Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

dr Łukasz Salski

O mnie

Moja praca naukowa i dydaktyczna związana jest z nauczaniem języka angielskiego jako obcego. Z jednej strony w Instytucie Anglistyki UŁ zajmuję się przygotowaniem przyszłych nauczycieli języka angielskiego, z drugiej interesuje mnie nauczanie i rozwój sprawności pisania w języku obcym. Jestem organizatorem międzynarodowej konferencji poświęconej pisaniu w języku obcym FLOW (Foreign Language Opportunities in Writing), a także inicjatorem powstania przy Instytucie Anglistyki centrum pisania ERIC (English wRiting Improvement Center). Od roku 2012 jestem członkiem zarządu European Writing Centers Association, a obecnie (2014-2016) pełnię funkcję przewodniczącego tej organizacji. Poza tym, jestem sekretarzem łódzkiego komitetu okręgowego Olimpiady Języka Angielskiego oraz współredaktorem i redaktorem odpowiedzialnym angielskojęzycznego czasopisma literackiego Dekadentzya.

Publikacje

Szubko-Sitarek, W., Salski, Ł., Stalmaszczyk, P. (Eds.) 2014. Language Learning, Discourse and Communication. Studies in Honour of Jan Majer. Cham: Springer.

Salski, Ł. 2014. Demistyfying academic writing. In: W. Szubko-Sitarek, Ł. Salski, P. Stalmaszczyk. (Eds.) Language Learning, Discourse and Communication. Studies in Honour of Jan Majer. Cham: Springer. 37-46.
Reichelt, M., Salski, Ł. et al. 2013. A table and two chairs: Starting a writing center in Łódź, Poland. Journal of Second Language Writing 22 (277-285).
Dolgikh, O.V., Salski, Ł. 2013. Пути исследования содержания ценностей в языковом сознании русских и поляков: психолингвистический подход. Acta Albaruthenica, Rossica, Polonica. Vitebsk: Vitebsk State University. 86-89.
Salski, Ł., Szubko-Sitarek, W. (Eds.) 2013. Perspectives on Foreign Language Learning, Łódź: WUŁ
Salski, Ł. 2012. Contrastive Rhetoric and Teaching English Composition Skills. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Salski, Ł. 2012. Głosy w procesie pisania. Rozprawy Humanistyczne vol. 13. Włocławek: Wydawnictwo Naukowe PWSZ we Włocławku. 141-159.
Majer, J., Salski, Ł. (Eds.) 2011. Foreign Language Opportunities in Writing. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Salski, Ł. 2011. “The dynamic model of writing and its implications for the FL classroom”. [w:] Foreign Language Opportunities in Writing. Łódź: Łódź University Press. str. 53-60.
Chojnacka, K., Salski, Ł. 2011. “Authentic writing in the (foreign language) classroom - contradictory or doable?” [w:] Foreign Language Opportunities in Writing. Łódź: Łódź University Press. str. 225-231.
Kowalski, R., Salski, Ł. 2009. A Few Aspects of Introducing Literature into a Language and Culture Classroom. In: Synthesis of Fiction and Non-Fiction in Literature and Art. Proceedings of the Second International Academic and Practical Conference. Kazań: Wydawnictwo Szkoła. 338-341.
Salski, Ł. 2009. On teaching foreign language writing--between tension and resistance. W: Aktualni problemy filologii ta amerikanski studii. Materialy II mizhnarodnoj naykovo-prakticznoj konferencii 22-24 kvitnia 2009 r. Kijów: Wydawnictwo Uniwersytetu Europejskiego. 381-383.
Salski, Ł. 2009. Rhetoric and Process in Teaching ELT Writing. In: J. V. Stulov (Ed.) Prepodavanie anglijskogo jazyka i smezhnych disciplin. Materialy Mezhdunarodnoj naucznoj konferencii. Minsk: MSLU. 111 - 116.
Salski, Ł. 2008. Rhetoric and process in teaching EFL writing. In: Stulov, Yu. V. American and European Studies Yearbook 2006-2007 vol. 2. 298-305.
Salski, Ł. 2008. W poszukiwaniu modelu pisania w języku obcym. W: J. Nijakowska. Druga konferencja z cyklu Język – Poznanie – Zachowanie. Książka abstraktów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 41-42.
Salski, Ł. 2008. Affective considerations in EFL composition. W: A. Radu. First International Conference. Teaching English Academic Writing in Ukraine: Problems and Prospects. Book of Abstracts. Lwów: Uniwersytet im. Iwana Franko. 77-78.
Salski, Ł., Majer, J. 2007. Discourse Transfer in L2 Compositions: Implications for Contrastive Rhetoric. Rozprawy Humanistyczne t.VIII. Włocławek: Wydawnictwo Naukowe PWSZ we Włocławku. 77-86.
Salski, Ł. 2007. Reader and writer responsibility: relevance for teaching English composition to Polish EFL students. W: P. Stalmaszczyk i I. Witczak-Plisiecka (red.) PASE Studies in Linguistics. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 255-261.
Salski, Ł. 2007. Retoryka (kontrastywna) i proces (heurystyczny) w nauczaniu sprawności pisania w języku obcym. W: J. Majer i J. Nijakowska (red.) Język Poznanie Zachowanie. Studia nad psycholingwistycznymi aspektami przyswajania języka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 176-185.
Salski, Ł., Majer, J. 2006. The role of formal schemata In teaching English composition to Polish learners. Rozprawy Humanistyczne t.VI. Włocławek: Wydawnictwo Naukowe PWSZ we Włocławku. 55-67.
Majer, J., Salski, Ł. 2004. The pragmatics of classroom discourse: Requests and Commands. W: J. Arabski (red.) Pragmatics and Language Learning. Kraków: Universitas. 51-67.
Salski, Ł. 2004. Proces jako standard w nauce pisania w języku obcym. Rozprawy Humanistyczne t.II. Włocławek: Wydawnictwo Naukowe PWSZ we Włocławku. 193-201.
Kołodziejczyk, H., Rapacka, S., Salski, Ł. 2002. Projekt micro-teaching: alternatywna możliwość przygotowania studentów-przyszłych nauczycieli języków obcych do odbywania praktyk pedagogicznych. Edukacja Alternatywna 1/2002. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi. 187-198.
 

