Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej

dr Joanna Matyjaszczyk

O mnie

Mgr Joanna Matyjaszczyk jest doktorantką w Zakładzie Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół angielskiej literatury średniowiecznej, poezji religijnej oraz teoretycznych zagadnień związanych z problematyką oralności i piśmienności. W kręgu jej zainteresowań akademickich mieści się również dramat średniowieczny (zwłaszcza dramat misteryjny) oraz współczesna myśl teoretyczno-literacka. Obecnie prowadzi badania nad późnośredniowiecznymi i wczesnonowożytnymi balladami angielskimi i szkockimi.

 

Publikacje

“Todorov’s Fantastic and Aguirre’s Numinous as the Stages of an Uncompleted Rite of Passage.” Basic Categories of Fantastic Literature Revisited. Ed. Andrzej Wicher, Piotr Spyra and Joanna Matyjaszczyk. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. 25-41. 

“Metaliterariness in Oscar Wilde’s ‘Sphinx without a Secret.’” Analyses/Rereadings/Theories Journal: Body/Form/Surface. 1.1 (2013): 26-32.

“Under the Cover of Fantasy: The Supernatural Convention as a Means of Playing with the Reader.” The Supernatural, the Fantastic and the Oneiric. Ed. Piotr Spyra and Agata Wachowska. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 2011. 47-58.

e-mail

Mgr Joanna Matyjaszczyk

j.matyjaszczyk(at)interia.pl

Brit Lit 101
 
Brit Lit 111