Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

dr Anna Parr-Modrzejewska

O mnie 

Anna Parr-Modrzejewska jest asystentką i doktorantką w Instytucie Anglistyki UŁ. Jej zainteresowania naukowe obejmują psycholingwistyczne aspekty dwujęzyczności w kontekście edukacji formalnej, nauczanie i uczenie się języka angielskiego jako elementu kształcenia zintegrowanego na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, charakterystykę dyskursu klasowego i kształcenie nauczycieli języka obcego. Współorganizuje konferencje Classroom oriented research i Language Across Curriculum. Anna Parr-Modrzejewska jest również absolwentką filologii polskiej i pedagogiki wczesnoszkolnej, trenerem dydaktycznym w wydawnictwie edukacyjnym, autorem materiałów do podręczników szkolnych, metodykiem dużej szkoły językowej i praktykującym nauczycielem języka angielskiego. Zajmuje się prowadzeniem zajęć praktycznych z zakresu dydaktyki.

 

Publikacje

 

Parr-Modrzejewska A. (2012) Learning in progress – do not disturb! The Teacher 6-7 (100) s. 10-15
Parr-Modrzejewska A. (2012) Spójny obraz dziecięcego świata. Integrowanie treści przedmiotowych i języka obcego na poziomie wczesnej edukacji podstawowej. Naukowe Rozprawy Humanistyczne Włocławek: Wyd. PWSZ
Parr-Modrzejewska A., Ostrogska, P. (2011)The joy of writing – Teach, Practice, Inspire!” [w:] Salski, Ł. (red.) FLOW.  Łódź Wyd. UŁ
Parr-Modrzejewska A. (2010) Pozajęzykowe funkcje zmiany kodu językowego w dyskursie dwujęzycznym [w:] Zeszyty     Naukowe Rozprawy Humanistyczne t. XII. Włocławek: Wyd. PWSZ, s. 229-242
Parr-Modrzejewska A. (2011) Quality content matters [w:] The Teacher 2(86), s. 6-11
Parr-Modrzejewska A. (2010) Writing real texts for real people [w:] The Teacher 7-8 (91)
Parr-Modrzejewska, A. (2006) Manipulacja w procesie przekładu [w:] Wyrazić niewyrażalne. Językoznawstwo. red.          Makowska J., Krupska-Perek A. Łódź: Wydawnictwo WSHE, s. 103-110

 

Konferencje

 

Konferencje metodyczne wydawnictwa Macmillan 2013: Teaching and exam preparation – a SOUND approach,         Order, order! The teacher in the world of teenagers, Tuning up competent students – the challenge of     speaking in high school
DevelopingChildren's Foreign Language Skills at School and in a Family Environment, 2012 Bratysława:               Integrating English into Early Primary Content Teaching – a Polish perspective.
EWCA Bułgaria 2012 Anna Parr-Modrzejewska, Jan Andres , Ed Lowczowski , Marek Molenda, Elizabeth
            Reddington, Melinda Reichelt, Ola Majchrzak, Lukasz Salski, Ewa Wisniewska-Steciuk Meet ERIC
PELT Rzeszów 2012
Revolution or EVOLUTION? Organising learning for upper-primary students
PELT Rzeszów 2012 Grammar awareness through the gateway of communicative competence
VII KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I             WCZESNOSZKOLNYM Wyższa Skoła Lingwistyczna w Częstochowie (2011) Wpływ nauczania języka     angielskiego jako elementu kształcenia zintegrowanego w pierwszym etapie edukacji podstawowej na            zachowania językowe dzieci
Konferencje metodyczne wydawnictwa Macmillan 2011: The voice of reason. teaching vocabulary for exam  preparation and for life; The new oral matura exam.
Mastering the task; The fashion for a tailor made         exam preparation lesson; Try walking in their shoes. Assessing new oral matura.  
Konferencja - New Challenges in Foreign Language Teaching and Learning (2010) - "Content and Language Integrated Learning in early primary education as a contributory factor in general cognitive development  - a study in progress"
II KONFERENCJA MŁODYCH LINGWISTÓW „JĘZYK BEZ GRANIC” Warszawa (2010) Anna Parr-Modrzejewska,    Olga Trendak CLIL jako forma nauczania języka angielskiego w pierwszym etapie edukacji podstawowej;     Trening             strategiczny – krytyczne podejście
Konferencja fundacji Edukacyjnej 4H w Polsce pt.
Doświadczenia oraz nowe tendencje w metodyce nauczania          języka             angielskiego w szkołach podstawowych Łódź 2010 - "Nowe trendy w metodyce nauczania    języka angielskiego w wieku wczesnoszkolnym"
Konferencja - Język Poznanie Zachowanie – (2010) - "Teoria Inteligencji Złożonej Howarda Gardnera a         preferencje uczniów dotyczące typów zadań na zajęciach języka angielskiego"
Konferencja FLOW (2009) “The joy of writing – Teach, Practice, Inspire!”
Konferencja YLMP (2009) Gardner’s Multiple Intelligences Theory in action
Język, poznanie, zachowanie (2008) - Nadzieje i obawy związane z nauczaniem dwujęzycznym w wieku         wczesnoszkolnym
IATEFL Łódź (2007) – Creating conditions for bilingual education in public primary schools in Poland
Wyrazić niewyrażalne (2005) - Manipulacja w procesie przekładu. Analiza porównawcza artykułu zamieszczonego        w magazynie „Newsweek International” i jego polskiego tłumaczenia

 

Kursy

 

Zajęcia bloku dydaktycznego (w tym praktyki śródroczne)
Konwersatorium orientujące - dydaktyka przedszkolna i wczesnoszkolna, CLIL, dwujęzyczność.

 

Kontakt


anna.parr@uni.lodz.pl