Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

dr Anna Cichosz

O mnie

 

Dr Anna Cichosz jest adiunktem w Zakładzie Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego UŁ. Jej specjalność naukowa to językoznawstwo historyczne, w szczególności składnia języków starogermańskich. Prowadzi badania korpusowe nad szykiem zdania języka staroangielskiego i starogórnoniemieckiego oraz wpływem łaciny na szyk ww. języków.
Publikacje
 • Cichosz, Anna. (w recenzji). The origin of English clause-initial quotative inversion. Journal of Historical Linguistics.

 • Cichosz, Anna. (przyjęte do druku). The V-2 rule in Old English conjunct clauses. Folia Linguistica Historica.

 • Cichosz, Anna. (przyjęte do druku). Parenthetical reporting clauses in the history of English: the development of quotative inversion. English Language and Linguistics.

 • Cichosz, Anna. 2018. The constituent order of hwæt-clauses in Old English prose. Journal of Germanic Linguistics 30 (1). 1-42.

 • Cichosz, Anna. 2017. Verb-initial main clauses in Bede: A translation effect? In Andrzej Kijak, Jerzy Nykiel & Andrzej M. Łęcki (eds), Current developments in English historical linguistics. Studies in honour of Professor Rafał Molencki, 68-89. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 • Cichosz, Anna. 2017. Inversion after Clause-Initial Adverbs in Old English: The Special Status of þa, þonne, nu, and swa. Journal of English Linguistics 45 (4). 308-337.

 • Cichosz, Anna. 2017. Old English verbs of saying and the V-1 order. English Language and Linguistics 21 (3). 533-558.

 • Cichosz, Anna, Jerzy Gaszewski & Piotr Pęzik. 2016. Element Order in Old English and Old High German Translations. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

 • Waniek-Klimczak, Ewa & Anna Cichosz (eds). 2016. Variability in English across Time and Space. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Cichosz, Anna and Jerzy Gaszewski. 2014. The V-2 Phenomenon in the OE Bible: The question of representativeness. Journal of English Linguistics 42 (2). 114-143.

 • Cichosz, Anna. 2013. V-1 main declarative clauses in Old English and Old High German biblical translations. Hegedus Iren & Dora Podor (eds), Periphrasis, Replacement and Renewal: Studies in English Historical Linguistics. Cambridge: CSP.

 • Cichosz, Anna. 2013. Against the “West Germanic Syntax” hypothesis: The V-2 constraint in Old English and Old High German. Dorothea Hoffmann & Michael Ramsammy (eds), Proceedings to the 18th International Linguistics Postgraduate Conference, 82-94. Manchester: University of Manchester.

 • Cichosz, Anna. 2012. A parallel Latin - Old English corpus of biblical translations as a tool for word order studies.  Piotr Pęzik (ed.), Corpus Data Across Languages and Disciplines [Łódź Studies in Language 28], 65–82. Frankfurt am Main: Peter Lang.

 • Cichosz, Anna. 2010. The Influence of Text Type on Word Order of Old Germanic Languages - a Corpus-Based Contrastive Study of Old English and Old High German [Studies in Medieval English Language and Literature]. Frankfurt am Main: Peter Lang.

 • Cichosz, Anna. 2009. The use of the ‘subordinate word-order’ in Old English and Old High German – a text-type dependent comparative analysis. Marcin Krygier & Liliana Sikorska (eds), þe Laurer of Oure Englische Tonge [Medieval English Mirror]. 59-78.

 • Cichosz, Anna. 2009. Creating comparable corpora for historical syntactic studies. The case of Old English and Old High German. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (ed.), Corpus Linguistics. Computer Tools, and Applications – State of the Art. Frankfurt am Main: Peter Lang.

 • Kamińska, Anna. 2009. Recenzja książki: Davis, Graeme. 2006. Comparative Syntax of Old English and Old Icelandic: Linguistic, Literary and Historical Implications w: Research in Language V.

 • Kamińska, Anna. 2007. The word order of Old English and Old High German non-conjoined declarative clauses in different text types. Studia Anglica Posnaniensia 43.

