr. “Technologie Językowe Na Rynku Cyfrowym.” presented at Seminarium - informatyka i telekomunikacja, Łódź, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, November 17, 2015.
 3. Pęzik, Piotr. “O Cyklach Frekwencyjnych Niektórych Słów I Wyrażeń W Latach 2010–2015.” presented at Sympozjum „Słowa klucze”, Uniwersytet Warszawski, October 27, 2015. http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl.
 4. Pęzik, Piotr. “Dyskurs W Czasie Rzeczywistym.” presented at III Warsztaty CLARIN-PL, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, May 19, 2015.
 5. Pęzik, Piotr. “Exploring Polish-English Parallel Corpora with Paralela.” presented at Polskojęzyczne Korpusy Równoległe, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, March 30, 2015.
 6. Pęzik, Piotr. “Exploring the Formal and Contextual Stereotypicality of Collocational Chains.” presented at Europhras 2015, Universidad de Malaga, Spain, June 29, 2015.
 7. Pęzik, Piotr. “Korpusowe Narzędzia Do Badania Ekwiwalencji Frazeologicznej.” presented at II Warsztaty CLARIN-PL, Politechnika Wrocławska, Wrocław, May 19, 2015.
 8. Pęzik, Piotr. “Korpusy Referencyjne i Równoległe W Badaniach Ekwiwalencji Frazeologicznej.” presented at Warsztaty humanistyki cyfrowej IBL PAN, IBL PAN, Warszawa, May 14, 2015.
 9. Pęzik, Piotr. “Rejestr Konwersacyjny Na Podstawie Danych Spokes.” presented at Warsztaty humanistyki cyfrowej CLARIN-PL, Politechnika Wrocławska, Wrocław, May 19, 2015.
 10. Pęzik, Piotr. “Rejestr Nieformalny-Konwersacyjny Polszczyzny. Dane Korpusowe a Stylizacja.” presented at Warsztaty humanistyki cyfrowej IBL PAN/ CLARIN-PL, Instytut Badań Literackich PAN, April 15, 2015.
 11. Pęzik, Piotr. “Zastosowanie Słabo Nadzorowanych Metod Eksploracji i Wyszukiwania Kontekstowego W Dużych Zbiorach Danych.” presented at V spotkanie polskiej grupy badawczej systemów uczących się, Politechnika Śląska, Gliwice, April 24, 2015.
 12. Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara, Piotr Pęzik, Paul Wilson, and Jerzy Tomaszczyk. “DRDs in a Contrastive Perspective. A Corpus-Based Cognitive Study.” presented at TextLink First Action Conference, Université catholique de Louvain, January 27, 2015. http://pezik.pl/lib/exe/fetch.php?media=text_link_louv_poster.pdf.

2014

 1. Deckert, Mikołaj, and Piotr Pęzik. “Time-Discretising Adverbials in Reference Corpora: Distributional Evidence of Conceptualisation Patterns.” presented at PALC 2014, Łódź, Poland, November 22, 2014. http://palc.uni.lodz.pl/files/palc_programme.pdf.
 2. Pęzik, Piotr. “Identifying Acquisition Pathways of Temporal fluency Devices in Conversational Learner Discourse.” presented at Pragmatic Markers, Discourse Markers and Modal Particles: What do we know and where do we go from here?, Como, Università dell’Insubria, October 17, 2014.
 3. Pęzik, Piotr. “More Remembering, Less Putting Together. Developing an Awareness of Phraseological Equivalence.” Lublin, UMCS, September 23, 2014.
 4. Pęzik, Piotr. “O Zastosowaniach Korpusów Językowych.” Szkiełko I Oko. Łódź: Polish Radio Lodz, June 25, 2014. https://drive.google.com/file/d/0B-bL3n7_jMG5Nm1GNVZaUTlrZUk/edit?usp=sharing.
 5. Pęzik, Piotr. “Spokes – a Search and Exploration Service for Conversational Corpus Data.” presented at CLARIN Annual Conference 2014, Soesterberg, The Netherlands, October 25, 2014. http://pezik.pl/lib/exe/fetch.php?media=spokes_plakat_2014_10.pdf.
 6. Pęzik, Piotr, and Ewa Guz. “Exploring Prosodic Patterns of Discourse Devices.” presented at PALC 2014, Łódź, Poland, November 21, 2014. http://palc.uni.lodz.pl/files/palc_abstracts.pdf.
 7. Pęzik, Piotr, and Bartosz Zieliński. “Elementy Metod Grafowych I Kombinatorycznych W Badaniach Frazeologicznych.” Invited lecture presented at Natural Language Processing Seminar IPI PAN, Warsaw, Poland, IPI PAN, May 14, 2014. http://nlp.ipipan.waw.pl/NLP-SEMINAR/140512.pdf. Edit

