Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej

dr hab. Joanna Kruczkowska

O mnie


dr Joanna Kruczkowska 

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU: www.irellas.pl.

Obecny projekt: "The Greek Connection: Irish Poets and Contemporary Greece" (literatura porównawcza, tłumaczenia, ekokrytyka), od 2015 realizowany w ramach Marie Curie Intra-European Fellowship we współpracy z Uniwersytetem Ateńskim. W ramach projektu odbyła się również konferencja Living / Writing: Inner and Outer Landscapes of Irish and Greek Poets.

Łączony doktorat (thèse en co-tutelle) na Université Paris III-Sorbonne Nouvelle oraz Uniwersytecie Łódzkim: "Rola współczesnej poezji północno-irlandzkiej w kontekście konfliktu w Ulsterze", w tym rozdział nt. związków współczesnych poetów irlandzkich i polskich (2003, mention tres honorable).

Stypendystka rządu greckiego na Uniwersytecie w Ioannina (2007-8). 

Gościnny pobyt badawczy na Uniwersytecie Ateńskim (2011-12). 

Laureatka konkursu Marie Curie Intra-European Fellowship (2015-2016).

Dydaktyka na anglistyce UŁ: literatura i kultura Wysp Brytyjskich, seminaria "Ireland and the Environment" oraz n.t. kina dokumentującego konflikt w Irlandii Pn, tłumaczenia, sprawności akademickie itp. (od 1998).

Dodatkowe kwalifikacje: tłumacz konferencyjny (1997-1999: Université des Sciences Humaines de Strasbourg, University of Bradford, staż w Parlamencie Europejskim i Radzie Europy). Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie tłumaczeń ustnych i pisemnych. 

Wiceprezes (od 2000) Stowarzyszenia Promocji Kultury im. A. Tansmana, organizator Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu im. A. Tansmana oraz Festiwalu „Kreatywność Artystyczna Dziecka”.

Publikacje

Monografia:

 • Irish Poets and Modern Greece: Heaney, Mahon, Cavafy, Seferis. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017.

Redakcja zbioru esejów, utworów poetyckich i wywiadów:

 • Landscapes of Irish and Greek Poets. Oxford: Peter Lang, 2017. [wstęp, 2 wywiady, 1 esej, tłumaczenia - patrz poniżej]

Redakcja zbioru esejów:

 • Diversity and Homogeneity: The Politics of Nation, Ethnicity and Gender. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2016.  (współredakcja: Paulina Mirowska)

Rozdziały książek:

 • "Seamus Heaney on Zbigniew Herbert. Affinities." Studies in Literature and Culture in Honour of Prof. Janicka-Świderska. Ed. M. Edelson. Lodz: Lodz University Press, 2002. 111-121.
 • "Northern Irish Poets and the Identity Split." Kulturowe przedstawienia psychiatrii i chorób psychicznych. Ed. Katarzyna Szmigiero. Piotrków Trybunalski: Piotrków Scientific Press, 2009. 123-131.
 • "Kings and Poets: Self-Irony in Selected Poems by George Seferis and Derek Mahon." Here/Now - Then/There: Traditions, Memory, Innovation in Modern British and Irish Poetry. Essays on Modern British and Irish Poetry. Ed. Ludmiła Gruszewska Blaim and David Malcolm. Gdańsk: Gdańsk University Press, 2011. 46-61.
 • "Openness and Light in the Dialogue between the North and the South - Selected Poems by Contemporary Irish and Greek Poets." The Playful Air of Light(ness) in Irish Literature and Culture. Ed. Marta Goszczyńska and Katarzyna Poloczek. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2011. 17-29. (Heaney, Mahon, Seferis)
 • "Derek Mahon's Seascapes Mediated through Greece: Antiquity in Modernity, Nature in Abstraction." Irish Contemporary Landscapes in Literature and the Arts. Ed. Marie Mianowski. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. 69-80.
 • "Linguistic Substitution vs. Metonymy: Two Poems by Ciarán Carson and Michael Longley on the Northern Irish Conflict.” Comparative Studies in Anglophone Literatures: Transnational, Postcolonial, and Auto/thematic (re)Considerations and (re)Visions. Ed. Grzegorz Koneczniak. Toruń: Toruń University Press, 2012. 205-215.
 • "A Sketch for an 'Idyll': Eliot, Auden and Seferis in Cyprus.” Poets of the Past, Poets of the Present. Ed. Monika Szuba and Tomasz Wiśniewski. Gdańsk: Gdańsk University Press, 2013. 13-30.
 • Szkic do 'sielanki': Eliot, Auden, Seferis i sprawa cypryjska” [w:] Poeci współcześni. Poeci przeszłości pod red. Moniki Szuby i Tomasza Wiśniewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2013, s. 89-106.
 • "Tom Paulin and Ulster: Subversion or Sabotage?" 1916 and Irish Literature, Culture and Society. Irish Studies in Europe 6. Ed. Sean Crosson and Werner Huber. Trier: WVT, 2015. 167-182.
 • "Introduction: Inner and Outer Landscapes of Irish and Greek Poets." Landscapes of Irish and Greek Poets. Ed. Joanna Kruczkowska. Oxford: Peter Lang, 2017. 1-18.
 • "Irish Poets on Paros: O'Grady, Mahon, Longley, Brennan." Landscapes of Irish and Greek Poets. Ed. Joanna Kruczkowska. Oxford: Peter Lang, 2017. 71-94.