 

Projekty
 • Projekt promotorski KBN nr N N104326134 "Wpływ typu tekstu na szyk zdania w językach starogermańskich: korpusowe studium porównawcze języka staroangielskiego i starogórnoniemieckiego" (zrealizowany w latach 2008-2009, kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk) - WYKONAWCA
 • Projekt badawczy NCN nr N N104 379140  „Korpusowa analiza porównawcza wpływu składni łacińskiej na szyk zdania w tłumaczeniach staroangielskich i starogórnoniemieckich” (zrealizowany w latach 2011-2015) – KIEROWNIK PROJEKTU
Konferencje
 • HEL-P: History of English Language in Poznań (2017) - “Null subjects in the Old English Bede: a translation effect?” (Poznań)

 • International Pragmatics Association Conference (2017 with I. Witczak-Plisiecka) - “The Old English nu: a temporal adverb or a discourse marker?” (Belfast)

 • International Conference on Middle English (2017) - “Quotative inversion with subject pronouns: from Old to Middle English” (Stavanger)

 • ICAME (2017) - “Non-inversion after þa in Old English prose: a corpus study” (Praga)

 • ISLE (2016) - "Quotative inversion in Old English" (Poznań)

 • Linguistics Beyond and Within (2016) - "Inversion after fronted adverbial clauses in OE prose" (Lublin)

 • 48th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (2015 with J. Gaszewski) – “Verb position in Old English and Old High German translations: the role of Latin” (Leiden)

 • International Conference on History of English Language (2014 with J. Gaszewski, M. Grabski) – “The V-2 Phenomenon in Old English and Old High German translations” (Leuven)

 • International Conference on History of English Language (2014 with J. Gaszewski) – “Subordinate clauses in selected Old English translations” (Leuven)

 • Empirical Methods in Language Studies (2014) – “Verb-initial declarative clauses in Old English and Old High German translations: a corpus-based comparative study” (Łódź)

 • Practical Applications of Language Corpora (2014) – “The position of objects in Old English and Old High German translations” (Łódź)

 • 47th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (2014 with J. Gaszewski) – “Absolute constructions in Old English and Old High German translations” (Poznań)

 • Medieval English Studies Symposium (2012 with J. Gaszewski) – “V-1 main declarative clauses in Old English translations – a calque from Latin?” (Poznań)

 • International Conference on History of English Language (2012 with J. Gaszewski) – “Constituent order in conjunct clauses in selected Old English translations” (Zurych)

 • Medieval English Studies Symposium (2011 with J. Gaszewski) – “The Verb-Second phenomenon in the Old English Bible and the question of representativeness” (Poznań)

 • Languages in Contact (2011) – “Verb-initial declarative clauses in Old English and Old High German biblical translations: a Latin influence or a native development?” (Wrocław)

 • Practical Applications in Language and Computers (2011) – “A parallel Latin - Old English corpus of biblical translations as a tool for word order studies” (Łódź)

 • International Conference on History of English Language (2010) - "Hwilum word be worde, hwilum andgit of angiete: A comparative study of Latin influences on the word order of Old English and Old High German translations" (Pecz)

 • Foreign Influences on Medieval English (2009) -  "The influence of Latin on the word order of Old English and Old High German translations" (Warszawa)

 • Multilingual Discourse Production (2009) – "A contrastive study of Latin influences on Old English and Old High German" (Hamburg)

 • Postgraduate Linguistics Conference (2009) – “V-2 Constraint in Old English and Old High German” (Manchester)

 • Practical Applications in Language and Computers (2009) - "ENHIG Project – Old English and Old High German word order compared" (Łódź)

 • Medieval English Studies Symposium (2008) – “V-1 Declarative Clauses: A Contrastive Study of Old English and Old High German” (Poznań)

 • Metodologie Językoznawstwa (2008) - "Zastosowanie korpusów porównywalnych w badaniach składni języków martwych (studium porównawcze języka staroangelskiego i starogórnoniemieckiego" (Kraków)

 • Medieval English Studies Symposium (2007) - "Word order patterns in Old English and Old High German subordinate clauses: a corpus-based comparative study" (Poznań)

 • 2nd Scandinavian Ph.D. Conference (2007) - "The word order of Old English and Old High German declarative clauses" (Bergen)

 • Practical Applications in Language and Computers (2007) - "A comparative study of Old English and Old High German word order" (Łódź)

 • Medieval English Studies Symposium (2006) - "Old English and Old High German: a comparative analysis of word order patterns in different text types" (Poznań)

 

Kursy

 

 • Historia języka angielskiego (wykład i ćwiczenia)
 • Gramatyka opisowa I
 • Fonetyka praktyczna
 • Seminaria specjalizacyjne i konwersatoria orientujące
 • Seminaria licencjackie i magisterskie
Kontakt

 

gabinet: 4.06