2013

 1. Bański, Piotr, Joachim Bingel, Nils Diewald, Elena Frick, Michael Hanl, Marc Kupietz, Piotr Pęzik, Carsten Schnober, and Andreas Witt. “KorAP: The New Corpus Analysis Platform at IDS Mannheim.” Conference demo presented at 6th Language & Technology Conference, Poznań, December 8, 2013. http://www.ltc.amu.edu.pl/abstracts2013.html#126.
 2. Pęzik, Piotr. “Automatic Extraction of Discourse-Functional Lexical Units from Conversational Corpora. Some Fluency Considerations.” Conference paper presented at Accents 2013 Conference, Łódź, December 7, 2013. http://filolog.uni.lodz.pl/accents/Abstracts-2013.pdf.
 3. Pęzik, Piotr. “CESAR in META-SHARE.” presented at Final CESAR project review, Luxembourg, April 10, 2013.
 4. Pęzik, Piotr. “Corpus Mining Tools in the PLEC Project.” Poster presentation presented at Corpus Linguistics 2013, Lancaster, UK, July 25, 2013. http://ucrel.lancs.ac.uk/cl2013/programme.php.
 5. Pęzik, Piotr. “Funkcje wyszukiwawcze systemu Eureka.” Workshop presentation presented at Transition Technologies Eureka expert workshop, Łódź, March 12, 2013.
 6. Pęzik, Piotr. “Indexed Graph Databases for Querying Rich TEI Annotation.” Conference paper presented at Perspectives on querying TEI-annotated data, TEI Conference and Members Meeting 2013, Rome, October 1, 2013. http://digilab2.let.uniroma1.it/teiconf2013/program/workshop/.
 7. Pęzik, Piotr. “Text and Annotation Mining Tools in the PLEC Learner Corpus.” Conference paper presented at Learner Corpus Research Conference, 2013, Bergen, September 29, 2013. http://lcr2013.b.uib.no/program/sunday/.
 8. Pęzik, Piotr, Mikołaj Deckert, and Łukasz Dróżdż. “Phraseology of Evaluation – a Corpus-Based Study of American and Polish Internet Data.” Workshop presentation presented at New Media, New Audiences. International Workshop, Łódź, April 13, 2013. http://anglistyka.uni.lodz.pl/newma_workshop.

2012

 1. Marek Łaziński, Piotr Pęzik. “Co Wyczyniają Językoznawcy Na Spółkę Z Informatykami - PR Trójka.” Klub Trójki. Warsaw: Polish Radio 3, February 7, 2012. http://www.polskieradio.pl/9/396/Artykul/533041,O-slowach-i-jezyku-w-Klubie-Trojki.
 2. Molenda, Marek, and Piotr Pęzik. “A Corpus-Based Study of Learners’ Confluence.” Poster presentation presented at 10th Teaching and Language Corpora Conference, Warsaw, July 12, 2012.
 3. Pęzik, Piotr. “Graph-Based Analysis of Native and Learner Phraseology.” Conference paper presented at 10th Teaching and Language Corpora Conference, Warsaw, July 12, 2012.
 4. Pęzik, Piotr. “Graph-Based Visualisation of Collocational Profiles.” Conference paper presented at Europhras 2012 Conference, Maribor, August 28, 2012. http://www.europhrasmaribor.si/eng/.
 5. Pęzik, Piotr. “Hask Collocation Dictionaries in the Translator’s Workshop.” Conference presentation presented at Translation Management Europe 2012, Warsaw, September 4, 2012. http://2010.tm-europe.org/content/programme-2012.
 6. Pęzik, Piotr. “Indeks Frazeologiczny — Próba Ilościowego Opisu Frazeologii Dyskursu.” Invited lecture presented at Konferencja Dyskurs 2013’’, Łódź, June 13, 2012.
 7. Pęzik, Piotr. “Korpusy Anotowane Jako Grafowe Bazy Danych.” Conference presentation presented at HLT 2012 Conference, Warsaw, September 28, 2012.
 8. Pęzik, Piotr. “Narodowy Korpus Języka Polskiego W Warsztacie Tłumacza.” presented at ICT and Social Media in Language Education, Warsaw, September 24, 2012. http://konferencje.frse.org.pl/edj2012/article/mowcy/lang:pl.
 9. Pęzik, Piotr. “Paradygmat Dystrybucyjny W Badaniach Frazeologicznych.” Invited lecture presented at Konferencja Metodologie językoznawstwa V, Łódź, May 8, 2012.
 10. Pęzik, Piotr. “PELCRA Language Tools and Resources.” Conference presentation presented at Poznań Linguistic Meeting Conference 2012, Poznań, September 9, 2012.
 11. Pęzik, Piotr. “Polskie Korpusy Równoległe I Zasoby Wielojęzyczne W Projekcie CESAR.” presented at Natural Language Processing Seminar IPI PAN, Warsaw, January 9, 2012. http://nlp.ipipan.waw.pl/NLP-SEMINAR/previous-p.html.
 12. Pęzik, Piotr. “Tłumaczenie I Lokalizacja Witryn Internetowych a Jednolity Rynek Cyfrowy.” Conference presentation presented at Łódź International Studies Academy conference, Łódź, December 19, 2012.
 13. Pęzik, Piotr. “TOWARDS a Comprehensive Open Repository of Polish Language Resources.” Conference poster presented at Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation, Istanbul, May 12, 2012. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/index.html.
 14. Pęzik, Piotr, and Magda Zając. “Developing a Corpus-Based Index of Commonly Mispronounced Words.” presented at Accents 2013 Conference, Łódź, December 8, 2012. http://filolog.uni.lodz.pl/accents/Abstracts-2012.pdf.
 15. Zając, Magda, and Piotr Pęzik. “Annotating Pronunciation Errors in the PLEC Spoken Learner Corpus.” Conference paper presented at 10th Teaching and Language Corpora Conference, Warsaw, July 12, 2012.