Konferencje

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

Symposium on Second Language Writing (Purdue University, West Lafayette, IN, USA – 2004, 2006, 2012; Arizona State University, Phoenix, AZ, USA – 2009, 2014; University of Murcia, Spain – 2010; Shandong University, Jinan, China – 2013)
European Writing Centers Association (American University of Paris, Paris, France – 2010, American University in Bulgaria, Blagoevgrad, Bulgaria – 2012, Frankfurt/Oder 2014)
Academic Writing in Eastern Europe (West University of Timisona, Timisoara, Romania – 2014)
European Association for the Teaching of Academic Writing (University of Coventry, Coventry, UK – 2009)
Teaching English Academic Writing (Ivan Franko University, Lviv, Ukraine – 2008, 2011)
Writing Revisited (IATEFL SIG, Cambridge – 2005)
International Society of Applied Psycholinguistics (University of Silesia, Cieszyn, Poland – 2004, International Friendship University, Moscow, Russia – 2013)
Belarusian-Russian-Polish Comparative Linguistics, and Literature and Culture Studies (Vitebsk State University, Vitebsk, Belarus – 2013)
Language – Cognition – Communication (University of Łódź, Łódź – 2006, 2008)
Belarusian National Association of Teachers of English (Minsk State Linguistic University, Minsk, Belarus – 2006, 2008, 2010, 2012)
Classroom-Oriented Research (Adam Mickiewicz University, Kalisz, Poland – 2011, University of Łódź, Poland, 2012)
Aktualni problemy filologii ta amerikanski studii (State Aviation University, Kiev, Ukraine – 2009)
Belarusian Association for American Studies (Minsk State Linguistic University, Minsk, Belarus – 2007, 2010, 2013)
The Synthesis of Fictional and Non-fictional in Literature and Art (V.I. Lenin University, Kazan, Russia – 2008)

REFERATY PLANARNE NA KONFERENCJACH

On teaching foreign language writing—between tension and resistance – Aktualni problemy filologii ta amerikanski studii; State Aviation University, Kiev, Ukraine 2009.
The Third One—a road movie within the Polish tradition – Belarusian Association for American Studies; Minsk State Linguistic University, Minsk, Belarus, 2010.
Academic writing is also writing – Teaching English Academic Writing; Ivan Franko University, Lviv, Ukraine, 2011.
EFL writing instruction in Poland: where traditional does not mean current, but current means traditional – Symposium on Second Language Writing; Shandong University, Jinan, China, 2013.
On “anti-artism” of pop culture: The case of Car by Harry Crews – Belarusian Association for American Studies; Minsk State Linguistic University, Minsk, Belarus, 2013.

Kursy
Dydaktyka nauczania języka angielskiego
Dydaktyka ogólna z elementami prawa oświatowego
Pisanie i analiza tekstu
Pisanie tekstów akademickich
Seminarium licencjackie
Zajęcia specjalizacyjne dla seminariów licencjackich i magisterskich

 

Kontakt
lpsalski@uni.lodz.pl