Artykuły w czasopismach:

 • "Language and Fiction as Subjects and Media of Simon Armitage's Poems." Folia Litteraria Anglica 5 (2002): 111-121.
 • "The Use of Ulster Speech by Michael Longley and Tom Paulin." Text Matters 1 (2011): 241-253.
 • "Who Gets Translated and Why? Anthologies of Twentieth-century Greek Poetry in Poland." Journal of Modern Greek Studies 33.1 (May 2015): 105-125. 
 • "Cavafy in Poland." Byzantine and Modern Greek Studies 39.2 (2015): 266-285.
 • "Cast out of Reality in the Labyrinth on the Sea: Zbigniew Herbert's Crete and Its Myth." Modern Greek Studies Online 2 (2016): A 41-65.
 • "The (Im)palpable: Two Cycladic Landscapes by Derek Mahon and Michael Longley." Landscapes 17.1 (2016): 3-22. Dostęp: www.tandfonline.com/eprint/iy9i7CYekCpXasEfSsFP/full
 • "Decadent Tourism in Derek Mahon's The Yellow Book." Études irlandaises 42-2 (2017): 123-138.

Wywiady:

 • "Between Ireland and Greece: Interview with Paula Meehan." Landscapes of Irish and Greek Poets. Ed. Joanna Kruczkowska. Oxford: Peter Lang, 2017. 165-172.
 • "Temenos, Eurydice, Ithaca: Interview with Theo Dorgan." Landscapes of Irish and Greek Poets. Ed. Joanna Kruczkowska. Oxford: Peter Lang, 2017. 173-184.

Niepublikowana rozprawa doktorska:

 • The Role of Contemporary Northern Irish Poetry in the Context of the Conflict in Ulster. Paryż: Université Paris III-Sorbonne Nouvelle, oraz Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2003 (330 stron; aneks: streszczenie w jęz. franc.: 88 stron oraz w jęz. pol.: 79 stron).

Inne: tłumaczenia z języka angielskiego, francuskiego, nowogreckiego, m.in.

 • Solomos, Aleksis, Święty Bachus. Nieznane lata teatru greckiego 300 p.n.e.-1600 n.e., tłum. z nowogreckiego Joanna Kruczkowska i Beata Schada-Borzyszkowska, Instytut Grotowskiego, Wrocław 2010. 
 • Griva, Anna. Poems, tłum. z nowogreckiego na j. ang. Joanna Kruczkowska i Markos Dendrinos. Landscapes of Irish and Greek Poets pod red. Joanny Kruczkowskiej. Oxford: Peter Lang, 2017. 252-263.

 

e-mail

dr Joanna Kruczkowska

joanna.kruczkowska(at)uni.lodz.pl

www.irellas.com