2011

 1. Pęzik, Piotr. “Developing Translation and Localisation Language Resources in META-NET/CESAR.” Conference presentation presented at Translation Management Europe 2011, Warsaw, October 29, 2011. http://2010.tm-europe.org/content/programme-2012.
 2. Pęzik, Piotr. “Parallel and Spoken Corpora in an Open Repository of Polish Language Resources.” presented at 5th Language & Technology Conference, Poznań, November 27, 2011. http://www.ltc.amu.edu.pl/a2011/.
 3. Pęzik, Piotr. “Towards the PLEC Learner Corpus.” presented at Practical Applications in Language and Computers 2011, Łódź, April 13, 2011.

2010

 1. Pęzik, Piotr. “Effective Text Classification for Improved Document Retrieval.” presented at COST A31 Seminar, Budapest, March 2, 2010.
 2. Pęzik, Piotr. “Obszary Badań Językoznawczych W Instytucie Anglistyki UŁ.” Poster presentation presented at LXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Wrocław, September 27, 2010.
 3. Pęzik, Piotr. “Recent Developments in the National Corpus of Polish.” Poster presentation presented at 7th International Conference on Language Resources and Evaluation, Valetta, Malta, May 20, 2010. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2010/index.html.
 4. Pęzik, Piotr. “Stability and Adaptation in Text Classification Systems.” Paris, France, Centre de Recherche Linguistiques sur l’Asie Orientale, May 17, 2010.
 5. Pęzik, Piotr. “Using the PELCRA NKJP Corpus Search Engine to Raise the Phraseological Awareness of Translation Students.” presented at NEW CHALLENGES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING, Piotrków Tryb., October 23, 2010.

2009

 1. Pęzik, Piotr. “Information Retrieval and Named Entity Recognition in Biomedicine.” Scientific workshop session presented at EMBL-EBI textmining workshop, Cambridge, UK, European Bioinformatics Institute, October 5, 2009.
 2. Pęzik, Piotr. “Investigating Lexical Convergence as a Representativeness Criterion in the National Corpus of Polish.” Conference paper presented at Corpus Linguistics 2009, Liverpool, UK, July 22, 2009.
 3. Pęzik, Piotr. “NKJP - The National Corpus of Polish.” Conference poster presented at Corpus Linguistics 2009, Liverpool, UK, July 23, 2009.
 4. Pęzik, Piotr. “On the Uniqueness of Casual Spoken Discourse – Insights from the National Corpus of Polish.” Conference paper presented at American Association for Corpus Linguistics AACL 2009, Edmonton, Canada, University of Alberta, October 8, 2009. http://www.ualberta.ca/~aacl2009/AACL2009-AbstractBook-Oct13.pdf.
 5. Pęzik, Piotr. “PaperMaker: Consistency Analysis of Published Manuscripts.” presented at Semantic Enrichment of the Scientific Literature 2009, European Bioinformatics Institute, Cambridge, UK, March 30, 2009.
 6. Pęzik, Piotr. “Providing Feedback for Translators with the PELCRA Search Engine for NKJP.” presented at PALC 2009 Conference, University of Łódź, Łódź, Poland, April 6, 2009.

2006 - 2008

 1. Pęzik, Piotr. “It’s All in the Genes: Natural Language Processing in the Biomedical Domain.” Invited lecture presented at Scientific meeting, Birmingham, UK, Aston University, November 12, 2008.
 2. Pęzik, Piotr. “Static Dictionary Features for Term Polysemy Identification.” Conference presentation presented at 6th International Conference on Language Resources and Evaluation, Marrakesh, Morocco, May 26, 2008.
 3. Pęzik, Piotr. “The Use of Classifiers for Selected NLP Problems – Applications, Requirements and Evaluation.” presented at COST A31 Workshop, Budapest, Hungary, May 16, 2008.
 4. Pęzik, Piotr. “Relational Databases for Corpus Data.” presented at COST A31 Workshop, Berlin, December 8, 2006.
 5. Pęzik, Piotr. “Składowanie I Przetwarzanie Danych Językowych W Relacyjnej Bazie Danych - Korpus PELCRA I MySQL.” Invited lecture presented at Natural Language Processing Seminar IPI PAN, Warsaw, January 9, 2006. http://nlp.ipipan.waw.pl/NLP-SEMINAR/140512.pdf.

 

Kontakt

E-mail: pezik@uni.lodz.pl

WWW: pezik.pl

 

Dyżur: środy 12:00, s. 4.31